Dynamics Break Down Sessions  •  Korte og informative webinarer hvor vi gennemgår forskellige områder af Dynamics 365. For at deltage i de andre "Break down sessions" tilmeld dig HER. 
ENERGILEVERANDØRER

Bliv førende på markedet i det konkurrencebetonede multi-channel CRM miljø til forsyningsselskaber

Det hele handler om dine kunder – sæt fokus på kunderne i din forsyningsvirksomhed.

Alle dine kundedata på ét sted med adgang for alle afdelinger

 • Hurtig og enkel levering via branchedatamodeller, et stort udvalg af branchespecifikke funktioner og foruddefinerede guidede processer.
 • En markedsuafhængig løsning, hvor brancheeksperter understøtter produktimplementeringen på udfordrende markeder.
 • Udviklet med fokus på genbrug og tilpasning og fungerer som en forenet platform for alle virksomheder i en gruppe og kan anvendes som en skabelon.
 • Giver et komplet 360° overblik over kunder og virksomheder på tværs af alle din forretnings sektorer.
 • Intuitive dashboards med tilpasningsmuligheder, der opsummerer data og giver dig friheden til at udforske datakorrelationer og betydninger.
 • Design et 360° kundeoverblik med alle relevante oplysninger på ét sted, som er opdelt i sektioner, der letter navigationen.
 • Visualiser og tilknyt komplekse koncern-, moderselskabs- og forsyningsstrukturer.
 • Sørg for overholdelse af GDPR med et dedikeret GDPR-forvaltningsmodul.
 • Øg kundernes tilfredshed med foruddefinerede tilbuds- og kontraktskabeloner, der sikrer ensartet og transparent kundekommunikation.
 • Understøt komplekse importstrukturer via den avancerede importramme.
 • Administrer din salgspipeline på en intelligent måde gennem automatiserede underretninger, aktiviteter og tillægs-/mersalgsaktiviteter på baggrund af historiske, segmenterede eller procesdrevne data.
 • Spor salg på individuelt kunde- eller konkurrentniveau gennem visuelle gengivelser af vundne, tabte og potentielle handler i din pipeline.
 • Strømlin dine salgsprocesser via forudkonfigurerede guidede processer fra lead-identifikation til kontraktindgåelse (B2B, B2C, ikke-varer).
 • Understøt alle salgs- og prissætningsscenarier med et omfattende udvalg af prisstrategier og tilgange.
 • Administrer komplekse prissætningsscenarier via prisforespørgsler og avancerede godkendelsesprocesser (sekventielle, parallelle).
 • Forvalt din gæld og dit cashflow med rykker- og opkrævningsprocesser, der let kan integreres i eksisterende økonomisystemer.
 • Anvend forudkonfigureret guidet kundepleje og serviceprocesser til forskellige typer af kundeforespørgsler (f.eks. skift af leverandør, back-office-integration, telefon/e-mail til sag etc…).
 • Skab ekspertkundeservice med tre niveauer og sagsklassificering og routing-regler med mange tilpasningsmuligheder.
 • Lev op til kundeaftaler og lovgivningsmæssige aftaler med konfigurerbare SLA-definitioner og statusrapporter.
 • Løft niveauet for de tjenester, du tilbyder dine kunder og partnere, gennem sagsløsninger på flere niveauer ved hjælp af forskellige kommunikationskanaler.
 • Reducer cost-to-serve og forbedr first-time-right-resultater med et komplet integreret og konfigurerbart call-centersetup gennem udnyttelse af fordele ved automatisk kundeidentifikation, avancerede søgemuligheder, hurtigformularer og enkel indgående call-centerintegration (CTI).
 • Efficiently exploit and utilize different communication channels, and gain valuable information about existing and potential customers.
 • Unify customer data to gain actionable personalised insights and increase demand.
 • Proactively define targeted campaigns based on detailed segmentation rules.
 • Automate nurturing programs & orchestrate customer journeys across multiple channels.
 • Increase sales and decrease marketing costs, by tracking progress, expenses, and impact.
 • Smartly allocate your marketing budget and invest in the most profitable customers.
 • Streamline disjointed marketing and sales teams with the same tools and processes, bringing value to your business.
 • Make more informed decisions with AI and gain insights for each customer partner interaction.
 • Grow operations with secure, trusted, and compliant solutions.
 • Udnyt og anvend forskellige kommunikationskanaler på en effektiv måde, og opnå værdifuld information om eksisterende og potentielle kunder.
 • Saml kundedata for at opnå skræddersyet indsigt, der kan handles på, og øg efterspørgslen.
 • Definer proaktivt målrettede kampagner på baggrund af detaljerede segmenteringsregler.
 • Automatiser plejeprogrammer, og tilrettelæg kunderejser på tværs af flere kanaler.
 • Øg salget og reducer marketingomkostninger gennem sporing af resultater, udgifter og effekt.
 • Fordel dit marketingbudget på en intelligent måde, og invester i de mest rentable kunder.
 • Strømlin adskilte marketing- og salgsteams med de samme redskaber og processer, og skab værdi for din virksomhed.
 • Træf mere kvalificerede beslutninger med kunstig intelligens, og opnå indsigt i hver enkelt kundepartnerinteraktion.
 • Lad forretningsområderne vokse med sikre og pålidelige løsninger, der overholder regler og standarder.
 • Administrer kundeforespørgsler, opnå mulighed for administration af brugeradgang, giv kunderne adgang til deres data, og gør kunderne i stand til at levere nøjagtige data (f.eks. måleraflæsninger).
 • Engager partnere, og forbedr salgssamarbejdet med tredjepart via sikre og gennemsigtige løsninger.
 • Styrk dine kunder og medarbejdere med det rette indhold på det rette tidspunkt ved at udnytte de avancerede vidensbasemuligheder.
 • Yd kundesupport i realtid 24/7 ved at udnytte styrken i kunstig intelligens til at opnå effektivitet gennem intelligente chatbots.
 • Svar flere kunder på samme tid ved at oprette forskellige emner i et simpelt træk og slip-miljø.
 • Løft niveauet for leverede tjenester ved automatisk at skifte til menneskelige agenter på kundens anmodning eller pga. kompleksiteten af kundeforespørgsler.
 • Mål botperformance med henblik på at vurdere og forbedre interaktionen og kvaliteten af de tjenester, du leverer til dine kunder.
 • Understøt din virksomhed i dens vækst med fleksible licensmodeller.
 • Opnå højere implementeringsfrekvenser og reduceret tid til oplæring gennem en intuitiv brugergrænseflade.
 • Fleksible implementerings- og ekspansionsmuligheder gør det muligt at introducere og skalere produktet i frigivelser, der alle er tilpasset dine behov.
 • Opnå en enkelt kilde til sandhed i dit 360° overblik med datadrevne integrationsmuligheder for master- og transaktionsdata (event- eller databaserede).
 • Skab strømlinede processer på hele kunderejsen med procesdrevne integrationsmuligheder.
 • Modtag bistand fra eksperter med dokumenteret erfaring inden for integration med ERP-/faktureringssystemer, DMS, EDM og prissætnings-/beregningssystemer.
 • Dynamics 365 CDS og foruddefinerede webtjenester giver mulighed for lettere integration og data surfacing.

Betroet af