Otvoren konkurs  •  6 kompanija ćemo nagraditi sa personalizovanim akcionim planom digitalne transformacije! Saznajte više...  
Dynamics 365 Human Resources

Izgradite uspešno poslovno okruženje 
i motivisanu radnu snagu

Vodite računa o vašim zaposlenima i stvorite organizaciju gde posao i ljudi mogu zajedno da napreduju uz pomoć rešenja Dynamics 365 Human Resource.

Jednostavno upravljanje HR procesima i bolje iskustvo zaposlenih

Microsoft Dynamics 365 Human Resources je inovativno rešenje za efikasno upravljanje HR procesima. Napredne funkcionalnosti pružaju podršku u vođenju celokupnog životnog ciklusa zaposlenog, odnosno omogućavaju pojednostavljivanje i ubrzavanje procesa regrutacije i selekcije, automatizaciju repetitivnih administrativnih zadataka i efikasno vođenje razvojnog plana i plana nagrađivanja zaposlenih. Svaka Microsoft Dynamics 365 Human Resources funkcionalnost je podržana naprednom analitikom uz pomoć koje možete da donosite odluke koje se temelje na podacima i koje su usmerene na ljude.

Unapredite vaše poslovanje uz pomoć snažnog HR alata

Suočite se sa vašim HR izazovima i stvorite organizaciju u kojoj će ljudi i poslovanje zajedno da napreduju:

 • Upravljajte zadacima uz pomoć automatizovanih procesa i radnih tokova.
 • »Self-service« portali za menadžere timova i zaposlene.
 • Upravljanje performansama zaposlenih putem praćenja definisanih ciljeva i ostvarenih rezultata.
 • Obuka i praćenje položenih sertifikata koji motivišu zaposlene da napreduju.
 • Integracija usluge obračuna zarada sa bilo kojim eksternim dobavljačem rešenja za obračun zarada.
 • Optimizacija HR programa za pogodnosti, nadoknade, usaglašenosti i odsustva.
 • Napredna tehnologija sa Microsoft Azure Cloud, Common Data Service, Power Platform i mnogih drugih platformi.
 • Bogati profili zaposlenih koji vam pomažu da na pravi način povežete zaposlene na osnovu njihovih uspeha u karijeri, veština, ostvarenih sertifikata i interesovanja.
 • »Self-service« portal za zaposlene koji im pomaže da na jednom mestu preuređuju i prate svoj profil, svoj učinak, uspostavljene ciljeve, obučavanje, ostvarene sertifikate, kao i praćenje svih zahteva za odstustvo sa posla i bolovanja.
 • »Self-service« portal za menadžere, gde se mogu pokrenuti ključne izmene u radnoj snazi i bez pomoći HR sektora.
 • Pregledi i dnevnici učinka zaposlenih koji pomažu vašim radnicima da prepoznaju mogućnosti za napredovanje a da to ne utiče na odnose između njih i njihovih nadređenih, kao i da kontinuirano motiviše zaposlene praćenjem njihovog progresa, uspeha, kao i njihovih posebnih ciljeva i prilika u karijeri.
 • Detalji o učinku timova pomažu menadžerima da prate napredak i učinak nekog tima, te će moći da unesu promene, reaguju na neposredne probleme na vreme i pomognu da tim ima najbolji mogući učinak. 
 • Prećenje učenja i obuka, gde menadžment može da prati napredak zaposlenih.
 • Mobilno iskustvo koje povezuje ljude i podatke bilo gde i bilo kad.
 • Upravljanje odsustvom pomaže preciznom unosu podataka i smanjuje vreme utrošeno na sastavljanje tabela proračuna.
 • Programi nadoknade sa promenljivim ili fiksnim platama, nagradama, bonusima itd, zavisno od uspeha pojedinca ili čitave kompanije. Planovi se lako prave i menjaju individualno, po grupama, ili na nIvou firme, uključujući i integrisanu analitiku.
 • Upravljanje pogodnostima sa alatkom za samouslužno prijavljivanje koje trpi izmene i podešavanja, a omogućava da se beneficije prenesu na različite grupe zaposlenih ili različite hijerarhije.
 • Generalne izmene za neki tim ili za čitavu organizaciju na jednom mestu i samo jednim klikom.
 • Izdavanje platnih spiskova, proračuna i prijava poreza uvođenjem bilo koje eksterne aplikacije za obračun plata, a naša preporuka je Dynamics Business Central.
 • Vaša složena organizacija će biti pojednostavljena pametnim rukovođenjem koje je usaglašeno sa organizacionom strukturom kompanije, višestrukim organizacionim hijerarhijama, dosijeima zaposlenih, opisima poslova, kao i evidencijom dosadašnjeg poslovanja.
 • Poboljšajte produktivnost i efikasnost pomoću automatizovanih procesa, radnih tokova i upravljanja zadacima.
 • Prilagodite rešenje svojim potrebama putem intuitivnog i prilagodljivog interfejsa koji vam omogućava da dodajete ili sakrijete polja, promenite prikaz podataka i da delite podatke sa drugima.
 • Prilagodite i proširite svoje rešenje bez napora i u bilo kom trenutku, bez obzira na vaš nivo tehničke upućenosti, a i sami ćete napredovati korišćenjem Microsoft Power Platform.
 • Poboljšajte planiranje rada zaposlenih pomoću Power BI, koji objedinjuje sve vaše podatke, te možete da ih analizirate i vizualizujete na bilo kom uređaju kako biste samouvereno doneli bitne odluke.
 • »Common Data Service« na bezbedan način čuva i upravlja podacima zabeleženim od strane bilo kog internog ili eksternog izvora ili poslovne aplikacije, što uprošćava složenost pri integraciji i kombinovanju podataka.
 • Analitički podaci o nedostacima u veštinama zaposlenih vam pomažu da uskladite veštine vaše radne snage sa modelima ocenjivanja, posebnim radnim veštinama, pa čak i poslovnim potrebama.
 • Imajte uvid u mišljenja vaših zaposlenih pomoću Microsoft Forms Pro anketa koje za tren sakupljaju dragocene povratne informacije vaših zaposlenih pomoću prilagodljivih ili unapred sačinjenih upitnika.