Kemikalieindustrien

Den rette reaktion på forandring

Den nuværende tidsalder af digitalomstilling kræver større automatisering af processer, fuld overholdelse af alle retningslinjer og evnen til at reagere fleksibelt på skiftende markeds-forhold.

Udforsk Fordele

Vores løsning til kemikalieindustrien understøtter dig inden for følgende områder:

 • Fuld overholdelse af lovbestemmelser herunder REACH, INCI, ADR, VOC osv. 
 • Digitalisering af processer via IoT og machine-learning for at sikre en mere effektiv produktion 
 • Optimering af forsyningskæden via leverandørportaler, fragtbutikker og mobilt logistik 
 • Sikret kvalitet på tværs af værdikæden ved hjælp af leverandørevalueringer, testplaner og revisionsspor
 • Oprindelsesbevis og lister over anvendte materialer med et enkelt tryk på en knap takket være komplet batchsporing
 • Enkel håndtering af formler og bestanddele samt generering af producentbestemmelser
Weckerle Holding GmbH

Ind i Clouden med Dynamics 365!

Takket være et fremadrettet fokus på cloudteknologi er producenten af produktionssystemer indenfor kosmetik og læbestift klar til at møde fremtiden.
Læs Case Study

Kommende webinarer

 • Formelbaseret produktionskontrol, der tager hensyn til variable faktorer som råvarekvalitet, holdbarhed og blandingsforhold.
 • Batchorienteret bulkproduktion.
 • Planlægning af sekundære produkter og biprodukter der kan implementeres i andre produkter.
 • Styring af bestanddele for at muliggøre nem tilpasning af formler til den reelle batchkvalitet og påkrævede fyldstoffer.
 • Effektiv behandling af kontraktfremstillingsordrer.
 • Enkel integrering af vægte og mixerstyringssystemer.
 • Administrering af batchstørrelser og mindste holdbarhedsdatoer.
 • Proceskontrol for at sikre kvalitetsstandarder.
 • Detaljeret planlægning og grafisk produktionskontrolstation.
 • Hurtig og problemfri sporbarhed af alle bestanddele, fra leverandører af råmateriale til forbrugere.
 • Administrering af farligt gods og materialer på tværs af hele forsyningskæden.
 • Accelereret varestrøm gennem mobile logistiske funktioner og undgåelse af unødvendige klager.
 • Integreret modul til leverandørevaluering.
 • Højfleksible muligheder for transportplanlægning og -administrering.
 • Komplet udvalg af funktioner til emballagestyring og mærkning.
 • Administrering af handelsenheder og containere.
 • Behandling af forsendelsesforretninger.
 • Omfattende råmateriale- og forberedelsesdatabaser.
 • Overholdelse af lovbestemmelser såsom REACH, ADR (1.000 point-reglen), IATA, IMDG osv.
 • Grundlag for beregning af VOC-balancer i ERP-system.
 • Overholdelse af forbud mod blandet lastning og blandet opbevaring.
 • Oprettelse af sikkerhedsdatablade og etiketter for farligt materiale i henhold til lovgivningen.
 • Automatisk oprettelse af betjeningsvejledning.
 • Fleksibel kortlægning af priser og betingelser
 • Kampagne- og promoveringsplanlægning
 • Behandling af bonusser og provision
 • Salgsplanlægning, der tager hensyn til sæsonudsving 
 • Behandling af generelle ordrer
 • Fuldt integreret EDI-ramme
 • Mobilitet til Field Service
 • Dynamics 365 Sales and Marketing til fuld salgskontrol og marketingautomatisering
ERP-systemløsningen til kemikalieindustrien
Omfattende moduler og funktioner