Dynamics Break Down Sessions  •  Korte og informative webinarer hvor vi gennemgår forskellige områder af Dynamics 365. For at deltage i de andre "Break down sessions" tilmeld dig HER. 
DYNAMICS 365 FOR FINANCE AND SUPPLY CHAIN

Moderne ERP-system til Finance and Supply Chain på flere lokationer

Saml økonomi- og forretningsområder, transformer virksomhedsperformance, lever enestående kundeoplevelser og træf de strategiske beslutninger, der sikrer din fremtidige succes.

Transformer og vækst din virksomhed med ro i sindet.

 • Forvandl data til tiltag med mere intelligent indsigt og indlejret analyse
 • Opnå forretningsmæssig agilitet, skalerbarhed og sikkerhed på virksomhedsniveau
 • Opfyld lokale og globale virksomhedsbehov, overhold love og standarder, og sørg for forretningsmæssig kontinuitet
 • Lav forretninger overalt og til enhver tid med intelligente og integrerede applikationer
 • Giv dine medarbejdere bedre muligheder med moderne og intuitive løsninger, og transformer den måde, dine medarbejdere arbejder på

Relevant for større brancher

Produktion

Lær mere

Fashion

Lær mere

Distribution

Lær mere

Bilindustrien

Lær mere

Forsyning og infrastruktur

Lær mere
 • Avancerede budgetter og prognoser: Planlæg dine budgetter ved hjælp af eksisterende data, registrer dem i systemet, og udnyt det til at få styr på omkostninger og udgifter med advarsler og rapporter. 
 • Udgiftsstyring: Spor de penge, som medarbejderne bruger på virksomhedsudgifter, definer udgiftspolitikker med henblik på lettere håndtering, og automatiser godtgørelsen af rejseudgifter.
 • Finansielle rapporter og analyser: Opret, design, vedligehold og se forskellige typer af finansielle rapporter på en effektiv måde med effektiv integreret business intelligence, der giver en visuel og interaktiv oplevelse.
 • Overholdelse af love og standarder: Overholdelse af love og standarder fra begyndelsen med mere end 35 lande og mange supplerende lokaliseringer, der leveres af partnere.
 • Lean produktion, procesproduktion og separat fremstilling: Organiseringen kan understøttes af forskellige tilgange til fremstilling, der er baseret på reelle behov og fremstillingsmetoder.
 • Produktkonfiguration: Det er nødvendigt at tilbyde et udvalg af konfigurerbare elementer for at opnå tilpasning til kundens specifikke behov i et moderne forretningsmiljø.
 • Produktionsadministration: Administrer produktionen på en effektiv og brugervenlig måde. 
 • Varedisponering: Balancer fremtidige behov i miljøer, der dækker alt lige fra en enkelt lokation til flere lokationer eller virksomheder, på baggrund af de nuværende behov, forecasts eller prognoser med machine learning. 
 • Egenskabs- og ressourceplanlægning: Opnå mulighed for at fordele og planlægge ressourcer på baggrund af tilgængelighed og egenskabsbehov i forbindelse med specifikke produktionsopgaver.
 • Kvalitetsstyring: Skab gennemsigtighed i kvalitetsstyringen i fremstillingsprocessen, og forvalt ekspeditionstider for håndtering af produkter, der ikke er i overensstemmelse med kravene.
 • Ordrestyringssystem: Udnyt en tilgang med ordreindtastning én gang, og opnå større effektivitet og transparens i eksterne, interne eller koncerninterne scenarier.
 • Behovsprognoser: Forudse behov på baggrund af dine erfaringer eller med supplerende teknikker ved hjælp af data, i eller uden for din ERP, der optimeres af avancerede Machine Learnings algoritmer.
 • Lager-, lagerbeholdnings- og transportstyring: Forvalt logistikkæder fra start til slut på fleksible, enkle eller avancerede måder ved hjælp af statiske eller mobile standardfunktioner.
 • Servicestyring: Opret serviceaftaler og serviceabonnementer, og håndter serviceordrer og kundeforespørgsler med henblik på forvaltning og analyse af leveringen af tjenesteydelser til kunder.
 • Kvalitetsstyring: Skab gennemsigtighed i kvalitetsstyringen i alle logistikprocesser, og forvalt ekspeditionstider for håndtering af produkter, der ikke er i overensstemmelse med kravene.
 • Projektprognoser og -budgetter: Styr og forudse dit projekt fra et operationelt perspektiv kombineret med projektbudgettering, og bevar det økonomiske overblik.
 • Projektressourcer: Fastslå og reserver de korrekte ressourcer til projektet, integrer struktur til opgavefordeling, anslå ressourceomkostninger, udarbejd udkast til projektbudgetter og synkroniser kapacitet. 
 • Intern projektfakturering på koncernniveau: Opret kundefakturaer til et projekt i en juridisk låneenhed ved hjælp af koncerninterne timesedler, udgifter og leverandørfakturaer i en juridisk udlånsenhed.
 • Periodisering af projektomkostninger: Spor periodiserede projektomkostninger fra købsleverancer i tilfælde, hvor fakturaer ankommer senere, end varer og tjenesteydelser leveres, for dermed at opnå korrekt indsigt i KPI'er og finans- og projektrapporter. 
 • Projektfakturering: Opret projektfakturaer på baggrund af materialer, udgifter, timer, registrerede gebyrer og fakturaplaner i forbindelse med projekter. 
 • Projektanalyse: Evaluer de transaktioner, der forekommer i løbet af projekter, nøjagtigheden af estimater og prognoser, udnyttelsesraten for projektteamets medlemmer og projekters overordnede succes. Overvåg projektlikviditeten, og gennemgå projektopgørelser ved hjælp af forskellige analyseværktøjer.
 • Høj synlighed af fysiske aktiver: Aktivdata kan arrangeres hierarkisk i forhold til fysiske placeringer og kan give både finansielt og teknisk overblik over virksomhedens aktiver.
 • Automatiserede anmodninger og forvaltning af arbejdsordrer: Korrigerende og forebyggende vedligeholdelse af fysiske aktiver udføres gennem vedligeholdelsesanmodninger og arbejdsordrer, der indeholder flere vedligeholdelsesopgaver med funktioner såsom tilstandsbaseret vedligeholdelse og en kraftfuld planlægningsfunktion til planlægning af arbejde for forskellige medarbejdere. 
 • Effektiv administration og sporing af reservedele: Giver et komplet overblik over vareudnyttelse for aktiver, der optimerer vedligeholdelsesprocessen.
 • Omkostningsstyring og KPI'er: Indsigt i omkostninger (prognoser og faktiske) fra forskellige perspektiver (aktiver, fysisk lokation, arbejdsordrer). Overblik over aktivers performance på baggrund af oppetid, nedetid, reparationstid og gennemsnitlig tid mellem fejl.
 • Centraliserer data om arbejdsstyrken i ét system – opnå komplet overblik og kontrol over arbejdsgange og processer.
 • Automatiser og optimer HR-processer – reducer antallet af fejl ved at automatisere tilbagevendende opgaver, mindsk den administrative arbejdsbyrde og beskyt dine data.
 • Transformer medarbejderoplevelsen med engagement via selvbetjening.
 • Opnå synlighed med avancerede analyser og dashboards.
 • Kundeengagement på tværs af alle kanaler: Dine kunder vælger selv, på hvilken enhed og hvilken lokation, de ønsker at handle. Med den nyeste teknologi er du til enhver tid garanteret en ensartet og smidig proces – på tværs af alle online- og offlinekanaler.
 • Opnå loyale kunder: Få et klart overblik over hver enkelt kunderejse, og reager hurtigt på deres behov. Brug intelligente redskaber til at styrke dit brand og fremme langtidsholdbare kunderelationer.
 • Større succes med e-handel: Giv din virksomhed et skub fremad inden for digital handel med en komplet løsning, der let kan tilpasses til dine behov på tværs af alle traditionelle og nye shopping-kanaler.
 • Intelligent handel drevet af kunstig intelligens: Skab personlige handelsoplevelser og integrerede og optimerede back-office-operationer med dyb kunstig intelligens. Forbedr kundeoplevelsen, og opnå et større afkast.

We see Dynamics 365 as more than just an ERP system. It is the foundation for our digitisation strategy and a major factor for our ongoing growth as a company.

Robert Jäger, IT-Manager RO-RA Aviation Systems
Læs hele historien

Clearly defined goals as well as an honest and open communication with our partners at BE-terna enabled an uncomplicated and quick implementation of our new ERP system.

Thomas Kämpf, Head of Group Financial Control and M&A
Læs hele historien

The selection of the right system is only one factor. From our point of view, the selection of the right implementation partner is far more important and the basic requirement for a successful project.

Martin Vaplon, CIO
Læs hele historien