Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
Da li su osiguravajuće kompanije spremne za novu normalnu situaciju?
Blog

Da li su osiguravajuće kompanije spremne za novu normalnu situaciju?

3 min read Mar 03, 2020

Iako nas je korona virus navikao na novu „normalnu“ situaciju, osiguravajuće kompanije nisu prestale sa radom. One su morale da nastave sa prodajom, da obnavljaju polise osiguranja i da rešavaju prijavljene štete.

Kako je industrija osiguranja odgovorila na socijalnu distancu i šta to znači za klijente?

Osiguravajuće kompanije su odgovorile na novu situaciju sa različitim pristupima i novim radnim procesima. Njihovim klijentima je pružena on-line podrška, a osiguravajuća društva su prešla na on-line prodajne sastanke. Rokovi za prijavu štete, kao i popunjavanje neophodne dokumentacije, su produženi. Sigurnost zaposlenih i njihovo izlaganje trenutnoj situaciji je uspešno rešeno putem alata za virtualnu komunikaciju, čime je obezbeđen i kontinuitet poslovanja bez obzira na okolnosti. Prihvatanjem ovih mera, kompanije su pružile neophodnu pomoć svojim korisnicima osiguranja i oslobodile ih njihovih trenutnih briga.

Diskruptivne promene u ponašanju kupaca i hitne reakcije su drastično premestile radno opterećenje u kompanijama. Mnoge aktivnosti koje su se radile na licu mesta značajno su smanjene, dok su pozivni centri i on-line kanali komunikacije doživeli rast, kako bi odgovorili na potražnju. Neke kompanije su brzo reagovale na novo digitalno ponašanje kupaca putem uspostavljanja novih proizvoda, kao što je na primer odlaganje hipoteka ili prebacivanje komunikacije sa klijentima na on-line režim. McKinsey

Osiguravajuće kompanije se suočavaju sa izazovima socijalne distance

I pre epidemije, osiguravajuće kompanije su razmišljale, ili već usvojile neka digitalna rešenja, ali ne u toj meri kao što su danas prisiljena da to urade. Iako su sigurnost i zadovoljstvo kupaca na vrhu prioriteta, njihovi rezultati imaju za posledicu pad prihoda i zaostatak šteta. Uprkos preventivnim merama zaštite i socijalne distance na koje nas je primorao korona virus, nove prijave za štete se i dalje podnose. Iako su kompanije uspele da prilagode svoje poslovanje, kada je u pitanju prodaja, one su svesne da zadovoljstvo kupaca zavisi od brzog procesa obrade štete i isplate osigurane sume. Ali, kako na daljinu proceniti štetu na automobilu ili polomljen prozor, ako je u većini zemalja stupila na snagu zabrana putovanja, dok kupci moraju da završe neophodan proces i dobiju novac što je brže moguće da bi popravili štetu?

Kriza poput COVID-19 pogađa sve poslovne sektore – ali posebno stavlja u svoj fokus pažnju na osiguravače koji mogu da očekuju veliki broj procena i zahteva na različitim poljima, bilo da se radi o životnom, neživotnom ili dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Održavanje balansa na veliki priliv aktivnosti u kontakt centre, putem brzog premeštanja radne snage na on-line režim rada, predstavlja oblast gde osiguravači danas puno rade. Naravno, i različite zemlje se nalaze u različitim fazama korona virusa, pa samim primenjuju i različite aktivnosti. KPMG

Ostatak bloga pročitajte na našoj internacionalnoj web stranici.

Blog

Are insurance companies ready for the new normal of today and tomorrow?

Pročitajte blog

Svideo vam se sadržaj koji ste pročitali?

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa najnovijim informacijama ...

O autoru

Dejan Blatnik

Regional Sales Manager