Dynamics Break Down Sessions  •  Korte og informative webinarer hvor vi gennemgår forskellige områder af Dynamics 365. For at deltage i de andre "Break down sessions" tilmeld dig HER. 
FORSYNINGS- OG INFRASTRUKTURSTYRING

Opnå komplet overblik og overordnet finansiel kontrol over dine investeringsprojekter

Administrer komplekse infrastrukturprojekter i infrastrukturselskaber indenfor elektricitet, gas og vand med vores moderne ERP-løsning, der giver dig den rette infrastruktur til at støtte din virksomhed.

Forsynings- og infrastrukturforvaltning

Perfekt til virksomheder, hvis forretning omfatter:

Planlægning og udvikling af infrastruktur-faciliteter

Vedligeholdelse af infrastruktur-faciliteter

Administration og drift af infrastruktur-netværk

Levering af netværksadgangs-tjenester

Udforsk fordelene

Løsningen til forsynings- og infrastrukturforvaltning, der er baseret på Microsoft Dynamics 365 platform, giver dig:

 • Komplet overblik over komplekse investeringsprogrammer, der dækker flere lande og lokationer
 • Fuld støtte til indkøb og offentlige udbudsprocesser
 • Kontrol over hele anlægstrinnet
 • Måling af performance og kontrol over hvert aspekt af dit projektforbrug
 • Fuld synlighed og kontrol over lager, indkøb og aktiver fra forskellige vinkler/synspunkter, der er tilpasset forretningsroller

 • Avancerede funktioner til investeringsprojekter: projektnummerering efter projektgruppe, investeringsprojekthierarki, projektfinansieringstyper, projektformål, projektfordelingssporing, sammenligning af projektplan og realisering.
 • Avanceret support til tekniske aktiver (i relation til projekter og anlægsaktiver).
 • Automatisk behandling af varebehov og shippingoptimering med mulighed for at differentiere mellem direkte og indirekte vareforbrug.
 • Projektaktiveringsforslag – der kan gennemføres en simpel og effektiv eliminering af udvalgte projekttransaktioner fra et eller flere aktiver, der er blevet bygget og/eller købt.
 • Udvidelse af standardudbudsmodulet i Dynamics 365 med henblik på gennemførelse af udbudsprocesser.
 • Frigivelse af indkøbsrekvisitioner til tilbudsanmodninger med indkøbsordre-/købsaftaleoutputtype.
 • Udvidelse af købsaftaler: anmodninger, købsaftaletype, redigeringsmuligheder for købsaftale på baggrund af dokumentstatus, købsaftaleklassificering. 
 • Understøttelse af effektive, enkle og juridisk understøttede offentlige udbud – økonomisk anvendelse af midler, ligestilling af leverandører, gennemsigtighed af procedurer og princippet om fair konkurrence mellem tilbudsgivere.
 • Hierarkisk definition af fysiske lokationer for anlægsaktiver, der gør det muligt for hver enkelt lokation at have en overordnet lokation og underlokationer.
 • Masseudlån af aktiver – opret nye udlånsposter for flere anlægsaktiver på samme tid. 
 • Automatisering af optællingen af anlægsaktiver med aktivoptælling – generer filtrerede optællingslister, eksporter til en fil med stregkodescannere, importer og udfør automatisk handlinger såsom afskrivninger eller omfordeling.
 • Delvis bortskaffelse af aktiver – genberegn og poster mængder i henhold til procentdelen af en delvis bortskaffelse.
 • Sporing af projektfordeling – udnyt relationen mellem projektstyring og lager via den supplerende sporingsdimension ”Project Allocation”. 
 • Validering af projektet og projektfordelingen for indkøb og forbrug af varer.
 • Transparent sporing af lagerposter, selv når de er placeret i projektfeltet og endnu ikke er indbygget i et aktiv.
 • Avanceret konfigurator funktionalitet til standardiserede, forenklede og effektive processer til oprettelse af nye poster ved hjælp af en kombination af indkøbskategori og nødvendige attributværdier.
 • Hold styr på modtagne og/eller ydede lån, renter på depositum eller garantistillelser, registrer hævninger, tilbagebetalinger, renter etc. i ét system.
 • Registrer lån og depositum i systemet ved at registrere grundlæggende informationer om beløb, varighed, betingelser, rentekonfiguration og beregninger af tilbagebetalinger. 
 • Generer en liste over forventede transaktioner og strømme (hævninger, renter, tilbagebetalinger, gebyrer med mere) for hvert lån i den ønskede periode. 
 • Tilpas manuelt ændringer for beregnede lånestrømme for at matche lånets præcise amortiseringsplan.
 • Fuld integration med standardmodulerne General ledger, Accounts payable og Accounts i Dynamics 365.
 • Integrationslag til investeringer: projekt interface, projektkravs interface (materialer, tjenester), projektforbrugs interface materialer, arbejde, udgifter), interface for disponibel lagerbeholdning, og registrering af arbejdstid (arbejde)
 • Integrationslag til dokumentstyring: synkronisering af masterdata, leverandørfaktura interface, dokumentvalidering gennem integrerede godkendelsesprocesser, dokumentarkiveringsproces.

Betroet af