Novost  •  BE-terna je razvila i sertifikovala napredni ESIR (Elektronski sistem za izdavanje računa) Saznajte više...  
analitika za bankarski sektor

Jedinstveno BI rešenje za sve vaše potrebe u bankarskom sektoru

Pametno iskoristite vaše podatke, otkrijte gde profit nastaje i efikasno upravljajte rizicima sa automatizovanim poslovnim izveštavanjem za bankarski sektor.

Self-service analitika za pun potencijal vaših zaposlenih

 • Jedinstven pogled i razumevanje učinaka vaših zaposlenih, odeljenja i poslovnih jedinica.
 • Bolja upotreba postojećih podataka i unapređena podrška odlučivanju.
 • Efikasna analiza kreditne sposobnosti i potencijalnih gubitaka kreditnog portfolia.
 • Proaktivno smanjenje rizika i upravljanje performansama prilagođeno riziku.
 • Unapređeno razumevanje transakcionih aktivnosti i njihovih trendova.
 • Povećana efikasnost interne kontrole i sprečavanje prevara.
Istražite mogućnosti
Analitika za bankarski sektor

Iskoristite pun potencijal napredne analitike u bankarskoj industriji!

Podaci danas utiču na mnoge aspekte naših života. Da li želite da saznate kako napredna analitika i podaci utiču na finansijski sektor u savremenom poslovanju?
Pogledajte video
 • Analiza prodaje i prihoda
 • Segmentacija klijenata
 • Analiza upravljanja portfoliom
 • Analiza uspešnosti prodaje
 • Analiza on-line kanala prodaje
 • Kontrolne table prilagođene potrebama izvršnog odbora
 • "Balanced scorecards" - BSC
 • Prediktivna analiza / "What if" analiza
 • Profitabilnost proizvoda
 • Dostupnost bilo kada i bilo gde putem mobilne analitike
 • Analiza aktivnosti transakcija: depoziti i povlačenja, isplate i naplate
 • Analiza hipoteka i zajmova
 • Preventivno detektovanje prevara
 • Upravljanje troškovima
 • Finansijsko i upravljačko izveštavanje
 • P&L analiza prema delatnostima
 • Investicioni fondovi / Glavna knjiga
 • Analiza troškova dobavljača
 • Analiza izloženosti riziku: krediti, tržište, operativni rizik i rizik likvidnosti
 • Usklađenost sa zakonskom regulativom
 • Analiza i upravljanje portfoliom
 • Praćenje učinaka putem više kanala
 • Istraživanje proizvoda
 • "What if" analiza
 • "Cross-selling" i "Up-selling"
 • Profitabilnost i segmentacija kupaca
 • Analiza profitabilnosti proizvoda
 • Analiza uspešnosti marketinških kampanja
 • Web analitika
 • IT system i SLA menadžment
 • Upravljanje projektima
 • Inventar materijalne imovine
 • Optimizacija mreže poslovnica
 • Optimizacija broja bankomata

Pruženo poverenje