BESPLATAN ON-LINE DOGAĐAJ  •  Saznajte sve o najnovijem Microsoft ERP programu za mala preduzeća! Saznajte više... 
CRM 360° BI rešenje

Jedinstven pregled na sve vaše podatke i klijente

Obogatite vašu postojeću CRM bazu sa kvalitetnim podacima iz ERP sistema, kako biste imali sve potrebne uvide o klijentima na samo jednom mestu.

Efikasno analizirajte vaše CRM podatke

 • Omogućite sveobuhvatan pregled na vaše podatke i klijente.
 • Kontinuirano pratite uspešnost vašeg poslovanja uz pomoć unapred definisanih KPI za svakog klijenta.
 • Analizirajte vaše prethodne poslovne aktivnosti i na osnovu uvida definišite buduće planove.
 • Upravljajte performansama svakog pojedinačnog proizvoda i pravite poređenja u odnosu na različite periode.
 • Analizirajte vaše ostvarene rezultate i prihode po svakoj kategoriji proizvoda.
 • Unapredite vaše prodajne aktivnosti i omogućite vašem prodajnom timu da ima pristup svim potrebnim podacima u svakom trenutku.
Istražite mogućnosti

CRM 360° BI rešenje u praksi

Koristite iste izveštaje i skupove podataka kako biste generisali adekvatne vizualizacije za različite korisnike putem "drag and drop" sistema.
01
Kontrolne table za potrebe menadžmenta

Omogućite vašem menadžmentu pristup svim relevantnim informacijama i unapredite proces donošenja odluka putem:

 • Praćenja unapred definisanih KPI,
 • Poređenja ostvarenih rezultata u različitim periodima.
02
Jedinstven pogled od 360° na klijente

Poboljšajte upravljanje prodajom i omogućite vašem menadžmentu kompletan uvid u podatke uz mogućnost filtriranja po:

 • Klijentima,
 • Prodavcima,
 • Prodajnom regionu,
 • Poslovnoj jedinici ili 
 • Vašoj specifičnoj potrebi.

03
Jednostavna integracija sa Dynamics 365

Omogućite vašoj terenskoj službi uvid u relevantne podatke o svim vašim klijentima, kako bi efikasnije planirali svoje buduće korake:

 • Trenutni prikaz odgovarajućih uvida u samoj aplikaciji,
 • Popunjavanje obrasca za kupce.

Svi podaci vaših klijenata na jednom mestu