Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
Bitka između CIS-a, ERP-a i CRM-a za usmerenost na korisnika
Blog

Bitka između CIS-a, ERP-a i CRM-a za usmerenost na korisnika

2 min read Mar 03, 2020

Komunalni i energetski sektor odličan je primer industrije u kojoj stvarno uspešna preduzeća razumeju razliku između procesa usmerenog na korisnika i onoga što možete biti opisano kao transakcijski proces. Ukoliko ne razumete ovu razliku, vaše preduzeće sigurno neće uspeti dugoročno. 

Počnite od promene svog načina razmišljanja 

Cilj CRM-a usmerenog na korisnika je optimizacija vrednosti korisnika. Marketing odnosa sa korisnicima sprovodi se kontinuirano, a ne kao jednokratno sredstvo povećanja prodaje. Preduzeća koja CRM smatraju samo softverom zadovolje se samo sa automatizacijom poslovnog procesa, umesto da ga iskoriste za optimizaciju transakcija sa klijentima i poboljšaju njihovo iskustvo. (Izvor: ITtoolbox.com)

Šta zapravo znači biti preduzeće orijentisano na korisnika? Usmerenost na korisnika ne ogleda se samo u pružanju sjajne usluge kupcima, već i kroz stvaranje izvanrednog korisničkog iskustva, od faze svesti o postojanju proizvoda, preko procesa kupovine, do posle kupovne faze. Strategija usmerena na korisnika stavlja korisnika na prvo mesto i u srž poslovanja.

undefined

Korisnici su vaša najvažnija imovina. Mislite li da znate sve o njima? 

Usmerenost na korisnika jedna je od ključnih poslovnih tema poslednjih 20 godina. Bez obzira na to, prema Harvard Business Review-u, organizacije često imaju manjak procesa i operativnih sposobnosti za pristupanje ciljanim korisnicima uz pomoć personalizovane komunikacije i pružanjem izvanrednog iskustva. Takođe im često nedostaje znanje kako koristiti interne tehnologije, ne samo da bi razvili proizvod, već i kako bi pružili što bolju uslugu korisnicima.  

Orijentacija na korisnika često se smatra prioritetom samo za određena odeljenja poput marketinga. Uprkos nekim marginalnim naporima, osnovna organizaciona kultura u većini preduzeća i dalje je usmerena na proizvod i prodaju.

Čitanje bloga možete nastavii na našoj internacionalnoj web stranici.

Blog

The battle between CIS, ERP, and CRM for customer centricity

Pročitajte blog

Svideo vam se sadržaj koji ste pročitali?

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa najnovijim informacijama ...

O autoru

Domen Šmuc

Team Manager - Customer Engagement