praktičan vodič  •  Prelazak sa Microsoft Navision rešenja na Dynamics 365 Business Central - Preuzmite besplatno  
Dynamics 365 field service

Odaberite pametniji način za upravljanje vašom terenskom službom

Efikasno otpremajte, pratite i upravljajte pravim resursima u pravo vreme i na pravom mestu. 

Radite vaš posao jednom, a ne dva puta

U vremenu izražene konkurencije i brzih poslovnih promena, proaktivnost i povezanost poslovnih interakcija jedini je način da poslujete efikasno i da imate zadovoljne klijente.

Poslovna aplikacija Dynamics 365 Field Service pomaže organizacijama da pružaju terenske usluge na lokacijama klijenata koristeći automatizaciju toka posla, planiranje algoritama i mobilnost, kako bi se radnici pripremili za uspešan rad - bilo kada i bilo gde.

 • Korisnički portal: Angažujte vaše klijente i omogućite im 24/7 pristup uslužnom portalu gde mogu da prate svoje servisne zahteve, tehničare u realnom vremenu i obaveštenja.
 • Radni nalozi: Operateri mogu da kreiraju radne naloge u samo nekoliko klikova.
 • Ugovori i preventivno održavanje: Ukoliko je ugovorom unapred definisano da se u određenim intervalima pruža servis, sistem automatski kreira radne naloge.
 • Automatsko rešavanje problema (self-heal): IoT može da reši probleme putem primene pre-definisanih komandi, bez potrebe za ljudskom interakcijom. 
 • IoT povezivanje: Sistem omogućava korisnicima da se povežu putem Azure IoT, gde se radni nalozi automatski kreiraju putem IoT okidača i koji za posledicu imaju zakazanu posetu tehničara.
 • Planiranje i dodeljivanje naloga: Univerzalno planiranje resursa pruža mogućnost da se samo raspoloživim tehničarima dodeljuju nalozi.
 • Optimizacija zakazivanja: Izbor adekvatnog tehničara možete odraditi ručnim putem ili uz pomoć automatizacije (tzv. semi-automated, gde sistem preporučuje raspoložive resurse, ili tzv. full-automated, gde algoritam automatski kombinuje ciljeve i ograničenja rasporeda).
 • Optimizacija radne rute: Tehničarima su obezbeđene optimizovane radne rute koje čine njihov rad više efikasnim, a ujedno značajno smanjuju troškove transporta.
 • Zakazivanje više radnih naloga: Resource Scheduling Optimisation (RSO) automatski raspoređuje poslove ljudima, opremi i objektima koji su najbolje opremljeni da ih završe.
 • "What if" optimizacija: Ukoliko nešto ne ide po planu, npr. otkazivanje rezervacije, hitni slučajevi, gužva u saobraćaju ili radovi na putu, sistem će pronaći način da smanji vreme putovanja u odnosu na radno vreme.
 • Skeniranje bar-kodova: Tehničari mogu na jednostavan način da skeniraju bar-kodove ili delove, i da pristupe priručnicima putem upotrebe mobilnog telefona.
 • Raspored rada: Brz i jednostavan pregled na radni kalendar tehničara, sa svim radnim nalozima, rezervacijama i GPS-om za navigaciju.
 • E-potpis: Elektronski ispunite radne naloge sa kupcima putem digitalnog potpisa.
 • Online i offline: Ukoliko nemate internet konekciju možete biti sigurni da će sve što je uneto u mobilnu aplikaciju biti sinhronizovano kada budete ponovo na mreži.
 • Pomoć na daljinu: Uz pomoć Remote Assist tehnologije iskusni tehničari mogu da pruže pomoć onima koji su manje iskusni i to na daljinu putem upotrebe mobilne aplikacije.
 • 360° istorija klijenta: Svaki tehničar može da pristupi celoj istoriji klijenta sa bilo koje lokacije. 
 • ERP: Koristite podatke iz vašeg ERP sistema i automatizujte generisanje radnih naloga sa podacima o zalihama, klijentima, proizvodima i uslugama. 
 • BI: Power BI analiza, vizualizacija podataka i uvidi za bolje i lakše donošenje poslovnih odluka. 
 • IoT podaci: Koristite Azure IoT dijagnostiku, planiranje, održavanje sredstava i zaliha na istoj platformi kako biste prešli sa "break-fix" na proaktivne i prediktivne usluge.