Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
Demistifikujemo Cloud poslovanje: Da li je Cloud bauk?
Blog

Demistifikujemo Cloud poslovanje: Da li je Cloud bauk?

8 min read Jul 12, 2021

„Oblaci“ su tu odavno! Međutim, još uvek je sam termin maglovit. Često govorimo o cloud-u, ali retko odvojimo vreme da razmislimo da li stvarno razumemo šta je cloud, od čega je sastavljen i kako u stvari izgleda. U ovom blogu, potrudićemo se da se približimo oblacima i razumevanju cloud rešenja.

Iako na prvi pogled cloud deluje kao jedan veliki, udaljen i nejasan resurs za obavljanje „IT zadataka“, cloud je zapravo skup više resursa koji se, uglavnom, ne nalazi u samom preduzeću, a kojem preduzeće pristupa uz pomoć interneta. Dakle, sama metafora „oblaka“ nije iskorišćena slučajno, jer komponente sistema nisu vidljive samoj organizaciji i deluju kao da su daleko, u oblaku. Dakle, najjednostavnije rečeno, cloud je skup komponenti kome pristupimo putem interneta.

BE-terna Kako zamisljamo cloud

Gde živi vaš data centar: Cloud, On-premise i hibridna rešenja

Najpre, cloud i on-premise nisu smrtni neprijatelji što bi se lako moglo pomisliti na osnovu prvog utiska. Šta više, prema istraživanju kompanije Deloitte, preko 90% korporacija će koristiti hibridno cloud rešenje do 2022. godine. Ni cloud, ni on-premise, niti hibridno rešenje ne odgovara svima i ključni zadatak pre usvajanja softvera bilo koje vrste jeste analiza realnih potreba kompanije kako bi softver rešavao prave izazove. Međutim, pre nego što otpočnete analizu, hajde da razmotrimo ključne razlike između cloud i on-premise rešenja.

Iako vam je čuvanje podataka verovatno prva asocijacija na cloud, cloud je zapravo mnogo više od udaljenog magacina za skladištenje podataka. Ali, za početak, hajde da objasnimo termin na tom jednostavnom primeru. Sa jedne strane, podatke možete da skladištite na svoje servere uz svoju opremu i osoblje što bi značilo da stalno morate da vodite računa da količina podataka ne preraste vaše mogućnosti za njihovo skladištenje. Takođe, ukoliko dođe do smanjenja obima podataka, imaćete neiskorišćeni kapacitet koji će vas koštati. Sa druge strane, svoje podatke možete da skladištite na serverima kojima možete da pristupite preko interneta, a o čijem će održavanju i kapacitetima brinuti vendor, na primer Microsoft, ukoliko ste se opredelili za rešenje Microsoft Azure. U tom scenariju vi plaćate prostor za skladištenje koji zaista koristite što je velika prednost cloud rešenja. Takođe, u tom scenariju ne morate da razmišljate ni o infrastrukturi, a raspoloživi kapaciteti će rasti/smanjivati se u skladu sa vašim potrebama. Jednostavnije rečeno, cloud omogućava skalabilnost i agilnost uz niže troškove. Dodatno, vendori poput Microsoft-a veliku pažnju posvećuju bezbednosti podataka pa možete biti sigurni da će vaši podaci biti bezbedni. Kada se sve to uzme u obzir, ne čudi što se podigla velika prašina oko oblaka, niti što sve više preduzeća donosi odluku da svoje poslovanje premesti u cloud.

Cloud migracija

Da li se cloud množi deljenjem? Hibridna, javna i privatna cloud rešenja

Kod public cloud-a resursi su u vlasništvu treće strane koja svoje usluge isporučuje putem interneta. Na primer, Microsoft Azure je primer public cloud-a. Kompjuterski resursi u slučaju public cloud-a se dele između različitih organizacija. Na primer, kapacitet servera biće raspoređen između više organizacija, a vi ćete preko internet pretraživača upravljati svojim nalogom i svojim podacima. Nabavka, upravljanje i održavanje platforme odgovornost je provajdera u ovom slučaju kompanije Microsoft. Prednosti public cloud-a su niži troškovi jer ne morate da posedujete ni hardver ni softver da biste čuvali svoje podatke, zatim ne morate da brinete ni o održavanju, niti o prethodno pomenutoj skalabilnosti.

Resursi privatnog cloud-a su u potpunosti u vlasništvu kompanije. Privatni cloud se može i fizički nalaziti u vašoj kompaniji ali može da bude i u vlasništvu nekog trećeg lica koje pruža uslugu hostinga. Međutim, ono što je ključna karakteristika privatnog cloud-a jeste da on funkcioniše na privatnoj mreži a da su resursi isključivo dodeljeni jednoj organizaciji. Na taj način preduzeće ima veću mogućnost da prilagodi rešenje svojim specifičnim potrebama, može da dodatno poveća stepen kontrole i privatnost. Prvobitno, privatna rešenja su bila isključivo on-premise, ali sada organizacije mogu da grade privatnu cloud platformu na data centrima vendora. Generalno, radi pojednostavljena, cloud se smatra privatnim ukoliko je IT infrastruktura koja je u pozadini namenjena samo jednoj organizaciji koja jedina ima pristup kompjuterskim resursima.

Hibridno rešenje omogućava kompanijama da uspešno skaliraju nad on-premise infrastrukturom koju već poseduju. Pomoću hibridne cloud platforme preduzeća mogu da izađu na kraj sa povećanim obimom posla a da pri tome zadrže potpunu kontrolu nad onim podacima koji su osetljivi, bilo iz internih razloga ili zbog određenih zakonskih ograničenja. Na primer, organizacije mogu određene poslovne procese da obavljaju u cloud-u, a osetljive podatke da čuvaju u sopstvenim data centrima. Osim što kompanije mogu da skaliraju sopstvene resurse one istovremene štede i novac koji bi u suprotnom ulagali u proširenja sopstvenih kapaciteta zbog kratkotrajnog povećanja obima posla, a zatim bi morali i da nađu rešenje za stvoreni višak kapaciteta. Na ovaj način preduzeća ostvaruju benefite cloud-a u smislu povećane fleksibilnosti i olakšanog reagovanja na smanjen ili povećan obim posla kao i odgovarajuće uštede, a sa druge strane zadržavaju potpunu kontrolu nad osetljivim podacima.

Veće sposobnosti - veće odgovornosti: Šta su Saas, Paas i Iaas rešenja

Bez obzira koji su poslovni procesi u pitanju potrebni su odgovarajući resursi. Kao što je prethodno pomenuto, u slučaju procesa koji su vezani za informacione tehnologije, ti potrebni resursi mogu da budu u samoj kompaniji, ukoliko govorimo o on-premise rešenjima, ili mogu biti iznajmljivani od vendora, kada je reč o cloud rešenjima. Dakle, najjednostavnija razlika između on-premise i cloud rešenja se ogleda u tome gde se nalaze IT resursi. Cloud rešenja se dalje diferenciraju u zavisnosti od toga koji poslovni procesi se obavljaju unutar firme, a koje obavlja provajder cloud usluga. Kao rezultat takve podele, razlikujemo IaaS, PaaS i SaaS rešenja.

BE-terna SaaS Paas IaaS

IaaS (Infrastucture as a Service) omogućava preduzećima da zakupe onoliko resursa koliko im treba onda kada im treba. Na taj način preduzeća ne moraju da kupuju hardver koji podržava velika odstupanja obima posla koji im više neće biti potreban nakon što se poslovanje vrati u prvobitno stanje. Na taj način dolazi do značajnih ušteda. Uz pomoć IaaS rešenja imate potpunu kontrolu poput one koju biste mogli da ostvarite sa tradicionalnim data centrom a da pri tome ne morate da plaćate ni instaliranje ni održavanje takve infrastrukture. Provajder IaaS usluga vodi računa o apsektima poput servera, hard diskovima, mreže, virtualizacije i tako dalje, dok klijent mora da vodi računa o samoj aplikaciji, podacima i slično. IaaS rešenja su najfleksibilnija grupa rešenja među cloud modelima. Osim raznolikih mogućnosti, IaaS omogućava i skalabilnost jer se hardver kupuje u zavisnosti od trenutnih potreba čime se smanjuju troškovi. Ovakva rešenja, takođe, olakšavaju automatizaciju poslovnih procesa. IaaS, dakle, iznajmljuje resurse kao uslugu, a troškovi će zavisiti od potrošnje. U isto vreme, uz obećanu fleksibilnost, IaaS rešenja obećavaju i potpunu kontrolu nad infrastrukturom.

PaaS (Platform as a Service) isporučuje komponente cloud-a kao i šablone koje programeri mogu da koriste da kreiraju kastomizovanu aplikaciju. Platformom mogu upravljati bilo organizacija bilo nezavisni provajder, a upravljanje samom aplikacijom je prepušteno programerima. Najčešće, PaaS rešenjima se pristupa preko browser-a čime je programerima omogućeno da se fokusiraju na svoj pravi zadatak bez brige o operativnom sistemu i infrastrukturi. Ovakva rešenja generalno smanjuju potrebu za kodiranjem te je razvoj aplikacija jednostavniji i jeftiniji. PaaS rešenja nude različite usluge za razvoj i testiranje aplikacija. Windows Azure je primer PaaS rešenja.

SaaS (Software as a Service) rešenja su hostovana na udaljenom serveru, a klijent im pristupa putem interneta. Klijenti nemaju potrebe za dodatnim instalacijama, a samom rešenju pristupaju preko browser-a. Vendor je zadužen za sve potrebne instalacije i za adresiranje svih tehničkih problema koji se mogu pojaviti. Kompanije koje se opredele za SaaS rešenja ostvaruju značajne uštede u vremenu i novcu koji bi u suprotnom bili uloženi u instaliranje, upravljanje i ažuriranje softvera. 

Business Central Flying Start

Cloud ERP rešenje za brzorastuće kompanije

Pogledajte rešenje

Iako može da zazvuči da IaaS daje najveću slobodu, takva sloboda često nije potrebna jer sa sobom donosi i veliku odgovornost i zahteva od preduzeća da i samo ima IT ekspertizu i stručan kadar.

Šta smo naučili iz ovog putovanja kroz oblake?

U ovom blogu smo saznali da cloud omogućava da povećamo mogućnosti svog poslovanje bez investiranja u dodatnu infrastrukturu koja se neće menjati sa promenama obima posla. Na taj način izbegavamo da jedan dan imamo premalo kapaciteta, a da se sledećeg dana suočavamo sa viškovima. Uz povećanu skalabilnost poslovanja, cloud donosi i dodatne poslovne mogućnosti jer preduzeća ne moraju da razvijaju ekspertizu u svim sferama IT sveta, već se mogu fokusirati na svoju primarnu delatnost, a brigu o IT rešenju prepustiti vendorima. Bilo kako bilo, da bi se otključali svi benefiti cloud-a potrebno je najpre razumeti šta su cloud rešenja i koje sve kategorije istih postoje. Nadamo se da smo vam ovim blogom pomogli da učinite prvi korak na tom putu!

Svideo vam se sadržaj koji ste pročitali?

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa najnovijim informacijama ...

O autoru

Aleksandra Radojković

Marketing Associate