Alt hvad du behøver at vide om Microsoft Catalyst design thinking-metodologi!
Blog

Alt hvad du behøver at vide om Microsoft Catalyst design thinking-metodologi!

3 min read

The Microsoft Catalyst methodology is based on a popular design-thinking approach. The methodology comprises four interlinked phases, which results in a roadmap, for how to implement technology solutions to cover the most important business challenges and opportunities. Together, these stages make up the acronym IDEA (Inspire, Design, Empower and Achieve).

Microsoft Catalyst-metoden er baseret på en populær design-thinking metode. Metodikken omfatter fire indbyrdes forbundne faser, som resulterer i en køreplan for, hvordan man implementerer teknologiske løsninger til at dække de vigtigste forretningsmæssige udfordringer og muligheder. Tilsammen udgør disse stadier akronymet IDEA (Inspire, Design, Empower and Achieve).INSPIRE

Målet med Inspire-fasen er at identificere strategiske mål og initiativer, som en virksomhed kan udnytte, til at nå og prioritere mål. Gennem workshops guider BE-terna virksomheder gennem denne proces, og hjælper dem med at udarbejde et dokument, der dækker målet for denne fase.

DESIGN

Målet med Designfasen er, at virksomheden får et klart billede af forretningsværdien af ​​de udvalgte initiativer eller projekter (gennem en forretningsværdivurdering), som blev defineret i den foregående fase. I denne fase arbejder virksomheden sammen med BE-terna for at validere de foreslåede teknologiske løsninger, og hjælpe med at sikre, at de strategiske mål opfyldes.

EMPOWER

Målet med Empower-fasen er at validere resultaterne af de to første faser med alle interessenter i virksomheden, og derefter placere dem i virksomhedens strategiske og operationelle realiteter.

ACHIEVE

Målet med Opnå-fasen er at udarbejde en handlingsplan, med de nødvendige elementer, til gennemførelse, af de i aftalte aktiviteter, fra de tidligere stadier. 

undefined


EN DIGITAL TRANSFORMATION HANDLINGSPLAN ER ET MUST!

Hvis en virksomhed gennemgår digital transformation, på en måde, der involverer både medarbejdere og ledere, er det meningen, at en struktureret tilgang til at analysere både interne processer og kundeoplevelsen, skal tages i betragtning - både hvad angår potentialet i en god virksomhedskultur, og teknologiens ubegrænsede muligheder. Alt dette kan opnås ved at lave en handlingsplan for digital transformation, ved hjælp af Microsoft Catalyst-metoden. Herved vil virksomheden have en langt mere omfattende og poleret handlingsplan, for at implementere de rigtige/vigtige skridt på den digitale transformationsrejse, end hvis den havde forsøgt at gøre det på egen hånd, eller med virksomheder, som mangler den holistiske erfaring med digital forretningspraksis. Udover dette bruger BE-terna en verdenskendt metode.

90 % AF DIGITAL TRANSFORMATION FEJLER – MEN HVORFOR?

Hvis successionsraten for digitale transformationsinitiativer er lav, kan en virksomhed overvinde dette ved at identificere prioriterede udfordringer, evaluere dem, ved at have en klar plan for, hvordan de skal overvindes (herunder potentielle tredjepartsløsninger, som virksomheden kan bruge), og derudover, ved at opstille klare prioriteringer for, hvordan de tiltag, som skal føre til digital transformation (fra hurtige gevinster til en fremtidig statsvision - som er målet for digital transformation) implementeres.

Samtidig giver denne tilgang – ved hjælp af Microsoft Catalyst-metoden – som omfatter de vigtigste forudsætninger for succes med virksomhedens digitale transformation (dvs. medarbejdere og ledere), et langt større engagement i at udføre de nødvendige aktiviteter og forberede menneskelige ressourcer. for den nye virkelighed, som er smidighed i alt, hvad vi gør.

MICROSOFT CATALYST METODOLOGI DREVET AF BE-TERNAS INDUSTRIVIDEN

Microsoft Catalyst er en moderne tilgang til digital transformation og er bredt udbredt globalt, fordi Microsoft-selskabet understøtter det. Desuden er det et af de bedste eksempler på digital transformation, under ledelse af Satya Nadella og hans team. Lokalt set, var BE-terna den første, der gjorde det muligt for virksomheder i Adriatics at udnytte kraften i denne verdenskendte metode, og vi har allerede afholdt adskillige workshops for vores kunder. 

Er du interesseret i Microsoft Catalyst Methodology metoden?

Kontakt vores design thinking ekspert: 

Andrej Černivec, Customer Landing Manager: andrej.cernivec@be-terna.com

Kan du lide hvad du læser?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få relevant updates...

Om forfatteren

Ivo Švrljuga

Regional Head of Sales