Upravljanje lancem snabdevanja

Prognoziranje prodaje i 
optimizacija zaliha uz pomoć
algoritma mašinskog učenja

Optimizujte novčani tok, smanjite nivo zaliha i automatizujte vaše procese poručivanja.

Snažan lanac snabdevanja

 • Prognoziranje tražnje putem algoritama koji povezuju istorijske i eksterne podatke.
 • Automatizacija procesa poručivanja za veće količine artikala i potpuna integracija sa porudžbinama u ERP sistemu.
 • Optimizacija zaliha sa predloženom frekvencijom i količinom poručivanja na nivou svakog artikla, bez uticaja na nedostatak zaliha.
Istražite mogućnosti
 • Prognozirajte tražnju na tržištu koristeći modele koji se temelje na različitim algoritmima mašinskog učenja.
 • Upotrebite svoje istorijske podatke i kombinujte ih sa eksternim podacima: vreme, gužva u saobraćaju i sl.
 • Identifikujte različite tipove proizvoda: standardni proizvodi, novi proizvodi, proizvodi koji se slabo prodaju i sl. U skladu sa navedenim koristite modele za prognoziranje.
 • Modeli za prognoziranje svakodnevno uče o vašem poslovanju i procesima, nudeći ažurne procene.
 • Izbegnite dileme u vezi količina koje je potrebno poručiti i smanjite nivo zaliha bez straha od negativnog uticaja.
 • Minimizujte nestašicu zaliha za ključne kategorije i artikle putem optimalnih nivoa zaliha.
 • Izbegnite prekomerne zalihe uz pravovremeno planiranje, koristeći preporuke veštačke inteligencije.
 • Uključite ograničenja koja se odnose na određene artikle, dobavljače ili transport u modele za optimizaciju.
 • Automatizujte proces poručivanja za ogromnu količinu artikala.
 • Obezbedite više vremena vašem odeljenju nabavke kako bi se fokusirali na sezonske varijacije.
 • Radite automatski proračun potrebnih količina na nivou artikla i vreme koje je potrebno za realizaciju porudžbine.
 • Osposobite sistem za automatsko učenje iz informacija o stvarnim porudžbinama.
 • Izračunajte mogućnost dopunjavanja ili pražnjenja.
 • Smanjite troškove prevoza po artiklu.
 • Napravite optimalan plan transportnih ruta kako biste smanjili troškove.
 • Generišite predloge za dopune po artiklima.
 • Distribuirajte raspoloživu robu na prodajne lokacije kada je to potrebno koristeći predloge.
 • Maksimizujte prodajni potencijal putem isporuke pravog artikla na pravu prodajnu lokaciju.
 • Uskladite vaš nivo distribucije sa podacima o prodaji u realnom vremenu.
 • Modeli automatski uče na osnovu prethodnih sezonskih varijacija.
 • Osnažite algoritme za prognoziranje putem podataka o određenoj promociji.
 • Predvidite nivo povećanja prodaje određenog artikla tokom perioda promocije.
 • Generišite personalizovane promotivne strategije.

Kako započeti?

Platforma vam omogućava pristup u tri koraka
Dizajnirana je tako da smanji vaše rizike i pomogne da bolje identifikujete potencijalne koristi pre nego što se odlučite za implementaciju celog rešenja u vašoj organizaciji.

Brzi pregled

Vaši podaci, pripremljeni putem unapred definisanih obrazaca, pružiće vam osnovu i brz pregled za prognoziranje tražnje i optimizaciju dopune artikala.

Dijagnostika podataka

Opsežna validacija vaših podataka (do 500 artikala), uključujući glavna ograničenja i istorijske podatke o prodaji/zalihama. Krajnji rezultat je ROI kalkulacija za testirane artikle sa prikazom smanjenja nestašice zaliha i smanjenja novčanog toka na artiklima sa prekomernim zalihama.

Implementacija

Potpuna integracija procesa dopune artikala u vaš operativni rad. Samouslužni BI alati se koriste za interpretaciju podataka. Pored ključnih ograničenja, uzimaju se u obzir i eksterni podaci kako biste dobili preciznija predviđanja i unapredili fazu pružanja podrške kupcu. U ovoj fazi naši stručnjaci rade zajedno sa vama, korak po korak, na adaptiranju novog sistema.

Pruženo poverenje