Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
CRM za industriju osiguranja

Sveobuhvatno Cloud CRM rešenje za aktivnosti prodaje, marketinga i podrške klijentima u sektoru osiguranja

Pristupite podacima klijenta preko jedinstvenog prikaza od 360° i prilagodite prikaz vašim sektorima - marketingu, prodaji i korisničkom servisu - zahvaljujući Microsoft Dynamics 365 CRM rešenju sa postavkom na Cloud-u koje je specijalizovano za industriju osiguranja.

Povežite marketing, prodaju, podršku klijentima i funkciju digitalni osiguravač na efikasan način

 • Pratite aktivnosti klijenata na svim dodirnim tačkama sa pregledom klijenta od 360°  
 • Upravljajte, kontrolišite i merite KPI u vašoj prodaji, marketingu i korisničkom servisu
 • Kontrola upravljanja troškovima - smanjite operativne troškove i optimizujte resurse
 • Kontrola zadržavanja klijenata - sačuvajte zadovoljstvo vaših klijenata
 • Procesi i modeli podataka posebno skrojeni po meri osiguravajućih društava
 • Usluge Microsoft Security na „oblaku“ kojem možete verovati 
 • Mobilno rešenje vam omogućava da radite sa bilo kog mesta u bilo koje vreme
 • Primenjivo na različite poslovne modele (on-premises, cloud, hosting)
Istražite mogućnosti

Kako i zašto osiguravajuća društva mogu da digitalizuju put korisnika potraživanja

Klijenti žele brz sistem za podnošenje zahteva i odobrenja, bez muke, koji može biti dostupan na njihovom telefonu bilo gde i bilo kada.

Zatražite pristup obrazovnom demo video snimku »Digital Claim Customer Journey« u trajanju od 6 minuta, gde ćete otkriti koliko je jednostavno implementirati korisničko iskustvo sa digitalnim potraživanjima uz BE-terna CRM rešenje za sektor Osiguranja!
Zatražite pristup

BE-terna CRM za sektor osiguranja

Sveobuhvatno Cloud CRM rešenje za aktivnosti prodaje, marketinga i podrške klijentima u sektoru osiguranja.

blog i snimljeni webinar
Osiguranici menjaju budućnost procesa upravljanja štetama
 • Svi podaci o kupcima na jednom mestu: Ažurni podaci dostupni na jednom mestu, od ličnih podataka, vizuelno predstavljenih preferencija za kontakt, KPI-a i portfolio proizvoda, do ponašanja prilikom kupovine, istorije marketinških aktivnosti, komunikacije, zahteva, saglasnosti ili bilo koje druge složene strukture podataka iz internih ili eksternih izvora podataka (ERP, veb stranice, društvene mreže).
 • Pokriva bilo koju vrstu profila korisnika: Potpuna podrška za B2C i B2B klijente, u namenskom »Customer 360° View«, pomaže vam da imate jasan i sveobuhvatan pregled svakog izabranog nivoa korisnika.
 • Mehanizam za obaveštenja o signalima: Centralni pregled vizuelnih upozorenja u realnom vremenu za informisanje agenata osiguranja o produktivnosti kupaca, broju odliva klijenata, ažuriranjima podataka o klijentima i drugim događajima, na osnovu kojih se mogu preduzeti najprikladnije akcije. Konfigurabilni mehanizam omogućava fleksibilnost u implementaciji širokog spektra različitih signalnih obaveštenja koja zadovoljavaju poslovne potrebe osiguravajuće organizacije.
 • Poslovni uvidi: Postavljanje vizuelnih poslovnih uvida u realnom vremenu u »Customer 360º View« osigurava da su agenti osiguranja uvek svesni i ažurni sa ključnim podacima o klijentima kao što su broj polisa, ukupna premija polisa, ukupan broj zahteva i ukupan iznos plaćenog potraživanja.
 • Validacija podataka o klijentima: Održavajte svoju bazu podataka čistom, održavajući važeće i prihvatljive formate e-pošte, telefonskih brojeva, ličnih brojeva, registracionih brojeva i polja za datum.
 • Otkrivanje prevare: Odmah identifikujte lažne klijente na osnovu spoljnih crnih lista i preduzmite korektivne mere kroz vođeni proces verifikacije korisnika.
 • Putovanje korisnika sa digitalnim zahtevima: Automatski snimite FNOL pomoću inteligentnih samopomoćnih chatbotova i obezbedite transparentne i brze povratne informacije o statusu potraživanja na željenim kanalima komunikacije korisnika.
 • Vođeni procesi korisničke službe: Stručnjaci za usluge sa bilo kojim nivoom iskustva mogu brzo da napreduju po bilo kom zahtevu korisnika kao što su žalbe, upiti ili pitanja dok koriste interaktivni, korak po korak vođen, inovativni proces korisničke službe za zahtev ili žalbu, koji je integrisan sa bazom znanja i veoma prilagodljivom klasifikacijom slučajeva i pravilima rutiranja. Pojednostavite sve zahteve sa različitih kanala, platformi i aplikacija u jednu aplikaciju, a zatim ih brzo rešite i merite zadovoljstvo korisnika.
 • Upravljanje naplatom: Povećajte likvidnost kompanije i produktivnost odeljenja za naplatu zahvaljujući automatizovanom, vođenom procesu upravljanja naplatom, koji obezbeđuje blagovremena obaveštenja o kupcima koji kasne, novim planovima plaćanja, unapred definisanim radnjama i šablonima i obaveštenjima o kašnjenju.
 • Automatizovana odobrenja: Dozvolite menadžerima da brzo odobre zahteve i žalbe direktno u Outlook-u, na kartici za odobrenje koja se može konfigurisati, bez potrebe da se prijavljuju na aplikaciju.
 • Ugovor o nivou usluge (SLA): Ispunite zahteve kupaca i regulatornih zahteva pomoću konfigurabilnih SLA definicija i izveštaja o statusu zasnovanim na internim politikama usluga za korisnike, zahtevima regulatora u industriji i imajte proaktivnu kontrolu nad odnosom zadovoljstva kupaca.
 • Interna baza znanja: Uverite se da vaši zaposleni znaju kako svaki poslovni proces treba da se završi, koje dokumente klijent mora da obezbedi, kako ti dokumenti izgledaju, gde se mogu naći, koje podatke treba uključiti itd.
 • Interaktivne kontrolne table: Ojačajte iskustvo zaposlenih putem interaktivnih kontrolnih tabli u realnom vremenu sa korisničkim ulogama, koje im omogućavaju da prate svoje dnevne zadatke, zaostale aktivnosti i zahteve visokog prioriteta. Poboljšajte praćenje procesa i poboljšajte kvalitetno donošenje odluka, na osnovu interaktivnih kontrolnih tabli u realnom vremenu namenjenih vlasnicima procesa, omogućavajući im da steknu uvid u efikasnost procesa i bottleneck-ova.
 • Kotiranje i obnavljanje politike: Profesionalci prodaje sa bilo kojim nivoom iskustva mogu brzo napredovati od početnog kontakta do potpisanog ugovora dok koriste interaktivni korak po korak vođen proces prodaje, sa automatizovanim obaveštenjima i radnjama zasnovanim na podacima o klijentima ili internim poslovnim pravilima. Generišite nove prodajne prilike sa automatskom obnovom polise za odeljenje prodaje i klijente. 
 • Ponude zasnovane na ponašanju klijenta: Pratite ključne životne događaje i prepoznajte nove prodajne prilike koristeći konfigurabilni mehanizam „Next-best-offer“. Unapredite prodaju i unakrsnu prodaju, tako što ćete ponuditi proizvode koji najbolje odgovaraju potrebama svakog kupca, na osnovu ponašanja kupaca, segmentacije ili bilo kog drugog parametra. Saslušajte potrebe kupaca i stavite određene ponude na čekanje na određeni vremenski period, na osnovu odgovora kupaca.
 • Povećajte učinak prodajnog tima: Vodite računa o svojim prodajnim profesionalcima sa integrisanim performansama i metrikom ciljeva da biste povećali njihovu produktivnost, zadovoljstvo i motivaciju. Efikasno upravljajte njihovim radnim opterećenjem, vidite koliko aktivnosti je svaki od vaših profesionalaca ili tim obavio i preraspodelite aktivnosti na osnovu njihovih kapaciteta.
 • Segmentacija klijenata: Podelite klijente u grupe zasnovane na zajedničkim karakteristikama i targetirajte svaku grupu efikasno i tačno. Segmentacija se može kreirati na osnovu bilo koje vrste podataka koje prikupljate o svojim klijentima, kao što su industrijski sektor, veličina kompanije, demografija, lokacija, titula ili na osnovu vaših dodirnih tačaka ili ponašanja prilikom kupovine.
 • Postavite vaše marketing kampanje na auto-pilot: Kreirajte automatski targetirane kampanje, na osnovu specifičnih vrsta događaja, ponašanja klijenata, ili okidača na njihovom putu i pretvorite ih u lojalne kupce. Obzbedite pravi kontent, u pravo vreme, u pravom kontekstu interesovanja za vašeg potencijalnog i postojećeg klijenta.  
 • Obeležavanje lidova: Prioritizujte vreme i budžet na kvalitetne lidove sa modelom za obeležavanje, zasnovan na angožovanju lidova. Osnažite vaš prodajni tim da prikupi informacije o potencijalnim klijentima za koje je najverovatnije da će dovesti do zaključenja ugovora.
 • Delite informacije po timovima: Bezbedno delite informacije o potencijalnim klijentima i kontaktima širom svog preduzeća i razumejte kako svaka interakcija utiče na vaše rezultate. Povežite prodajne i marketinške procese kako biste automatizovali »follow-up-ove« i pratite progres svakog lida. 
 • Email kanal: Sinhronizujte vašu Outlook poštu sa CRM rešenjem za sektor Osiguranja i automatski pratite mejlove i sastanke, od Outlook-a do CRM aplikacije, i povežite ih sa svim odgovarajućim zapisima. Omogućite svojim zaposlenima pomoću Dynamics 365 aplikacije za Outlook, da vaš tim iskusi CRM aplikaciju za sektor Osiguranja u kontekstu komunikacije sa klijentima u Outlook-u.
 • Kontakt centar: Integrišite CRM za sektor Osiguranja sa bilo kojim provajderom softvera i snimajte sve telefonske pozive kao aktivnosti u CRM-u. Omogućite masku BE-terna Call centra, da biste identifikovali postojeće klijente na osnovu telefonskih brojeva i prikazali namenske »Client 360« obrasce za personalizovaniju komunikaciju tokom telefonskih poziva. Zabeležite svaki zahtev korisnika ili zapišite belešku direktno u masku Call-centra i pratite snimljene podatke na obrascu »Customer 360« . 
 • Digitalni kanali: Pojednostavite sve digitalne kanale koji omogućavaju vašim agentima da se povežu sa klijentima u realnom vremenu i pružaju brzu, personalizovanu pomoć. Obezbedite napredno, digitalno iskustvo za svoje klijente integracijom digitalnih i društvenih medijskih kanala kao što su SMS, Viber, WhatsApp, Line, Messenger, Twitter, Chat, Veb sajtovi.
 • Samouslužni korisnički portal: Poboljšajte korisničko iskustvo i smanjite troškove korisničke usluge putem samouslužnog portala sa pristupom uslugama 24/7. Omogućite svojim klijentima da podnesu FNOL, žalbe ili bilo koje druge zahteve direktno na portalu bez potrebe za telefonskim pozivom, slanjem mejla ili odlaskom u filijalu. Dozvolite svojim klijentima da se informišu o temama osiguranja putem sveobuhvatne baze znanja i foruma. Omogućite klijentima transparentan uvid u realnom vremenu u trenutno stanje njihovih zahteva i omogućite im da ažuriraju svoje zahteve i podnose dokumentaciju.
 • Inteligentni »chatbot« agenti: Obezbedite korisničku i partnersku podršku u realnom vremenu 24/7, koristeći moć veštačke inteligencije da se postigne efikasnost putem inteligentnih konverzacijskih agenata. Sa chatbotovima, osiguranici mogu da dobiju bolju, lakšu i bržu uslugu (zatraže najbližu filijalu, prijave FNOL, provere status zahteva, obnove polisu) bez čekanja na telefon ili na odgovor mejlom. Pored toga, možete meriti i performanse vašeg bota.
 • Pravo da budete informisani: Ovaj modul omogućava prikupljanje i upravljanje ličnim podacima putem davanja saglasnosti, bezbedno i zakonito. Registar saglasnosti, koji se može konfigurisati, dozvoljava osiguravačima da automatski sakupljaju prijave za davanje saglasnosti za obradu podataka, kao i odjave za iste, odnosno različite saglasnosti i komunikacioni kanali direktno na 360 formu za klijente. 
 • Pravo da budete zaboravljeni: Čuva automatski ili ručno kreirane zahteve za anonimizaciju direktno u »Customer 360« obrascu. Vođen proces anonimizacije korak po korak obezbeđuje privatnost korisnika i sprečava neželjenu upotrebu podataka o klijentima. Proces anonimizacije koji se može konfigurisati sa unapred definisanim SLA usmerava agente da brzo izvrše sve neophodne radnje. 
 • PII (Personally Identifiable Information) mehanizam: Upravlja ličnim podacima klijenata definisanjem »customer-sensitive« atributa i pravila putem moćnog mehanizma za brisanje podataka klijenata. 
 • Interaktivne »role-based« kontrolne table: Obezbeđuje blagovremene informacije za agente osiguranja o kreiranim zahtevima za anonimizaciju na namenskoj GDPR kontrolnoj tabli kako bi izvršili zadatke i radnje anonimizacije na vreme.
 • Platite samo šta vam je potrebno: Podržite vaš posao dok napreduje sa fleksibilnim modelom licenciranja i osigurajte se da rešenje raste sa vašim potrebama.  
 • Integrišite ga sa vašim postojećim rešenjima: neprimetno povežite sa vašim postojećim softverskim rešenjima i izvorima podataka, kao što su ERP, HR, Call centar, »back-office« rešenja, Excel fajlovima. Takođe i sa »3rd party« platformama, poput socijalnih mreža, web stranicama, mobilnim aplikacijama, ili sa bilo kojom drugom aplikacijom.  
 • Mobilna i desktop verzija: »Cloud« rešenja omogućavaju profesionalcima za prodaju, marketing i korisničku podršku da obavljaju procese osiguranja bilo kada i bilo gde: »online« ili »offline«, u kancelariji ili u pokretu, na telefonu, računaru ili tabletu, i uvek sa najnovijim podacima i informacijama na bezbedan i usklađen način.
 • Glatka integracija i usvajanje u vaš posao: Iskusni profesionalci iz BE-terna sektora za Osiguranje, osiguraće brzu i sigurnu implementaciju, i obezbediće sve neophodne treninge da vam pomognu tokom onbordinga vaših zaposlenih za kratko vreme. 
 • Stručnjaci za podršku CRM rešenja za Osiguranje: Jednom kada je implementacija projekta izvršena, naši stručnjaci za podršku mogu vam pomoći sa bilo kakvom dodatnom podrškom u vezi sa vašim CRM rešenjem, trendovima u industriji angažovanja klijenata i konsultantskom pomoći za digitalizaciju poslovanja u industriji osiguranja.
Studija slučaja

Dynamics 365 CRM u službi klijenata i zaposlenih u sektoru osiguranja

Osiguravajuća kompanija Wiener Städtische
Pročitajte više
pridružite se najboljima

Zašto BE-terna CRM za sektor osiguranja

 • Najveći CRM tim za osiguranje u Evropi: BE-terna CRM odeljenje radi sa najvećim brojem članova tima za rešenja osiguranja u Evropi, zbog čega smo u mogućnosti da obezbedimo zaista brzu i pouzdanu uslugu.
 • 100% specijalizovani za industriju osiguranja: Nema potrebe da prihvatate kompromise, razumemo svaki aspekt vašeg poslovanja osiguranja.
 • Rešenja specifična za tržište: U mogućnosti smo da ispoštujemo lokalne zakonske zahteve.
 • Uvek blizu vas: Naš međunarodni tim ima iskustvo u radu sa industrijom osiguranja širom sveta (85+ zemalja).
 • Zasnovan na Cloud-u: Mi smo vodeći evropski Insurance CRM provajder zasnovan na Cloud-u, međutim, mi omogućavamo i raspoređivanje na zahtev.
 • Globalni portfolio: Naše klijente čine brojne globalne korporacije i inovativne srednje osiguravajuće kompanije, koje nastoje da steknu konkurentske prednosti korišćenjem BE-terna CRM rešenja za sektor osiguranja.
 • Top 1% Microsoft Partner širom sveta: BE-terna se svrstava među najuspešnije i najinovativnije Microsoft partnere na globalnom nivou.
Kontaktirajte sa nama
zatražite personalizovani demo

Da li ste spremni da se bolje upoznamo?

Detaljnije pogledajte platformu za angažovanje klijenata za Industriju Osiguranja i koristeći personalizovani demo na osnovu vaših potreba, saznajte kako možemo da povećamo vašu prodaju, korisnički servis i marketing.
Demo

Pruženo poverenje