Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
Licenciranje Microsoft Dynamics 365 Business Central rešenja!
Blog

Licenciranje Microsoft Dynamics 365 Business Central rešenja!

5 min read Jul 02, 2021

Kada je softver u pitanju, licenciranje zaista predstavlja jednu od kompleksnijih stavki. Cilj ovog bloga je da na što jednostavniji način predočimo zainteresovanim korisnicima sve što je potrebno da znaju o licenciranju Microsoft Dynamics 365 Business Central rešenja.

Vrste licenci

Dynamics 365 Business Central rešenje odgovara poslovnim potrebama preduzeća svih veličina i omogućava bolje povezivanje finansija, prodaje, nabavke, zaliha, projekata, usluga i svakodnevnih operacija. Instalira se kao jedna baza (ili okruženje u slučaju zakupa) kojoj korisnici pristupaju putem svojih korisničkih licenci

Osnovna definicija Dynamics 365 Business Central korisnika podrazumeva »imenovanog korisnika« (eng. Named user), za razliku od dosadašnjeg »istovremenog pristupa« koji je dosta poznat Dynamics NAV korisnicima. Pomenuto podrazumeva da svaki korisnik softverskog rešenja mora da ima dodeljenu licencu

Korisničke licence kod Dynamics 365 Business Central rešenja su klasifikovane na sledeći način:

Dynamics 365 Business Central: Vrste licenci

Dynamics 365 Business Central: Vrste licenci

»Full user« licenca

»Full user« je korisnička licenca koja osigurava puno pravo čitanja podataka i pisanja u sistemu. Reč je o korisnicima sistema čiji poslovni zadaci zahtevaju korišćenje punih funkcionalnosti poslovne aplikacije. Dynamics 365 Business Central »Full user« dostupan je kroz dve vrste licence

 • Essentials licenca osigurava pristup funkcionalnostima osnovnih područja kao što su finansije, prodaja i nabavka, upravljanje zalihama i projektima, uz nekoliko drugih usluga koje nudi Dynamics 365 Business Central. Korisnik koji poseduje Essentials licencu ima mogućnost da kreira, čita, ažurira i briše podatke u svim dostupnim poslovnim područjima; i
 • Premium licenca, uz sva prethodno navedena prava Essentials licence, dodaje funkcionalnosti poslovnih područja za proizvodnju i servis.  

Essentials i Premium licence: Funkcionalnosti

Essentials i Premium licence: Funkcionalnosti

»Full user« licence nije moguće da kombinujete. Ukoliko preduzeće koristi funkcionalnosti proizvodnje i servisa, svi korisnici su licencirani Premium licencom.

»Limited user« licenca

»Limited (Additional) user« odnosno dodatni korisnici, mogu da čine značajan deo korisnika sistema u organizaciji, što čini finansijski povoljniju konfiguraciju licenci preduzeća. Reč je o licencama koje osiguravaju potpuna prava čitanja i ograničena prava pisanja u sistemu: 

 • Team member licenca omogućava ograničen pristup Dynamics 365 Business Central rešenju. Korisnik ima potpuna prava čitanja podataka, ali prava beleženja novih podataka u sistem su ograničena na ažuriranje postojećih podataka (npr. ažuriranje postojećeg zapisa o kupcu, dobavljaču ili artiklu, bez dodavanja novih podataka o istom), odobravanje taskova, kreiranje ponuda/porudžbina, kao i njihovo uređivanje/brisanje.
 • Device user, kao i prethodna, ova vrsta licence pruža ograničene mogućnosti. Namenjena je korišćenju na određenom računaru na kom tokom dana može biti prijavljeno više osoba. Namenjena je za upravljanje prodajnim mestom ili skladišni uređaj za praćenje zaliha, vremenskih listova, prodaje ili usluga. U slučaju »device user« licence, nije moguće da pratite pojedinačnu upotrebu određenog korisnika.

  Važno je napomenuti da Dynamics 365 Business Central zahteva da bar jedan korisnik ima »Full user« korisničku licencu, kako bi mogli da koristite »Team member« licence.

  Više informacija o cenama licenci za Dynamics 365 Business Central rešenje možete da pronađete na zvaničnoj Microsoft stranici.  

  Posebna pogodnost za korišćenje usluga eksternog računovodstva

  Eksterni korisnici su treći korisnici i ne zahtevaju licence za pristup Microsoft Dynamics 365 Business Central rešenju poput zaposlenih u organizaciji. Reč je o pružaocima IT usluga ili eksternim računovodstvenim servisima koji opslužuju više organizacija, a kojima su osigurane čak 3 besplatne licence tipa »External user«

  Microsoft Power Platform - dodatni softver i usluge uz Business Central

  Korisnicima Dynamics 365 rešenja, Microsoft nudi dodatne mogućnosti rešenja kroz Power Platform - platformu visoke produktivnosti  koja omogućuje integraciju proizvoda. Na našem narednom blogu, možete više da pročitate o mogućnostima koje nudi pomenuta platforma, a za sad ćemo samo reći da korisnicima na dosta jednostavan način pruža mogućnost napredne analize podataka, izrade novih rešenja, automatizacije procesa, kao i korišćenje veštačke inteligencije. 

  Blog

  Optimizujte svoje poslovanje uz Microsoft Power Platform – Power Apps, Power Automate i Power BI

  Pročitajte blog

  Mesečni najam Dynamics 365 Business Central licence uključuje:

  • Power BI - aktiviranje poslovne inteligencije nad vašim podacima,
  • Power Apps - proširenje i prilagođavanje aplikacije,
  • Power Automate - automatizacija poslovnih procesa i tokova rada, i
  • Cortana Intelligence - predviđanje na osnovu istorijskih podataka.

  Postupak licenciranja kod Business Central Flying Start paketa

  Kroz mesečni najam licence po korisniku rešenja, BE-terna Business Central Flying Start paketi pokrivaju sve potrebe preduzeća za licenciranjem, a u skladu sa odabranim paketom funkcionalnosti.

  Business Central Flying Start i licenciranje

  Business Central Flying Start i licenciranje

  Više o licenciranju Business Central Flying Start paketa i šta sve licence uključuju pročitajte na našem blogu.

  Blog

  Šta osigurava mesečni zakup Business Central Flying Start licence?

  Pročitajte blog

  Ukoliko imate dodatna pitanja i želite da saznate više informacija u vezi licenciranja Dynamics 365 Business Central rešenja, budite slobodni da nas kontaktirate na e-mail: bc.cloud.rs@be-terna.com 

  Svideo vam se sadržaj koji ste pročitali?

  Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa najnovijim informacijama ...