Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
Dynamics 365 Project Operations

Upravljajte projektima u skladu sa vremenom i budžetom

Povežite svoj tim kroz jednu aplikaciju, podržite ih da zaključe više poslova, optimalno koriste resurse, završavaju projekte u skladu sa unapred definisanim rokovima i maksimizuju profit – od generisanja ponude do naplate!

Ubrzajte uspeh na svojim projektima i iskoristite svoj pun potencijal

 • Podignite ugovaranje na sledeći nivo sa unapređenim sistemom za upravljanje ugovorima i preciznijim ponudama i procenama.
 • Optimizujte aktivnosti zaposlenih i alokaciju njihovog vremena.
 • Fleksibilno planirajte i implementirajte projekte uz pomoć softvera Microsoft Project.
 • Pojednostavite komunikaciju unutar tima, korišćenje dokumentacije i osigurajte transparentnost tokom čitavog projekta uz integraciju platforme Microsoft Teames.
 • Optimizujte upravljanje troškovima, vremenom i drugim resursima.
 • Brzo odgovarajte na promenjive potrebe tržišta uz uvide u projektne podatke o prodaji i finansijama pomoću analitičkog rešenja Power BI.
BLOG

Jedan softver za upravljanje projektima kroz sve poslovne funkcije

Saznajte kako se Microsoft Dynamics 365 Project Operations pozicionira u odnosu na druga ERP rešenja, kako teče integracija sa CRM rešenjem i otkrijte prednosti i nedostatke ovog softvera. 
Pročitajte više...
 • Fleksibilno prilagođavanje cena: Prilagodite troškove i resurse u skladu sa potrebama korisnika.
 • Fleksibilni projektni modeli: Vodite projekte u skladu sa predefinisanim troškovima, vremenom i resursima korišćenjem prilagodljivih modela fakturisanja koji prepoznaju zahteve klijenata i njihove tokove gotovine.
 • Kraći ciklusi ugovaranja: Završite projekte brže uz fleksibilne strategije određivanja cena i precizne ponude.
 • Sveobuhvatno upravljanje prodajnim procesom: Osigurajte vidljivost čitavog procesa kroz integraciju sa rešenjem Dynamics 365 Sales i steknite bolje uvide o prodaji.
 • Unapređenje produktivnosti: Unapredite produktivnost kroz ugrađene funkcionalnosti programa Microsoft Project, kao što su dostupne kontrolne table (eng. dashboards), upravljanje aktivnostima, planiranje, interaktivni Gant dijagrami i WBS dijagrami.
 • Efikasno planiranje i kontrolisanje: Planirajte i pratite svoje projekte uz analizu troškova i predviđanje podržano integrisanim izveštavanjem.
 • Optimizujte saradnju: Poboljšajte saradnju između odeljenja kroz čitav životni ciklus projekta integracijom platfome Microsoft Teams. Upravljajte projektnim planovima, obimom, buždetima i komunikacijom na jednom mestu.
 • Distribucija zaduženja: Podelite zadatke na adekvatan način svom projektnom timu kako biste ispunili zahteve korisnika.
 • Upravljanje veštinama: Uskladite profile zaposlenih i njihovih veština sa zahtevima projekta. Procenjujte veštine svojih zaposlenih korišćenjem prilagođen modela kompetenci.
 • Planiranje: Planirajte efikasno uz inteligentni redosled aktivnosti zasnovan na veštinama i kvalifikacijama i uz razmatranje trenutne dostupnosti.
 • Praćenje vremena i troškova: Povećajte produktivnost praćenjem vremena i troškova putem mobile aplikacije ili pretraživača, bez obzira na vašu lokaciju.
 • Pravilnici i izveštavanje: Steknite potpun uvid i kontrolu troškova svoje organizacije kroz definisane pravilnike, odobrenja i izveštaje.
 • Beleženje troškova: Beležite svoje troškove na dnevnom nivou čak i u različitim valutama i unapredite knjigovodstvo i fakturisanje tokom projekta.
 • Upravljanje fakturisanjem: Upravljajte fakturama i brže dodajite ad-hoc transakcije uz kastomizovan dizajn i stil.
 • Fakturisanje: Kreirajte fakture za projekat zasnovane na utrošenom materijalu, troškovima, radnim satima, registrovanim naplatama i rasporedu plaćanja povezanom sa projektima.
 • Verifikacija faktura: Pratite fakture projekta i projekcije novčanog toka na vreme kako biste stekli detaljne finansijske informacije o projektu.
 • Integracija sa ERP rešenjem: Iskoristite ugrađenu integraciju sa rešenjem Dynamics 365 Finance ili primenite neki od otvorenih API-eva ka nekom od ERP sistema da biste proširili funkcionalnosti priliva i odliva, glavne knjige i tako dalje.
 • Integrisana analitika i kontrolne table: Steknite uvid u najbitnije KPI-eve poput iskorišćenosti resursa i budžeta kako biste donosili bolje odluke.
 • Power BI: Iskoristite poslovnu inteligenciju da steknete uvide u svoje projekte i da kreirate predviđanja.

Pruženo poverenje