Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
Optimizujte svoje poslovanje uz Microsoft Power Platform – Power Apps, Microsoft Flow i Power BI
Blog

Optimizujte svoje poslovanje uz Microsoft Power Platform – Power Apps, Microsoft Flow i Power BI

6 min read Jun 18, 2019

Moderno poslovanje se više ne odvija samo za radnim stolom i u kancelarijskom prostoru. Rad od kuće, putem udaljenog pristupa, postaje sve popularnije. U skladu sa tim, moderno poslovanje podrazumeva rad u pokretu i pristup informacijama sa bilo kog uređaja i na bilo kom mestu.

Ponuda i tražnja za mobilnim aplikacijama raste iz dana u dan, bilo da je reč o aplikacijama za praćenje akcija i proveru elektronske pošte, ili poslovnih aplikacija za upravljanje celokupnim poslovanjem kompanije. Cilj mobilnih poslovnih aplikacija jeste da omoguće korisnicima sve funkcionalnosti koje imaju u standardnim poslovnim aplikacijama na personalnim računarima. Imati poslovnu aplikaciju koja je samo prilagođena za rad na mobilnim uređajima nije krajnji cilj, već se javlja potreba za mobilnim aplikacijama koje će ubrzati, pojednostaviti korišćenje i optimizovati svakodnevne poslovne aktivnosti.

Kako bi omogućio „go-to“ poslovanje, Microsoft je uložio resurse u razvoj platforme koja će omogućiti korisnicima razvoj mobilnih aplikacija koje su dizajnirane za specifične poslovne procese. Cilj ove platforme je da se obezbedi integracija višestrukih izvora podataka i aplikacija u jednu apikaciju koja sadrži sve informacije na jednom mestu.

Platforma se zove Power Platform i objedinjuje tri poslovne aplikacije:

  • Microsoft Power Apps,
  • Microsoft Flow i
  • Microsoft Power BI.

undefined

Microsoft Power Platform

Power Apps, Flow i Power BI su napravljene na zajedničkoj Cloud platformi – Azure, koja omogućava jednostavnu i zajedničku integraciju.

Kako bi se podržala integracija i sa drugim poslovnim aplikacijama, postoji preko stotinu konektora sa drugim servisima kao što su LinkedIn, Dropbox, SAP, Office paket, ali i sa portfolijom Dynamics proizvoda. Power Apps, Flow i Power BI mogu se osloniti na zajednički model podataka (Common Data Service Model) koji objedinjuje podatke iz različitih poslovnih aplikacija, Excel tabela, Share Point-a i slično.

1. Microsoft Power Apps

Ova platforma na jednostavan način omogućuje kreiranje mobilnih/tablet aplikacija koje su out-of-the-box dostupne na uređajima. Microsoft Power Apps predstavlja skup već kreiranih aplikacija, servisa i konektora koji omogućavaju izradu jednostavnih poslovnih aplikacija u svega nekoliko minuta. 

Ideja Power Apps-a je da kroz par funkcionalnosti i svega nekoliko klikova omogući korisnicima kreiranje mobilnih aplikacija bez prethodnog znanja za programiranje.

Power Apps omogućava izradu 2 vrste aplikacije. Prva je Canvas aplikacija koja predstavlja standardnu mobilnu/tablet aplikaciju koju je moguće jednostavno podeliti sa kolegama unutar organizacije. Drugi tip aplikacije je Model-driven aplikacija koju je moguće integrisati sa već postojećim rešenjima, kao što su Dynamics 365 for Sales ili Dynamics 365 for Talent.

undefined

Sa pojavom Power Apps servisa za razvoj mobilnih aplikacija, razvija se i pojam Citizen Developers koji predstavlja osobu koja kreira poslovne aplikacije za sebe i/ili druge korisnike koristeći jednostavne alate.


undefined

2. Microsoft Flow

Microsoft Flow predstavlja skup usluga koje omogućavaju kreiranje automatizovanih radnih procesa i integraciju raznih poslovnih aplikacija i servisa; dostupan je svim korisnicima Office 365 licence. U tehničkom smislu, Microsoft Flow predstavlja skup okidača (tzv. triggers) i akcija koje se izvršavaju kada se definisani okidači aktiviraju.

undefined

Microsoft Flow je razvijen na Azure platformi i na taj način omogućava jednostavno povezivanje sa raznim poslovnim aplikacijama u Cloud-u, bilo da se radi o Azure ili nekom drugom Cloud rešenju. Koristeći obrasce, u samo nekoliko klikova, možete na jednostavan način doći do potpuno automatizovanog rešenja.

Microsoft Flow podržava 4 vrste radnih procesa: 

  • Prvi je automatizovan radni proces koji se pokreće kada se dogodi određeni poslovni događaj. 
  • Drugi tip radnog procesa se izvršava ručnim klikom na akciju. 
  • Treći tip radnog procesa je onaj koji će se izvršiti u određenom periodu (dnevno, nedeljno), na određeni datum ili u unapred definisano vreme. 
  • Četvrta vrsta radnog procesa je ona koja osigurava da se određeni poslovni događaj izvrši pod određenim uslovima. 

Primeri takvih radnih procesa uključuju odobrenja, kontrolu popunjenosti formi i polja.

Microsoft Flow je dostupan i kao mobilna aplikacija, putem koje korisnici kogu da kontrolišu i nadgledaju izvršenje radnih procesa, da upravljaju njima ili da kreiraju radne procese koji su zasnovani na obrascima.

3. Microsoft Power BI

Kako podaci ne bi ostali samo zatočeni u poslovnim aplikacijama i radnim procesima, putem Power BI alata moguće je kroz nekoliko klikova kreirati personalizovane izveštaje koji se temelje na obrascima u realnom vremenu.

undefined

Pregled dospelih potraživanja

Osim mogućnosti kreiranja samostalnih Power BI aplikacija (izveštaja), isti mogu biti integrisani u ERP rešenje ili Power Apps mobilnu/tablet aplikaciju.

Koristeći dostupne konektore, moguće je kombinovati i kreirati izveštaje na osnovu podataka iz različitih izvora.

undefined

Microsoft Power BI

Power BI se sastoji iz 3 glavne aplikacije. Power BI desktop aplikacije koja služi za razvoj i dizajn Power Bi izveštaj; Power BI servisa koji omogućavaju deljenje izveštaja unutar organizacije, kontrolu pristupa i izradu prikaza izveštaja. Treća komponenta je Power BI mobilna aplikacija za prikaz Power BI izveštaja na mobilnim uređajima.

Poslovne aplikacije

Kako korisnici ne bi gubili vreme na prebacivanje između aplikacija (npr. Outlook, Share Point) i aplikacija za upravljanje poslovanjem, moguća je integracija Dynamics 365 Business Central-a sa Outlook-om. Na taj način je moguće celokupni proces, od izrade ponude do fakturisanja, odraditi u Outlook-u.

undefined

Power BI integracija sa Outlook-om

Osim prodajnog procesa, i ostale Business Central aktivnosti su podržane, kao na primer štampanje izveštaja, slanje dokumenta na mail i sl. Integracija je dostupna putem Outlook aplikacije na računaru ili putem Outlook web aplikacije koristeći web pretraživače.

Jednostavan put do optimizacije poslovnih procesa

Alati dostupni uz Office 365 (Microsoft Flow i Microsoft Power Apps) omogućavaju kompaniji da svoje poslovanje usmere na alate koji će im ubrzati i optimizovati procese (kao na primer Outlook). Sa dolaskom Power Apps-a, Microsoft Flow-a i Power BI-a, integracija Dynamics 365 rešenja i Office paketa za unapređenje produktivnosti dobila je novu dimenziju.

U samo nekoliko minuta moguće je kreirati korisnički orijentisane mobilne aplikacije i izveštaje koji odgovaraju na korisnička pitanja bez potrebe za pisanjem koda ili naprednog znanja programiranja.

Moćni samostalno! Bolji povezano!

Iskoristite pun potencijal Dynamics 365 uz pomoć Power Platform

Pogledajte rešenja


Svideo vam se sadržaj koji ste pročitali?

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa najnovijim informacijama ...