praktičan vodič  •  Prelazak sa Microsoft Navision rešenja na Dynamics 365 Business Central - Preuzmite besplatno  
Maloprodajna i trgovinska industrija

Sveobuhvatno rešenje za postizanje uspeha u maloprodaji

Bez obzira da li ste kompanija sa 300 prodavnica, veletrgovac ili specijalizovani online prodavac, BE-terna kombinuje obimno znanje u industriji sa najnovijim Microsoft tehnologijama, prilagođenim rešenjima i mrežom strateških partnera, kako bi vam ponudila holistički pristup i sveobuhvatna maloprodajna rešenja, dizajnirana tako da možete napredovati u ovom okruženju koje se stalno menja.

Transformacija dizajnirana za vaše maloprodajno poslovanje

Vodite svoje poslovanje kroz optimizaciju, automatizaciju i digitalizaciju sveobuhvatnog procesa, pomoću naših prilagođenih poslovnih rešenja:

  • Budite spremni danas, za sutrašnje zahteve - naša maloprodajna rešenja su orijentisana na budućnost i dizajnirana upravo za vašu industriju
  • Smanjite svoje operativne troškove kroz veću efikasnost procesa
  • Maksimizirajte svoj prihod efektivnom implementacijom marketinške i prodajne strategije
  • Povećajte svoje poslovanje, smanjite infrastrukturu i povećajte bezbednost podataka pomoću Cloud mogućnosti
  • Postignite agilnost upravljanja i donošenja odluka putem pametnog izveštavanja
  • Povećajte lojalnost i zadovoljstvo kupaca kroz efikasno korišćenje vašeg potencijala podataka
  • Optimizujte analizu podataka o klijentima korišćenjem veštačke inteligencije i mašinskog učenja

Moduli i funkcionalnosti

Osigurajte neometano kupovno putovanje potrošača i besprekornu integraciju »front-end« i »back-end« procesa.

Suočavanje sa potrošačima

Planiranje i nabavka

»Merchandising« i distribucija

Marketing

Prodajne operacije

Zadovoljstvo, usluga i finansije

Stvorite doživotne potrošače, tako što ćete obezbediti sveobuhvatno neometano putovanje, od kampanja za podizanje svesti i programa lojalnosti, do isporuke na vreme i uvek uključene korisničke usluge. Putem integrisanih dodirnih tačaka, podstaknite konverziju tako što ćete se sastajati sa klijentima kada i gde žele na besprekoran i povezan način.

Suočavanje sa potrošačima

Preko povezanog ERP-a i sistema upravljanja podacima, podržanog veštačkom inteligencijom i mašinskim učenjem, upravljajte svojim maloprodajnim poslovanjem na agilan način i donosite pametnije odluke, zasnovane na podacima i činjenicama, pre nego na predosećaj.

Planiranje i nabavka

Obavljajte neometanu sveobuhvatnu operaciju lanca snabdevanja, od upravljanja skladištem i transporta do optimizovanog predviđanja ponude i potražnje i preciznog upravljanja asortimanom. Smanjite nezadovoljstvo kupaca sprečavanjem nestanka zaliha.

»Merchandising« i distribucija

Povežite marketing koji se suočava sa klijentima sa »back-end« aktivnostima, koje će vam omogućiti da razgovarate sa svojim klijentima na personalizovan i konzistentan način na globalnoj automatizovanoj skali. Povećajte profitabilnost optimizovanim promocijama i marketinškim kampanjama.

Marketing

Osposobite svoj tim, bez obzira da li se nalaze u call centru ili na lokaciji, da podstakne prodaju i pruži vrhunsku korisničku uslugu kroz »user-friendly back-end« aplikacije.

Prodajne operacije

Smanjite operativne troškove pojednostavljivanjem procesa fakturisanja i naplate i optimizacijom isporuke, uz istovremeno postizanje zadovoljstva kupaca, sve do iskustva nakon kupovine.

Zadovoljstvo, usluga i finansije

Niste sigurni kako da pokrenete svoju digitalnu transformaciju?

Nudimo vam najbolji pristup za planiranje i implementaciju vaše strategije digitalne transformacije, koja je podržana Microsoft Catalyst metodologijom.

Naše industrijsko rešenje za maloprodajni sektor

Pročitajte studiju slučaja i saznajte kako je naše industrijsko rešenje pomoglo našm klijentima da unaprede svoje poslovanje.
Pročitajte više
Moćne aplikacije i dodaci

Pronađite savršene dodatke vašem maloprodajnom rešenju

Proširite funkcionalni obim naših industrijskih rešenja još više, pomoću optimalno usklađenih aplikacija i dodataka.