Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
Kako Dynamics 365 for Sales može pomoći vašem poslovanju da napreduje?
Blog

Kako Dynamics 365 for Sales može pomoći vašem poslovanju da napreduje?

2 min read

Savremeni prodavci su preopterećeni procesima, informacijama, alatima i operativnim zadacima, što dalje dovodi do pada produktivnosti, efikasnosti i pada zadovoljstva kupaca. Ali, ovo može da bude drugačije. Kompanije koje ulažu u moderan Cloud CRM softver, svoje poslovanje znatno diferenciraju u odnosu na konkurenciju i dobijaju više prodajnih ugovora. Microsoft Dynamics 365 Sales je savršeno rešenje za kompanije koje već koriste Microsoft 365. Rešenje pomaže prodavcima da steknu bolje uvide, pristupe svim podacima i kupcima putem jednog sistema, i na taj način se fokusiraju na kvalitetne potencijalne klijente.

U ovom blogu predstavili smo vam pet ključnih prednosti koje pruža rešenje Microsoft Dynamics 365 Sales.

Efikasni prodajni procesi 

Povećajte produktivnost vašeg prodajnog tima putem automatizacije prodajnih procesa u vašoj kompaniji. Microsoft Dynamics 365 podržava vašu prodaju putem mapiranja standardizovanih procesa kao radnih tokova (eng. workflows) i automatski ih kontroliše. Skratite svoje prodajne cikluse putem smanjivanja administracije i povećavanjem vremena aktivne prodaje, dok istovremeno povećavate vaše prodajne mogućnosti. 

Skalabilna CRM platforma 

Bilo da se radi o CRM sistemu za celu grupaciju ili rešenju za samo jedno odeljenje - uz Microsoft Dynamics 365 for Sales, fleksibilni ste u svakom trenutku. U zavisnosti od vaših potreba, naša rešenja se mogu postepeno uvoditi i nadograđivati. Zahvaljujući cloud arhitekturi, obim vašeg Dynamics 365 rešenja u pogledu licenci i aplikacija, se u svakom trenutku može prilagoditi rastu vaše kompanije. 

Microsoft Dynamics 365 Sales

Brže zaključite bolje poslove

Pogledajte rešenje

User-friendly aplikacija 

Microsoft Dynamics 365 CRM rešenje nudi "user-friendly" i intuitivan korisnički interfejs koji vam omogućava da radite brzo i produktivno u vašoj kompaniji. Izgled Microsoft rešenja, njihova integracija sa Outlook-om i drugim office proizvodima, obezbeđuje visoku prihvatljivost od strane korisnika i brzu upotrebljivost - bez obzira na operativni sistem, platformu i krajnji uređaj. 

Ukoliko želite da se informišete o holističkom pristupu ovog rešenja koji stavlja sve korisničke procese u jedan sistem i može potpuno da se integriše sa Power BI rešenjem, pročitajte više na našoj internacionalnoj web strani.

How Dynamics 365 for Sales can help your business thrive

Pročitajte više


Svideo vam se sadržaj koji ste pročitali?

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa najnovijim informacijama ...