praktičan vodič  •  Prelazak sa Microsoft Navision rešenja na Dynamics 365 Business Central - Preuzmite besplatno  
Pernod Ricard: Efikasno praćenje internacionalnog poslovanja uz Microsoft ERP rešenje
Studija slučaja

Pernod Ricard: Efikasno praćenje internacionalnog poslovanja uz Microsoft ERP rešenje

6 min read Aug 23, 2022

Pernod Ricard
Klijent:
Pernod Ricard

Ukoliko planirate da implementirate ERP rešenje u internacionalnoj kompaniji nije na odmet da osigurate da dodatno ekspertsko znanje bude na vašoj strani. Bez obzira da li vam usaglašavanje rešenja sa zakonskim regulativama različitih zemalja predstavlja izazov ili vam se čini da vam je potrebna dodatna pomoć oko testiranja implementiranog rešenja, od koristi je da na projektu imate i konsultanta koji u potpunosti razume i mogućnosti ERP rešenja i načine za optimizovanje vaših poslovnih procesa. Kada je kompanija Pernod Ricard odlučila da osigura uspeh svoje implementacije, kao partnera za lokalizaciju i kao konsultantsku pomoć, odabrala je kompaniju BE-terna.

160 zemalja, jedna vizija da svaki događaj bude iskustvo vredno deljenja

Kompanija Pernod Ricard poseduje jedan od najsveobuhvatnijih portfolija među distributerima pića, a 240 premijum brendova kompanije se može naći u čak 160 zemalja širom sveta. Preko 18 000 zaposlenih doprinose da globalna mreža ovog opsega funkcioniše efikasno. Kako bi i u budućnosti sistem bio održiv, jedan od stubova daljeg razvoja kompanije jeste operativna efikasnost, a na projektu implementacije ERP rešenja koje bi kompaniju potpomoglo u ostvarivanju tog cilja učestvovali su i konsultanti iz kompanije BE-terna.

Potpuna usaglašenost sa lokalnim zakonom u tri zemlje

Poslovna rešenja koja je kompanija Pernod Ricard koristila sadržala su određene limitacije koje su zahtevale dodatno vreme za izvršenje operativnih zadataka, a postojanje više različitih softvera unutar grupe isticalo je i potrebu za usvajanjem jedinstvenog softvera koji će olakšati usaglašavanje. Iz tog razloga, kompanija je odlučila da odabere novo rešenje koje će dovesti do usaglašenosti na nivou grupe čime bi se olakšala komunikacija i izveštavanje, ali i omogućiti veća efikasnost u svakodnevnom radu i ušteda vremena. Takоđe, usvojeno rešenje moralo bi da u potpunosti ispunjava zakonsku regulativu različitih zemalja u kojima kompanija Pernod Ricard posluje.

Veliki sistem znači i velike izazove

Projekat implementacije rešenje Microsoft Dynamics NAV obuhvatao je veliki broj zemalja. Kao i kod svakog projekta globalnog opsega javila se potrebu za dodatnim usaglašavanjem sa lokalnom regulativom, ali i za dodatnim naporima da se osigura maksimalna usaglašenost različitih poslovnih jedinica unutar same kompanije. Dodatno, kako je reč o složenom projektu bilo je potrebno osigurati i da se krajni korisnici rešenja osećaju sigurno u radu, da poznaju mogućnosti rešenja i da razumeju kako ono doprinosi povećanju operativne efikasnosti na dnevnom nivou. BE-terna je kao partner, dakle, na projektu doprinosila sa dva glavna zadatka:

  1. Lokalizacija, odnosno prilagođavanje implementiranog, kastomizovanog rešenja lokalnim regulativama;
  2. Konsultantska pomoć kompaniji Pernod Ricard tokom čitavog procesa implementacije, od definisanja zahteva za implementatora rešenja, do testiranja samog rešenja i dodatnih obuka korisnika.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Moderno i sveobuhvatno ERP rešenje za mala i srednja preduzeća

Pogledajte rešenje

Svetski Microsoft ERP usaglašen sa lokalnim zakonom

Implementirani su moduli za finansije, nabavku, upravljanje zalihama i prodaju rešenja Microsoft Dynamics Navision. Partner za implementaciju razvio je kastomizovano rešenje za kompaniju Pernod Ricard, a kompanija BE-terna je radila lokalizaciju za tržište Slovenije, Srbije i Hrvatske. Dodatno, konsultanti kompanije BE-terna bili su uključeni u projekat i kao interni konsultanti koji su klijentu pomagali u definisanju zahteva. Sistem je pušten u produkciju u februaru 2021. godine u Sloveniji, u maju u Srbiji, a u Hrvatskoj u avgustu.

Konsultant iz kompanije BE-terna popunio je prazninu koju smo imali u procesu prevođenja poslovnih potreba na kompleksniji projekat implementacije poslovnog rešenja u više zemalja. Stefan nam je pomogao da i mi i partneri u implementaciji međusobno razumemo šta i kako treba da se napravi. Zadovoljni smo što smo se obratili BE-terni za pomoć kod ovog oblika saradnje. 

Mirjana Lalović, Koordinator odeljenja finansija u kompaniji Pernod Ricard Srbija d.o.o. i Business Process Owner na projektu.

Implementacioni projekat za kompaniju Pernod Ricard karakterisao je veći stepen složenosti. Najpre, angažovan je implementator koji je razvio rešenje kastomizovano u velikoj meri s kojim je trebalo uskladiti lokacijske funkcionalnosti. Dok se druga partnerska kompanija bavila implementacijom rešenja, kompanija BE-terna je imala zadatak da lokalizuje rešenje, odnosno da rešenje uskladi sa lokalnom regulativom u tri zemlje. 

ERP rešenje za distribuciju

Pojednostavite vrlo složene procese u »omnichannel« sistemima distribucije

Pogledajte rešenje

Postojanje dva partnera, veliki broj učesnika na projektu, angažovanje trećih strana i veoma kastomizovano rešenje zahtevalo je konsultanta koji temeljno razume samo rešenje Microsoft Navision, koji lako prepoznaje potrebu za doradom i koji promene u softveru može lako objasni korisnicima. Istovremeno, taj konsultant bi trebalo da može detaljno da testira rešenje i ustanovi da li sve radi kako treba, a u situacijama kada se stvari ne odvijaju po planu da može da ustanovi gde do problema dolazi i da pomogne klijentu u definisanju zahteva za doradu. Od konsultant na ovakvom projektu se očekuje i da u potpunosti razume poslovne procese klijenta u sve tri zemlje. S tom namerom angažovan je konsultant iz kompanije BE-terna. Konsultant je sve vreme trajanja projekta radio sa strane klijenta kako bi se osiguralo da svaki zahtev bude ispunjen, a rešenje u potpunosti prihvaćeno od strane zaposlenih

Na svakom projektu, a naročito na kompleksnim, internacionalnim projektima bitno je da svi govorimo istim jezikom, odnosno da i biznis strana i implementator tehničkog rešenja u potpunosti razumeju potrebe drugih učesnika. Moj zadatak na ovom projektu bio je da budem spona između njih. Sa jedne strane, pomogao sam klijentu u definisanju tehničkih zahteva ka implementatoru, a sa druge strane sam pomagao da promene koje implementator napravi budu shvaćene i prihvaćene od strane korisnika rešenja. Sve vreme trajanja projekta bio sam kod klijenta, zajedno smo sprovodli različite analize, pomagao sam u razumevanju zahteva implementatora, u testiranju, predlaganju rešenja, podešavanju i usvajanju sistema i tako dalje. Uspehu svih ovih aktivnosti je u velikoj meri doprinela i uključenost zaposlenih kompanije Pernod Ricard. 

- Stefan Knežević, konsultant iz kompanije BE-terna.

Povećana efikasnost uz olakšano izveštavanje i uštedu vremena

Implementiranjem sveobuhvatnog ERP rešenja Microsoft Dynamics Navision, Pernod Ricard je uspeo da:

  1. Smanji vreme koje je odlazilo na operativne zadatke
  2. Potpuno uskladi rešenje sa lokalnim propisima
  3. Olakša i usaglasi izveštavanje i omogući odlučivanje zasnovano na podacima u realnom vremenu
  4. Skrati vreme za administrativne aktivnosti jer sada PDV prijava može da se šalje direktno iz sistema

Pernod Ricard sada ima rešenje koje je potpuno prilagođeno lokalnim zakonima i zaposlene koje su obučeni i spremni da u potpunosti ostvare benefite implementacije jednog ERP sistema. 

Dejan Mitrović, Project Manager u kompaniji BE-terna.

Svideo vam se sadržaj koji ste pročitali?

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa najnovijim informacijama ...