Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
Microsoft Dynamics 365 Marketing

Od personalizovane poruke 
do lojalnog kupca

Iskoristite sve dostupne podatke u Dynamics 365 za svoje marketinške aktivnosti i prilagodite svoje automatizovane i interaktivne kampanje individualnim potrebama klijenata.

Istaknite svoje prednosti i budite jedinstveni

Uz Dynamics 365 Marketing sada možete lako da pratite svoje potencijalne klijente kroz svaku fazu donošenja odluke o kupovini:

 • Prenesite pravu poruku u pravom trenutku putem pravog kanala potencijalnom kupcu
 • Segmentirajte vaše ciljne grupe na osnovu više kriterijuma
 • Automatizujte česte i dugotrajne marketinške procese
 • Efikasno upravljajte međukanalnim i višekanalnim marketingom
 • Upravljajte svojim događajima - vodite evidenciju o govornicima, učesnicima, prostoru i troškovima
 • Omogućite uvide putem kontrolnih tabli i napredne marketinške analitike
 • Kreiranje i automatizovanje svake aktivnosti vašeg kupca
 • Kreiranje marketinških stranica i obrazaca
 • Kreiranje e-mail kampanja i newslettera
 • Analiza "Voice of Customer" i online ankete
 • Model za ocenjivanje potencijalnih kupaca uz automatsko izračunavanje
 • Integracija sa Linkedin aplikacijom
 • Praćenje društvenih medija i generisanje novih potencijalnih klijenata
 • Automatski kreirane web stranice događaja
 • Rezervisanje gostujućih predavanja i govornika
 • Podešavanje registracije i liste čekanja na nivou sesije
 • Upravljanje propusnicama za događaj (eng. event ticket management)
 • Finansijski pregled / pregled troškova
 • Analitika i praćenje objava na društvenim mrežama
 • Izrada ankete o zadovoljstvu
 • Detaljna analiza i izveštavanje o ključnim podacima
 • Integracija Power BI sistema sa različitim izvorima podataka
 • Fleksibilne mogućnosti vizualizacije putem grafikona, tabela, dijagrama itd.
 • Geografska vizualizacija podataka o kupcima i potencijalnim kupovinama