Novost  •   BE-terna je 2021 Microsoft Partner of the Year! Saznajte više... 
CRM za industriju osiguranja

Sveobuhvatno Cloud CRM rešenje za aktivnosti prodaje i podrške klijentima u sektoru osiguranja

Pristupite podacima klijenta preko jedinstvenog prikaza od 360° i prilagodite prikaz vašim sektorima - marketingu, prodaji i korisničkom servisu - zahvaljujući Microsoft Dynamics 365 CRM rešenju sa postavkom na Cloud-u koje je specijalizovano za industriju osiguranja.

Povežite marketing, prodaju, podršku klijentima i funkciju digitalni osiguravač na efikasan način

 • Pratite aktivnosti klijenata na svim dodirnim tačkama sa pregledom klijenta od 360°  
 • Upravljajte, kontrolišite i merite KPI u vašoj prodaji, marketingu i korisničkom servisu
 • Kontrola upravljanja troškovima - smanjite operativne troškove i optimizujte resurse
 • Kontrola zadržavanja klijenata - sačuvajte zadovoljstvo vaših klijenata
 • Procesi i modeli podataka posebno skrojeni po meri osiguravajućih društava
 • Usluge Microsoft Security na „oblaku“ kojem možete verovati 
 • Mobilno rešenje vam omogućava da radite sa bilo kog mesta u bilo koje vreme
 • Primenjivo na različite poslovne modele (on-premises, cloud, hosting)
Studija slučaja

Dynamics 365 CRM u službi klijenata i zaposlenih

Wiener Städtische osiguravajuća kompanija
Pročitajte više
 • B2B i B2C profil klijenta: Lične i poslovne informacije, vremenski okvir interakcija i aktivnosti, preferencije u pogledu kontakta, povezane strane itd.
 • Portfolio proizvoda klijenta: Vizuelna kontrolna lista proizvoda i integrisani detalji proizvoda iz eksternih sistema.
 • Pametna obaveštenja: Vizuelna upozorenja za relevantne događaje, ključne cifre, predlozi za najbolje slične ponude, obaveštenja od vašeg pomoćnika za odnose itd.
 • Automatizacija aktivnosti: Vizuelna i interaktivna lista zadataka, podsetnici na obnove po kojima se može delovati, automatske interakcije sa prospektima, automatski generisani sveobuhvatni kratki pregledi sastanaka i zaključaka. 
 • Upravljanje planovima: Kreirajte i čuvajte prodajne prilike kroz sve raspoložive kanale i upravljajte njima tokom čitavog njihovog životnog ciklusa. Pratite i merite vaše napore u prodaji sa operativnim izveštavanjem i izveštavanjem o performansama dizajniranim posebno za agente prodaje i rukovodioce.
 • Upravljanje ciljevima: Primenite upravljanje ciljevima kako biste pratili i analizirali rezultate u odnosu na hijerarhijski organizovane usluge i targete. 
 • Uvid u prodaju: Povećajte stope konverzije i pobeda koristeći veštačku inteligenciju za određivanja prioriteta prodajnih prilika i mogućnosti sa najvećom verovatnoćom konverzije i kupovine. Osnažite agente da deluju, umesto da reaguju, na mogućnosti i rizike.
 • Alati za produktivnost: Unapredite koordinaciju između prodaje i marketinga sa vidljivošću između timova. Pojednostavite procese prodaje sa modernim mobilnim aplikacijama i alatima kao što su Outlook, Excel, Teams i SharePoint.
 • Budite mobilni: Pratite aktivnosti prodaje preko mobilne aplikacije koja pokreće prodaju i deluje u pozadini kako bi pojednostavila posao i pružila proaktivne pametne predloge. 
 • Automatizacija kreiranja slučajeva: Podrška za sve kanale sa jednom tačkom ulaska.
 • Integrisani SLA: Rešavanje slučajeva na osnovu SLA definicija obezbeđujući internu i pravnu usaglašenost.
 • Upravljanje tokom posla: Kontrola procesa korak po korak obezbeđuje doslednost podataka u svim poslovnim procesima, uz podršku u vidu saveta i članaka o saznanjima.
 • Izveštavanje o uslugama klijentima: Pratite performanse u realnom vremenu sa analitičkom kontrolnom tablom preko čitavog ekrana sa istorijskom operativnom metrikom i KPI, te efikasno upravljajte centrima za pružanje usluga.
 • Upravljanje privatnim podacima: Konfigurišite koji atributi su osetljivi za sve subjekte koristeći integrisani PII modul (Informacije za identifikaciju ličnosti). 
 • Anonimizujte, arhivirajte i obrišite: Vođeni proces anonimizacije klijenata korak po korak (pravo da budeš zaboravljen), poštovanje privatnosti klijenata, kao i poštovanje pravnih propisa.
 • Registar saglasnosti: Automatsko čuvanje zapisa za sva davanja i povlačenja saglasnosti za različite vrste saglasnosti i za različite kanale komunikacije.

Pruženo poverenje