Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
ERP kao alat efikasnog poslovanja u veleprodaji alata
Studija slučaja

ERP kao alat efikasnog poslovanja u veleprodaji alata

7 min read Aug 09, 2021

Preduzeće Princ alati osnovano je sredinom aprila 2021. godine. Već početkom juna, zaposleni ove kompanije imali su priliku da proknjiže prve fakture u svom novom ERP, računovodstvenom rešenju.

U korpi jednog novoosnovanog preduzeća - 30 000 alata za dalji promet i jedan ERP alat za dalji rast

Princ alati je novoosnovano preduzeće koje se bavi trgovinom na veliko alatnim mašinama, a širok asortiman kompanije obuhvata preko 30 000 artikala. Sedište kompanije nalazi se u Surčinu, dok su magacini smešteni širom teritorije naše zemlje. Proizvode koje kompanija poručuje od dobavljača iz inostranstva, komercijalisti na terenu predstavljaju potencijalnim klijentima. Iako je firma novoosnovana, od samog početka je postojala želja da se preduzećem upravlja uz pomoć adekvatnog računovodstvenog (ERP) softvera. Kako su prve količine proizvode naručene iz inostranstva, odmah je doneta i odluka da će prijem prvih artikala biti zabeležen u savremenom ERP rešenju.

Izazov: Kupci, artikli, dobavljači – Kako isprati sve tokove!? 

Kompanija posluje sa malim brojem dobavljača, ali uspeva da zadovolji potrebe 12 000 kupaca asortimanom koji broji preko 30 000 artikala. Kako su artikli dostupni u više različitih magacina, kompaniji je bila potrebna mogućnost da prati stanje zaliha na svakoj od lokacija, u okviru različitih sektora i odeljenja magacina kroz jedan sistem. Takav sistem zahtevao je i softversku podršku u vidu savremenog ERP rešenja. Bilo je potrebno olakšati kako praćenje, tako i planiranje zaliha, i osigurati da će vreme dostave artikala kupcima, ali i vreme potrebno za transport robe između skladišta biti minimalno. Osim toga, preduzeće je želelo da od samog početka, od prvog zapremanja artikala u magacin, ima uvid u kompletno poslovanje i da odluke donosi na osnovu relevatnih informacija u realnom vremenu.

Zaposleni su u svojim prethodnim preduzećima radili u softveru Microsoft Dynamics NAV koji doživljavaju kao pouzdan sistem kome veruju i u kome su navikli da rade. Iz tog razloga kompanija se odlučila za rešenje Business Central Flying Start kao svoj prvi računovodstveni softver – ERP softver kome mogu da veruju da će biti pouzdana podrška preduzeću.

Rezultati implementacije rešenja Business Central Flying Start

Cilj: Potpun uvid u poslovanje od prvog dana uz efikasnije operacije

Novim rešenjem kompanija je želela da omogući praćenje stanja zaliha koje se nalaze na različitim lokacijama, ali i da prati svoj proces poručivanja. Takva odluka zahtevala je stvaranje mogućnosti da informacije o zalihama budu dostupne u realnom vremenu što je olakšalo planiranje zaliha. Dodatno, efikasnije planiranje proizvodnje i efikasnije poslovanje na terenu još neki su od motiva da se ovakvo rešenje implementira.

Implementacija: Entuzijazam konsultantata i inicijativa zaposlenih kao alat za uspeh 

Trajanje same implementacije iznosilo je dve nedelje što je znatno kraće od proseka. Ovakvom rezultatu je doprinela činjenica da je preduzeće novo, pa je bilo manje istorijskih podataka koje je trebalo uvesti. Međutim, ono što je napravilo najveću razliku jeste motivisanost zaposlenih. Zaposleni su preduzeli inicijativu i pre samog početka projekta pripremili podatke koje je bilo neophodno uvesti u softver, čime su dodatno skratili vreme implementacije. Unapred su spremili konkretna pitanja, znali su koje ih funkcionalnosti zanimaju i želeli su da saznaju kako do njih da dođu. Sve to učinilo je da ne prođe mnogo vremena od inicijalnog dogovora do potpunog prihvatanja Business Central Flying Start rešenja kao saveznika u svakodnevnim aktivnostima zaposlenih.

Zaposleni našeg klijenta, kompanije Princ alati, su već napredni korisnici koji su imali konkretne zahteve čime su nam znatno pomogli da na njihovo potrebe odgovorimo u veoma kratkom roku.  

- Zvezdana Jovanović, Project Coordinator, BE-terna Beograd 

Kroz obuku je prošlo devet korisnika. Zajedno sa kompanijom Princ alati našli smo optimalan odnos Team Member and Essential licenci. Iako obično knjigovodstvene agencije poseduju svoj softver i nije često da eksterne agencije prihvataju da rade u softveru same kompanije, ovde to nije bio slučaj. Knjigovodstvena agencija se odlučila da se pridruži kompaniji Princ alati u njenoj Business Central Flying Start poslovnoj avanturi. Kako bismo pomogli da do ovakvih saradnja dođe, u mesečni najam licence ERP rešenja Business Central Flying Start uključili smo i besplatnu licencu za knjigovođu iz agencije sa kojom naš klijent sarađuje.  

SaaS (eng. Software as a Service) ERP rešenja, kakvo je i Business Central Flying Start, omogućavaju pristup informacijama bilo kad i sa bilo koje lokacije uz pomoć pametnih uređaja. Šta to zapravo znači? Komercijalisti na terenu mogu da pristupe informacijama sa svojih tableta u okviru dodeljene uloge (eng. role). Dodeljivanjem uloga definiše se kojim informacijama zaposleni mogu da pristupe. Na taj način zaposleni imaju pristup relevantnim informacijama, nisu preopterećeni informacijama koje su nebitne za njihovu funkciju, a istovremeno se omogućava da podacima koji mogu da budu poslovna tajna mogu da pristupe samo ovlašćena lica.  

Rezultati: Efikasnije poslovanje i relevantni uvidi u realnom vremenu – i u kancelariju, i na terenu 

Kombinacija funkcionalnosti rešenja Business Central Flying Start, inicijative zaposlenih sa strane klijenata i stručnosti konsultanata iz kompanije BE-terna dovela je do sledećih rezultata: 

  • Od samog početka kompanija ima potpunu sliku o svom poslovanju i time postavlja temelje za zdrav rast kompanije zasnovan na relevantnim uvidima u realnom vremenu, 
  • Uvid u zalihe po magacinima – u svakom trenutku dostupna je informacija koliko se tačno kog artikla nalazi na kojoj lokaciji, što vodi i ka olakšanom planiranju, 
  • Bolji uvid u finansijske izveštaje, grafički predstavljena analiza novčanih tokova, lako dostupna analitika po kupcima, 
  • PDV prijava može da se šalje direktno iz sistema što skraćuje vreme koje se utroši na administrativne aktivnosti, 
  • Lokalizovano rešenje koje će rasti zajedno sa kompanijom uz lako dostupne aplikacije i olakšanu integraciju rešenja sa drugim rešenjima. 

Porast produktivnosti se, pre svega, očekuje na terenu. Sada komercijalisti ne moraju da zovu svoje kolege da pitaju da li je neki artikal dostupan, jer sada imaju pristup podacima na svom tabletu u svakom trenutku, na svakoj lokaciji. Takođe, kada se unesu podaci, odmah postaje poznat i rok dostave, kako od dobavljača do magacina, tako i od magacina do kupaca. Osim olakšanog pristupa pravim informacijama, komercijalisti ne moraju da vode porudžbine po Excel tabelama ili na različitim papirima, te se štedi vreme i na terenu. Kada komercijalisti unesu informacije direktno u sistem, sektor nabavke, takođe, ima uvid u zalihe u realnom vremenu i na osnovu toga planira i kreira porudžbine ka dobavljaču. U tom planiranju pomoći će i Business Central Flying Start čime se povećava i produktivnost u kancelariji. 

Sutra nosi nove potrebe – bitno je imati ERP rešenje koje će spremno da ih dočeka 

Iako mlada kompanija, Princ alati već pokazuje potencijal za širenje i dalji rast poslovanja, za zapošljavanje novih, motivisanih zaposlenih i tako dalje. Takav rast svakako će moći da isprati rešenje Business Central Flying Start. Dodatno, kako kompanija planira i izradu veb-sajta, u budućnosti se očekuje i integracija rešenja Business Central Flying Start i veb-sajta kompanije.  

Od samog početka znali smo da možemo da računamo na konsultante iz kompanije BE-terna, a tokom samog procesa implementacije oni su zaista i bili tu za nas u svakom trenutku. Verujemo da je odlična saradnja između naših kompanija učinila da ERP rešenje Business Central Flying Start bude uspešno implementirano u našem preduzeću.

- Antonije Tasić, direktor kompanije Princ alati
Business Central Flying Start

Microsoft ERP rešenje koje prati vaše rastuće potrebe

Pogledajte rešenje

Svideo vam se sadržaj koji ste pročitali?

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa najnovijim informacijama ...

O autoru

Aleksandra Radojković

Marketing Associate