Kommende Webinar  •   BC Express: Den hurtige vej til ERP med omkostningseffektiv implementering 
Produktion

Intelligent transformation af produktion

Accelerer transformationen af produktion med effektiv planlægning og udførelse, spar penge og opnå hurtigere innovation.

Komplet support til producenter

 • Automatiser og strømlin fremstillingsprocesser med større tilpasningsmuligheder
 • Reager hurtigt på forandringer og forhold på markedet, og opnå hurtig innovation
 • Øg medarbejder produktiviteten, og sænk driftsomkostningerne.
 • Opnå større synlighed med tilgængelighed af data om materialer, lager og omkostninger i realtid
 • Opnå bedre strategisk beslutningstagning, og giv dig selv et forspring over konkurrenterne
 • Udnyt IoT-data og Machine Learning til opsætning af forudseende vedligeholdelse, spar omkostninger til uventet nedetid, og opnå bedre optimering
 • Produktkonfiguration – tilbyd et udvalg af konfigurerbare elementer for at opnå tilpasning til kundens specifikke behov i et kundedrevet forretningsmiljø.
 • Administration af produktionen – understøttelse af produktionsopgaver på en effektiv og brugervenlig måde. 
 • Varedisponering – balancer fremtidige behov i miljøer, der dækker alt lige fra en enkelt lokation til flere lokationer eller virksomheder, på baggrund af de nuværende behov, prognoser eller forudsigelser med maskinlæring.
 • Egenskabs- og ressourceplanlægning – opnå mulighed for at fordele og planlægge ressourcer på baggrund af tilgængelighed og behov for egenskaber til specifikke produktionsopgaver.
 • Kvalitetsstyring – skab gennemsigtighed i kvalitetsstyringen i fremstillingsprocessen, og forvalt ekspeditionstider for håndtering af produkter, der ikke er i overensstemmelse med kravene.
 • Ordrestyringssystem: Udnyt en tilgang med ordreindtastning én gang, og opnå større effektivitet og transparens i eksterne, interne eller koncerninterne scenarier.
 • Behovsprognoser: Forudse behov på baggrund af dine erfaringer eller med supplerende teknikker ved hjælp af data i eller uden for dit ERP-system, der optimeres af avancerede Machine Learning algoritmer.
 • Lager-, lagerbeholdnings- og transportstyring: Forvalt logistikkæder fra start til slut på fleksible, enkle eller avancerede måder ved hjælp af statiske eller mobile standardfunktioner.
 • Kvalitetsstyring: Skab gennemsigtighed i kvalitetsstyringen i alle logistikprocesser, og forvalt ekspeditionstider for håndtering af produkter, der ikke er i overensstemmelse med kravene.
 • Projektprognoser og -budgetter: Styr og forudse dit projekt fra et operationelt perspektiv kombineret med projektbudgettering, og bevar det økonomiske overblik.
 • Projektressourcer: Fastslå og reserver de korrekte ressourcer til projektet, integrer struktur til opgaveopdeling, anslå ressourceomkostninger, udarbejd udkast til projektbudgetter og synkroniser kapacitet. 
 • Intern projektfakturering på koncernniveau: Opret kundefakturaer til et projekt i en juridisk låneenhed ved hjælp af koncerninterne timesedler, udgifter og leverandørfakturaer i en juridisk udlånsenhed.
 • Periodisering af projektomkostninger: Spor periodiserede projektomkostninger fra købsleverancer i tilfælde, hvor fakturaer ankommer senere, end varer og tjenesteydelser leveres, for dermed at opnå korrekt indsigt i KPI'er og finans- og projektrapporter.
 • Projektfakturering: Opret projektfakturaer på baggrund af materialer, udgifter, timer, registrerede gebyrer og fakturaplaner i forbindelse med projekter.
 • Projektanalyse: Evaluer de transaktioner, der forekommer i løbet af projekter, nøjagtigheden af estimater og prognoser, udnyttelsesraten for projektteamets medlemmer og projekters overordnede succes. Overvåg projektlikviditeten, og gennemgå projektopgørelser ved hjælp af forskellige analyseværktøjer.
 • Servicestyring: Opret serviceaftaler og serviceabonnementer, og håndter serviceordrer og kundeforespørgsler med henblik på forvaltning og analyse af leveringen af tjenesteydelser til kunder.
 • Salgsstyring: Opret tilbud, få et godt overblik over muligheder for mer- og tillægssalg, opret salgsordrer og automatiser salgsfaktureringen.
 • Undgå ordre- og produktionsforsinkelser med intelligente underretninger og sammenligninger af tider for faktiske og planlagte cyklusser.
 • Undgå ikke-planlagt nedetid for udstyr, om-planlæg produktionen i tide, eller drag fordel af automatiske forebyggende vedligeholdelsesopgaver.
 • Opnå bedre kvalitetsstandarder med automatiske sensoraflæsninger og intelligente underretninger om afvigelser.

Betroet af