Novost  •  BE-terna je razvila i sertifikovala napredni ESIR (Elektronski sistem za izdavanje računa) Saznajte više...  
CRM za bankarski sektor

Povećajte prihode banke i
unapredite zadovoljstvo korisnika sa 
CRM rešenjem za bankarski sektor

Efikasno targetirajte vaše korisnike, otkrijte nove prodajne prilike i rešavajte probleme na vreme uz Microsoft Dynamics 365. Povežite marketing, prodaju i brigu o korisniku kako biste personalizovali vaš pristup i ponudu.

Maloprodajno, komercijalno, korporativno i fintech bankarstvo

Zadržite postojeće i steknite nove klijente

Klijenti danas očekuju da razumete njihove potrebe, da imate personalizovan pristup i da pružate superiorno korisničko iskustvo. 

 • Prednost pregleda 360° na svakog klijenta (B2B & B2C)
 • Kontrola zadržavanja klijenata – održavajte vaše klijente zadovoljnim
 • Optimizujte i omogućite brže procese okrenute ka klijentima 
 • Koristite uvide da biste unapredili prodajne i marketinške napore
 • Učinite lične bankare, agente za korisničke usluge i prodaju produktivnijim
 • Prilagođeni modeli podataka i procesi dizajnirani za banke 
 • Microsoft Security servisi sa Cloud-a kome možete verovati 
 • Mobilna rešenja vam omogućavaju da radite svuda – kad god 
 • Primenljivo na različite poslovne modele (u prostorijama, Cloud-u, hostingu)
Istražite mogućnosti

»Ready-to-use« industrijska rešenja za

BE-terna CRM rešenje za Bankarski Sektor bio je izabran kao Microsoft Globalno Preferirano Rešenje! 

Pruženo poverenje od strane klijenata, kao i Microsoft-a! 
Pročitajte više ovde.   

Maloprodajne Banke

Komercijalne Banke

Korporativne Banke

FinTech Banke

BE-terna Customer Engagement Rešenje Quick DEMO

Više nego običan CRM za bankarski sektor.

 • Profili klijenata: kompletan pregled B2B ili B2C korisnika koji omogućava da se klijent sagleda iz svih relevatnih uglova, perspektiva i na osnovu podataka iz različitih izvora uključujući i »backend« sisteme. 
 • Steknite uvid u detaljne podatke o klijentima, pojednostavljene u jedan profil za vaše B2B i B2C klijente.
 • Zabeležite sve važne podatke klijenata putem vođenog KYC procesa.
 • Komunicirajte sa klijentom putem preferiranih kanala, predstavljenih kao vizuelni pokazatelji željenih opcija komunikacije.
 • Lako pratite hronološku istoriju interakcije klijenata putem timeline-a. 
 • Poslujte sa klijentom u skladu sa zakonskim propisima i konsultujte se registrom saglasnosti kupca.
 • Brzo nabavite pregled svih zahteva i upita klijenata.
 • Vizualizovan portfolio: Vaše klijente možete da pratite na opštem nivou, ali u svakom trenutku možete dobiti detaljan uvid za svakog klijenta, odnosno koje proizvode koristi i u kojoj fazi životnog ciklusa se proizvod trenutno nalazi. 
 • Pratite proizvode i usluge u upotrebi putem liste za proveru vizuelnih proizvoda.
 • Brzo pribavite detalje portfolija klijenata integrisanih sa eksternim sistemima.
 • Virtuelni asistent: Vaš lični asistent za odnose sa klijentima će vam poslati vizuelna obaveštenja za sve relevantne događaje vezane za korisnika, predloge narednih ponuda, preglede ključnih pokazatelja i tako dalje. 
360° pogled na klijente
 • Automatizacija prodajne snage: Vizuelne i interaktivne to-do liste, podsetnici za obnovu kartica i dozvoljenih prekoračenja, automatizovane interakcije sa potencijalnim klijentima, automatizovani sveobuhvatni izveštaji o sastancima i praćenje finalnih dogovora. 
 • Zabeležite proizvode o kojima se diskutovalo, kao i svaku povratnu informaciju o njima.
 • Automatsko konvertovanje povratnih informacija klijenata u sledeću radnju koju prodavac treba da preduzme da bi uspešno zatvorio posao ili prikupio dragocene informacije, koje kasnije mogu da se iskoriste za poboljšanje ponude.
 • Atomatsko generisanje »Meeting Minutes« dokumenta, koji može biti poslat klijentu.
 • »Pipeline« menadžment: Kreirajte i čuvajte podatke o potencijalnim klijentima kroz sve dostupne kanale i upravljajte svakom fazom ciklusa potencijalne prodaje. Pratite i merite rezultate prodaje uz pomoć izveštaja o produktivnosti i efikasnosti koji su dizajnirani za agente prodaje i menadžere. 
 • Pridobijte nove potencijalne klijente putem Interneta, događaja, kampanja, preporuka ili ih uvezite iz eksternih sistema i uskladištite kao potencijalne klijente u CRM aplikaciji.
 • Negujte lidove kako bi postali vaši lojalni klijenti putem vođenog, konfiguracionog procesa »Lead to Opportunity«, specijalno dizajniran i integrisan sa osnovnim bankarskim rešenjem
 • Zabeležite osnovne informacije o B2C i B2B potencijalnim klijentima u namenskim formama.
 • Kvalifikujte potencijalnog klijenta i automatski registrujte kupca ili izmenite podatke o klijentu u osnovnom sistemu, putem »Applicatin Form« i razvijenom »API« za integraciju podataka klijenata.
 • Pre registracije klijenta ili izmene podataka kupca, aktivirajte proces »Customer Verification« da biste sprečili saradnju sa sankcionisanim klijentima.
 • Automatski kreirajte prodajne prilike od kvalifikovanih potencijalnih klijenata i pripremite ponude za fazu ugovaranja
 • Aktivirajte zadatke odobravanja za rukovodioce filijale, za ponude iznad cenzusa. 
 • Upravljanje ciljevima: Primenite sistem upravljanja ciljevima kako biste pratili i analizirali rezultate u odnosu na hijerarhijski strukturirane usluge i ciljeve. 
 • Uvidi u prodaju: Povećajte stopu konverzije uz pomoć veštačke inteligencije (eng. Artificial Intelligence) kako biste dali prioritet potencijalnim klijentima i mogućnostima sa najvećom verovatnoćom kupovine. Osnažite agente da budu proaktivni, a ne reaktivni ka mogućnostima i rizicima. 
 • Povećajte prodaju i unakrsnu prodaju nudeći proizvod koji najviše odgovara potrebama kupca, na osnovu transakcija, isteka bankarskih proizvoda, istorijskih podataka, rezultata segmentacije ili poslovnih događaja.
 • Slušajte potrebe klijenata i postavite određene ponude na čekanje, tako što ćete podesiti »negative« za ponuđenu opciju i zabeležiti odgovor klijenta. 
 • Prilagodite »the next-best-offer« motor putem alatke za konfigurisanje.
 • Alati za produktivnost: Unapredite koordinaciju između prodaje i marketinga uz poboljšanu vidljivost između timova. Učinite da proces prodaje teče besprekorno uz pomoć moderne mobilne aplikacije i alata kao što su Outlook, Excel, Teams i SharePoint. 
 • Budite mobilni: Ostvarite vrhunske rezultate u prodaji putem mobilne aplikacije koja je u svakom trenutku pruža ažurne, proaktivne i pametne sugestije. 
Prodaja
 • Automatizacija kreiranja predmeta: Omnichannel podrška sa jedinstvenom tačkom unosa podataka. Automatski beleži različite vrste pitanja, zahteva i žalbi, generisanih putem različitih kanala komunikacije.
 • Ugovor na nivou usluge (SLA): Ispunite zahteve klijenata i regulatornih tela sa konfigurisanim SLA definicijama i izveštajima o statusu zasnovanim na internim smernicama korisničkog servisa, zahtevima regulatora industrije i imajte proaktivnu kontrolu odnosa zadovoljstva korisnika.
 • Upravljanje procesom rada: Uslužni profesionalci sa bilo kojim nivoom iskustva mogu brzo da napreduju sa svim zahtevima klijenata kao što su reklamacije, upiti ili pitanja dok koriste interaktivne, »step-by-step« vođene, inovativne procese korisničkog servisa za zahtev ili reklamacije, koji je integrisan sa bazom znanja i visoko prilagodljivim pravilima klasifikacije predmeta i usmeravanja. Pojednostavite sve zahteve sa različitih kanala, platformi i aplikacija u jednu aplikaciju, a zatim ih brzo rešite i merite zadovoljstvo korisnika.
 • Interna baza znanja: Uverite se da vaši zaposleni znaju kako svaki poslovni proces treba da se završi, koje dokumente klijent mora da obezbedi, kako ti dokumenti izgledaju, gde se mogu naći, koje podatke treba uključiti itd.
 • Interaktivni »dashboards«: Osnažite svoje iskustvo zaposlenih putem »user-role« interaktivnih kontrolnih tabli u realnom vremenu, koje im omogućavaju da prate svoje dnevne zadatke, zakasnele aktivnosti i zahteve visokog prioriteta. Poboljšajte praćenje procesa i poboljšajte kvalitetno donošenje odluka na osnovu interaktivnih kontrolnih tabli u realnom vremenu namenjenih vlasnicima procesa, omogućavajući im da steknu uvid u efikasnost procesa i bottleneck-ove.
Briga o korisnicima
 • Upravljanje privatnim podacima: Odredite koji podaci su osetljivi kroz sve entite korišćenjem ugrađenog PII-a (Personally Identifiable Information).
 • Registar pristanka: Automatsko skladištenje evidencije svih prijava i odjava za različite tipove pristanka putem različitih kanala. 
 • Poslujte u skladu sa zakonskim propisima i automatski skladištite prijave i odjave za različite kanale komunikacije i vrste saglasnosti u registar saglasnosti.
 • Prikupite saglasnost kupaca ručno ili automatski putem jednostavne i transparentne procedure.
 • Obavljajte svoje marketinške i promotivne aktivnosti na osnovu saglasnosti kupaca po kanalu.
 • Anonimizacija, čuvanje i brisanje: Detaljno vođenje postupka anonimizacije kupaca (pravo na zaborav) uz poštovanje privatnosti korisnika i odredbi zakona.
 • Budite blagovremeno obavešteni o automatski kreiranim zahtevima za anonimizaciju na namenskoj GDPR kontrolnoj tabli.
 • Ručno generišite zahteve za anonimizaciju na zahtev kupca ili automatski ako su svi pristanci povučeni.
 • Koristite vođeni, »step-by-step« proces anonimizacije korisnika, poštujući privatnost korisnika, kao i usklađenost sa zakonskim propisima, tako što ćete pratiti preostalo vreme za anonimizaciju.
GDPR
zatražite personalizovani demo

Da li ste spremni da se bolje upoznamo?

Detaljnije pogledajte platformu za angažovanje klijenata za bankarsku industriju i koristeći personalizovani demo na osnovu vaših potreba, saznajte kako možemo da povećamo vašu prodaju, korisnički servis i marketing.

Demo
Pridružite se najboljima

Zašto BE-terna CRM za bankarski sektor

 • Jedan od najvećih CRM timova za bankarski sektor u Evropi: BE-terna CRM odeljenje posluje sa najvećim brojem članova tima za bankarska rešenja u Evropi, zbog čega smo u mogućnosti da obezbedimo istinski odgovornu i pouzdanu uslugu.
 • BE-terna CRM za bankarski sektor je odabran kao svetski preferirano Microsoft rešenje! Pruženo poverenje od strane klijenata, kao i Microsofta! Više pročitajte ovde.
 • 100% specijalizovani u bankarskoj i osiguravajućoj industriji: Nema potrebe da prihvatate kompromise, razumemo svaki aspekt vašeg bankarskog poslovanja.
 • Rešenja specifična za tržište: U mogućnosti smo da ispoštujemo lokalne zakonske uslove.
 • Uvek blizu vama: Naš međunarodni tim je iskusan u radu sa komunalnim dobavljačima širom sveta (85+ zemalja).
 • Zasnovan na Cloud-u: Mi smo vodeći evropski CRM provajder u oblasti komunalne industrije, za postavku rešenja, kako na Cloud-u, tako i on-demand.
 • Globalni portfolio: Naše klijente čine brojne globalne korporacije i inovativne srednje bankarske kompanije, koje nastoje da steknu konkurentske prednosti korišćenjem BE-terna CRM rešenja za bankarski sektor.
 • Top 1% Microsoft Partner širom sveta: BE-terna se svrstava među najuspešnije i najinovativnije Microsoft partnere na globalnom nivou.

Pitajte stručnjaka

Pruženo poverenje