praktičan vodič  •  Prelazak sa Microsoft Navision rešenja na Dynamics 365 Business Central - Preuzmite besplatno  
Cloud rešenja su imperativ za industriju osiguranja
Blog

Cloud rešenja su imperativ za industriju osiguranja

9 min read Jan 28, 2021

U prethodnoj deceniji poslovanje u cloud-u je bilo česta tema mnogih diskusija među kompanijama koje se bave osiguranjem. Dok su neke industrije fleksibilnije po pitanju usvajanja cloud rešenja, industrija osiguranja zastajkuje, i to oklevanje se odražava na performanse i prihod.

Finansijska kriza (2008-2012) ohrabrila je osiguravajuće kuće da otpočnu postepen prelazak na digitalne tehnologije, ali kriza izazvana koronavirusom dodatno je podstakla investiranje u nove tehnologije i učiniće rešenja za osiguranje u cloud-u imperativom u svakodnevnom poslovanju osiguravača.

Kompetitivno i promenljivo tržište zahteva od osiguravača da odgovaraju brzo i uz niske troškove na promenjive potrebe tržišta, dakle sve više osiguravajućih kompanija preduzima hrabre poteze ka usvajanju rešenja u cloud-u.

2 COVID-19 i tehnologija

Zašto postoji potreba za cloud rešenjem u industriji osiguranja?

Osiguravajuće kuće se konstantno suočavaju sa mnoštvom izazova na dinamičnom tržištu koje se brzo menja. Pre svega, osiguravači treba da odgovore na zahteve i rastuće potrebe klijenata.

Korisnici očekuju perzonalizovane proizvode, usluge i korisničko iskustvo koje je podržano preferiranim kanalom komunikacije (društvene mreže, veb, portali). Posledično, osiguravači treba da skrate vreme do izlaska na tržište i pruže konkurentne proizvode i usluge.

Dalje, pritisak da se poveća profit je konstantan, pa je smanjenje troškova još jedan kamen spoticanja za osiguravajuće kuće. Dodatno, globalizacija zahteva od osiguravajućih kompanija da povećaju fleksibilnost i agilnost operativnih modela kako bi se osvojila nova tržišta i stvorile nove mogućnosti.

Osnova za rešavanje pomenutih izazova jeste uspostavljanje cloud infrastrukture i rešenja.

Osiguravaci da ubrzaju time to market

Bezbednost podataka je još uvek tabu tema

Prelazak sa tradicionalnih, on-premise sistema na cloud nije jednostavna odluka za većinu IT odeljenja osiguravajućih kuća koja su često zabrinuta oko bezbednosti podataka zbog, pre svega, nedostatka pravih informacija. Uopšteno, strah od ostavljanja svojih podataka u cloud je glavna prepreka koju lideri u industriji osiguranja treba da prevaziću kako bi postepeno izgradili poverenje i, za uzvrat, ostvarili benefite rešenja u cloud-u.

IT odeljenja su često zabrinuta da njihove podatke mogu ukrasti hakeri, da mogu biti pomešani sa podacima drugih korisnika istog cloud provajdera ili objavljeni greškom.

Kako bi se ove prepreke prevazišle, provajder cloud rešenja i osiguravač treba zajedno da rade kako bi izgradili odnos od poverenja. Prvo, provajderi cloud rešenja treba da transparentno dele temeljna objašnjenja alata i proaktivnih mera koje su preduzete kako bi se podaci zaštitili.

Microsoft postaje »powerhouse« za sajber bezbednost, a evo i zašto i kako:

  • Značajno investiranje u sajber bezbednost: Microsoft investira milion dolara u bezbednost cloud-a svake godine
  • Microsoft i sam koristi svoje proizvode: Microsoft obavlja svoje aktivnosti na istim multi-tenant cloud uslugama koje pruža i korisnicima, uključujući i one koji posluju u visoko regulisanim industrijama i vladama.
  • Bogato iskustvo: Znanje kompanije Microsoft izgrađeno je na velikom broju signala vezanih za bezbednost koji pristižu od klijenata i na osnovu komercijalnih usluga koje se obavljaju na globalnom nivou, čime su Microsoft rešenja obogaćena mogućnošću da efikasno štite, detektuju i odgovaraju na pretnje.
  • 96 % Fortune 500 kompanija je na Microsoft Cloud-u.

Fortune 500 kompanije koriste Microsoft Cloud

Način razmišljanja osiguravača je ključ uspeha

Jednom kada se novo cloud rešenje implementira, način na koji osiguravači ostvaruju benefite koje cloud tehnologije nude pravi razliku između lidera i sledbenika. Prema istraživanju koje je 2019. godine sprovela kompanija Accenture, osiguravajuće kuće koje konstantno idu u korak sa razvojem cloud tehnologija mogu da očekuju izvanredan uticaj na rast prihoda.

Procenjuje se da će lideri u industriji osiguranja ostvariti dupli rast prihoda tokom osmogodišnjeg perioda (od 2015. do 2023. godine). Sa druge strane, sledbenici su u opasnosti da izgube zapanjujućih 37% potencijalnog prihoda u 2023. godini.

Isto istraživanje ukazuje i da lideri usvajaju nove tehnologije mnogo brže od sledbenika, a to naročito važi za tehnologije kao što su Big Data analitika, Cloud SaaS, veštačka inteligencija, mašinsko učenje, Internet of Things (IoT) i tako dalje.

Kada se u obzir uzmu rezultati pomenutog istraživanja, očigledno je da je prelazak u cloud jedan mali korak u dugogodišnjem iskustvu tehnološkog inovairanja.

Lideri u industriji osiguranja su sve više otvorenog uma i sve brže se kreću ka ostvarivanju potencijala cloud tehnologija. Spremni su da investiraju u nove tehnologije i stvore jedinstven tehnološki ekosistem koji će im dozvoliti da optimizuju procese i obezbede da operacije teku glatko.

Sa druge strane, sledbenici se muče da održe korak sa dinamičnim tržištima, jer imaju previše različitih sistema, ali i dalje održavaju prethodne IT strukture što ima veliki uticaj na poslovnu efikasnost i prihode.

Dakle, poslovanje u cloud-u nije lak poduhvat za osiguravajuće kuće, već je to dugo putovanje koje zahteva konstantan napor, resurse i posvećene stručnjake odgovorne za definisanje i implementaciju strategija za uspešno poslovanje u cloud okruženju.

Industrija osiguranja brže ostvaruje cloud benefite

Ključni benefiti cloud poslovanja

Kada se iskoriste cloud tehnologije uz način razmišljanja poput tržišnog lidera, zamena starog sistema sa inteligentnim cloud rešenjem uz efikasnost u pogledu troškova, kompanija uspeva da prevaziće poslovne izazove i ostvari višestruke benefite.

1. Smanjenje troškova

Zahvaljujući on-demand i pay-per-use načinu korišćenja, osiguravajuće kuće ne moraju da kupuju skupe servere čije upravljanje i održavanje zahteva specijalizovano osoblje. Rešenje zasnovano na cloud-u je troškovno isplativije jer su niži troškovi licenciranja, hardvera i održavanja složenog starog sistema.

Dodatno, cloud rešenja omogućavaju veću fleksibilnost po pitanju skladištenja resursa, tako da su kompanije u mogućnosti da skaliraju neophodne resurse u skladu sa poslovnim potrebama. Osiguravajuće kuće su oslobođene od odgovornosti vezanih za troškove infrastrukture, a iako i dalje imaju kontrolu nad podacima, ne moraju da brinu o tome koliko će baza podataka porasti.

2. Optimizacija procesa

Cloud rešenja i digitalne tehnologije koje su krojene po meri industrije osiguranja mogu da pomognu osiguravajućim kućama da ostvare veću agilnost i mobilnost. Zaposleni mogu da obavljaju svoje dnevne zadatke sa mobilnog uređaja sa bilo koje lokacije, čime im se ostavlja vreme da se fokusiraju na potrebe klijenata.

Kroz korišćenje mogućnosti cloud rešenja, osiguravajuće kuće mogu da skupljaju i analiziraju velike količine podataka od klijenata i da se fokusiraju na sveobuhvatan pregled od 360° na klijenta, kako bi se u hodu obezbedilo najbolje moguće korisničko iskustvo.

Šta više, klijenti su osnaženi novim kanalima komunikacije koji im omogućava da brzo dođu do svog osiguravača kroz svoj preferirani kanal. Kanali društvenih medija, »self-service« portali kao i chat botovi, omogućavaju automatizaciju raznovrsnih procesa kao što su: kreiranje izveštaja o nezgodi, obnavljanje polise, generisanja lidova.

3. Skalabilnost i fleksibilnost poslovanja

Sa prelaskom na cloud, osiguravajuće kuće su opremljene širokim izborom različitih cloud rešenja i aplikacijama posvećenih optimizaciji različitih procesa. Šta više, rešenja zasnovana na Microsoft platformi mogu jednostavno da se integrišu (eng. native integration) bez dodatnih troškova integracije. Dodatno, osiguravajuće kuće mogu lakše da prošire svoje poslovanje i posluju globalno bez muke, dok će im cloud rešenje pomoći da standardizuju svoje poslovne procese i iskoriste jedinstvene baze podataka kroz različite partnerske kompanije i države

4. Unapređeno korisničko iskustvo

Primarni cilj cloud rešenja je da omogući jače odnose sa klijentima, da zadrže postojeće klijente i stvori nove prodajne prilike.

Zahvaljujući poslovnoj analitici i agilnosti poslovanja, osiguravači mogu da isporuče personalizovane proizvode i usluge mnogo brže nego pre i da ostanu konkurentni. Kad se u obzir uzmu izazovne potrebe klijenata, osiguravači mogu brzo da razviju poslovne modele koji će rezultirati zadovoljnijim korisnicima i poboljšanim konverzijama.

Benefiti cloud-a u industriji osiguranja

Poziv za buđenje koji stvara prilike

Cloud rešenja su omogućila osiguravajućim kućama da ostvare prednosti cloud-a i pristupe resursima koje cloud nudi sa bilo kog kompjutera ili mobilnog uređaja. Dodatno, cloud rešenja ohrabruju osiguravajuće kuće da budu u korak sa promenama na tržištu i da isporučuju personalizovane proizvode i usluge na vreme, da šire poslovnu mrežu i usvajaju poslovne procese, a da, istovremeno, smanje troškove infrastrukture i generišu prihode.

Međutim, usvajanje cloud rešenja nije uvek jednostavna odluka za osiguravajuće kuće, ali oni koji prevaziđu brigu o bezbednosti kroz adekvatne i detaljne informacije i kroz usvajanje novih znanja, mogu da ostvare višestruke beneifte koji će im omogućiti da se dobro pozicioniraju među jakom konkurencijom.

Dodatne poslovne mogućnosti mogu da budu otkrivene što omogućava osiguravačima da se takmiče na veoma dinamičnom tržištu na kom je obavezno praćenje tehnoloških inovacija. Dalje, korišćenje cloud rešenja je kontinuirano putovanje na kom su konstantne inovacije i agilnost neophodni.

Proaktivni pristup u implementaciji cloud rešenja i tehnologija pravi razliku između lidera i sledbenika.

Cloud i personalizacija

Ako želite da budete lider u industriji osiguranja, ukoliko nastojite da vam klijenti uvek budu u centru pažnje, da budete usaglašeni sa GDPR-om, proaktivno isporučujete personalizovane proizvode i usluge i da uključite korisnike kroz različite kanale, BE-terna Insurance CRM je pravo rešenje za vas. Takođe, možete nas pronaći na AppSource-u.

Sveobuhvatno cloud CRM rešenja za industriju osiguranja

Pogledajte rešenje

Svideo vam se sadržaj koji ste pročitali?

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa najnovijim informacijama ...

O autoru

Viktorija Paunovic

Application Consultant - Customer Engagement