Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
Dobavljači automobilskih delova

Vrhunska snaga Microsoft ERP rešenja za vaš uspeh u automobilskoj industriji

Pojednostavite i ubrzajte vaše proizvodne i logističke procese, kao i sve vaše komercijalne tokove rada, kako biste ostali u top formi na tržištu automobilske industrije. Poslujte po svetskim standardima kvaliteta uz naše rešenje koje je specijalno razvijeno za automobilsku industriju.

Inteligentna transformacija automobilske industrije

Podržite vaše specifične industrijske potrebe

 • Osigurajte efikasnost i usklađenost čitavog niza vaših poslovnih procesa i specifičnih zahteva.
 • Omogućite besprekornu integraciju sa standardnim VDA i Edifact formatima.
 • Efikasno upravljajte vašim porudžbinama i optimizujte lanac snabdevanja uz pomoć EDI tehnologije za elektonsku razmenu podataka.
 • Smanjite i održavajte vaše ručne unose na minimalnom nivou.
 • Efikasno upravljajte nosačima tereta i instrukcijama za pakovanje.
 • Unapredite planiranje i upravljanje celokupnim procesom proizvodnje.
 • Upravljajte vašim skladištem putem mobilnih uređaja, bilo kada i bilo gde.
ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

U punoj brzini sa Microsoft D365 Business Central rešenjem

Za ALPINU kombinacija D365 Business Central rešenja i industrijskog rešenje BE-automotive koje je razvijeno na Microsoft tehnologiji od strane BE-terne, predstavlja idealan paket na putu ka digitalnoj transformaciji.
Pročitajte uspešnu priču
 • Obrada svih standardnih formata poruka, kao što su VDA, EDIFACT-a i drugi, uz pomoć EDI konvertera.
 • Dolazeće i odlazeće poruke, npr. knjižna odobrenja, fakture, izveštaji o prispeću pošiljke, termini isporuke itd.
 • Podrška za formate van automobilske industrije (npr. ORDERS).
 • Podrška za procese u okviru OEM-a: PUS (Opel), PUO (Valeo), “time discs” (Porsche), “pearl chain” (Audi), “trailer load” (MAN).
 • Automatsko odlaganje robe u transportne kontejnere prema uputstvu za pakovanje.
 • Consi obrada sa izveštajima o otpremanju i dospeću robe, kao i o stanju zaliha.
 • Kriterijumi testiranja i radni procesi, kao i različite mogućnosti poput “frozen zone” tokom izbacivanja LAB-a.
 • Funkcije kokpita za upravljanje procesima.
 • Transparentnost zahvaljujući direktnom izravnjavanju računa na kraju meseca, sa stanjem vanbilansnih i bilansnih knjiženja.
 • Integrisana struktura inventara za transportne kontejnere.
 • Mogućnost da se napravi posebno uputstvo za pakovanje svakog zasebnog artikla i za svakog kupca.
 • Primanje i povraćaj prazne ambalaže sa priznanicom na ime.
 • Mapiranje trougaonih odnosa (eng. triangular relationships).
 • Pregled artikala, količina i datuma dostave. 
 • Izračunavanje zapremine i težine uz istovremeni pregled potrebnih kontejnera.
 • Automatska izrada dokumenata za izdavanje robe za artikle na stanju.
 • Upravljanje artiklima u kontejnerima koji su na stanju
 • Pregled kretanja robe pomoću skenera (takođe prema metodi FIFO)
 • Razlikovanje kreditne ambalaže, proizvodne ambalaže i ambalaže kupca.
 • Pregled transportnih kontejnera
 • Nalozi za prepakivanje, ako roba nije u ambalaži kupca.
 • Elektronska obrada porudžbina u skladu sa formatima VDA i EDIFACT i prenos planiranih iznosa do dobavljača preko višestruke nabavke (EDI ili e-mail).
 • Fleksibilna reakcija na planiranje narudžbina kupaca uz transfer do dobavljača jedan prema jedan.
 • Knjiženje dolazne EDI otpremnice. 
 • Hitar, brz i bezbedan dizajn ulazne robe.
 • Podrška za consi obradu.
 • Dogovorena procedura knjižnih odobrenja ili prenos podataka o prijemu faktura.
 • Upravljanje uslugama spoljnih saradnika i nabavkom.
 • Dinamičke analize planiranog vremena dostave sa detaljnim predviđanjima.
 • Promena statističkih podataka za planirano vreme dostave držeći se datuma dostave i količina.
 • Simulacija raspona za pojedinačne artikle, kao i za sklopove.
 • Potpuno integrisana predviđanja narudžbina zasnovana na veštačkoj inteligenciji.
 • Analiza uskih grla u nabavci i preporuka za drugog dobavljača.
 • Precizna, skalabilna analiza procesa i vizualizacija toka rada.
 • Praćenje procesa sa preporukama za optimizaciju.

ERP rešenje koje je prilagođeno specifičnim potrebama automobilske industrije u velikoj meri olakšava reviziju kod OEM.

Veit Stößel, Gubesch Group
Pročitajte u celosti

Veličina i cena su potpuno prilagođeni kompaniji srednje veličine.

Bernhard Büthe, CEO, Bergmann Automotive
Pročitajte u celosti

Svi procesi koji su nekada bili podeljeni u podsisteme sada su obuhvaćeni u jednom rešenju za automobilsku industriju.

Sami Mzali, A.A.F. Project Manager
Pročitajte u celosti