Produktion

Intelligent transformation af produktion

Accelerer transformationen af produktion med effektiv planlægning og udførelse, spar penge og opnå hurtigere innovation.

Komplet support til producenter

 • Automatiser og strømlin fremstillingsprocesser med større tilpasningsmuligheder
 • Reager hurtigt på forandringer og forhold på markedet, og opnå hurtig innovation
 • Øg medarbejder produktiviteten, og sænk driftsomkostningerne.
 • Opnå større synlighed med tilgængelighed af data om materialer, lager og omkostninger i realtid
 • Opnå bedre strategisk beslutningstagning, og giv dig selv et forspring over konkurrenterne
 • Udnyt IoT-data og Machine Learning til opsætning af forudseende vedligeholdelse, spar omkostninger til uventet nedetid, og opnå bedre optimering
 • Produktkonfiguration – tilbyd et udvalg af konfigurerbare elementer for at opnå tilpasning til kundens specifikke behov i et kundedrevet forretningsmiljø.
 • Administration af produktionen – understøttelse af produktionsopgaver på en effektiv og brugervenlig måde. 
 • Varedisponering – balancer fremtidige behov i miljøer, der dækker alt lige fra en enkelt lokation til flere lokationer eller virksomheder, på baggrund af de nuværende behov, prognoser eller forudsigelser med maskinlæring.
 • Egenskabs- og ressourceplanlægning – opnå mulighed for at fordele og planlægge ressourcer på baggrund af tilgængelighed og behov for egenskaber til specifikke produktionsopgaver.
 • Kvalitetsstyring – skab gennemsigtighed i kvalitetsstyringen i fremstillingsprocessen, og forvalt ekspeditionstider for håndtering af produkter, der ikke er i overensstemmelse med kravene.
 • Ordrestyringssystem: Udnyt en tilgang med ordreindtastning én gang, og opnå større effektivitet og transparens i eksterne, interne eller koncerninterne scenarier.
 • Behovsprognoser: Forudse behov på baggrund af dine erfaringer eller med supplerende teknikker ved hjælp af data i eller uden for dit ERP-system, der optimeres af avancerede Machine Learning algoritmer.
 • Lager-, lagerbeholdnings- og transportstyring: Forvalt logistikkæder fra start til slut på fleksible, enkle eller avancerede måder ved hjælp af statiske eller mobile standardfunktioner.
 • Kvalitetsstyring: Skab gennemsigtighed i kvalitetsstyringen i alle logistikprocesser, og forvalt ekspeditionstider for håndtering af produkter, der ikke er i overensstemmelse med kravene.
 • Projektprognoser og -budgetter: Styr og forudse dit projekt fra et operationelt perspektiv kombineret med projektbudgettering, og bevar det økonomiske overblik.
 • Projektressourcer: Fastslå og reserver de korrekte ressourcer til projektet, integrer struktur til opgaveopdeling, anslå ressourceomkostninger, udarbejd udkast til projektbudgetter og synkroniser kapacitet. 
 • Intern projektfakturering på koncernniveau: Opret kundefakturaer til et projekt i en juridisk låneenhed ved hjælp af koncerninterne timesedler, udgifter og leverandørfakturaer i en juridisk udlånsenhed.
 • Periodisering af projektomkostninger: Spor periodiserede projektomkostninger fra købsleverancer i tilfælde, hvor fakturaer ankommer senere, end varer og tjenesteydelser leveres, for dermed at opnå korrekt indsigt i KPI'er og finans- og projektrapporter.
 • Projektfakturering: Opret projektfakturaer på baggrund af materialer, udgifter, timer, registrerede gebyrer og fakturaplaner i forbindelse med projekter.
 • Projektanalyse: Evaluer de transaktioner, der forekommer i løbet af projekter, nøjagtigheden af estimater og prognoser, udnyttelsesraten for projektteamets medlemmer og projekters overordnede succes. Overvåg projektlikviditeten, og gennemgå projektopgørelser ved hjælp af forskellige analyseværktøjer.
 • Servicestyring: Opret serviceaftaler og serviceabonnementer, og håndter serviceordrer og kundeforespørgsler med henblik på forvaltning og analyse af leveringen af tjenesteydelser til kunder.
 • Salgsstyring: Opret tilbud, få et godt overblik over muligheder for mer- og tillægssalg, opret salgsordrer og automatiser salgsfaktureringen.
 • Undgå ordre- og produktionsforsinkelser med intelligente underretninger og sammenligninger af tider for faktiske og planlagte cyklusser.
 • Undgå ikke-planlagt nedetid for udstyr, om-planlæg produktionen i tide, eller drag fordel af automatiske forebyggende vedligeholdelsesopgaver.
 • Opnå bedre kvalitetsstandarder med automatiske sensoraflæsninger og intelligente underretninger om afvigelser.

Betroet af