ERP-implementering fra et projektperspektiv
Blog

ERP-implementering fra et projektperspektiv

4 min read

Der er ingen tvivl om, at ERP-implementeringsprojekter er krævende. Selvom det kan se ud som om, at de for det meste handler om softwaren eller systemet, er forretningsprocesser og fremtidige brugere lige så vigtige. Med fokus på alle tre punkter følger de fleste projekter lignende projektlivscyklusser og -faser, uanset hvilken branche den implementerende virksomhed befinder sig i.

Typiske projektimplementeringsfacer 

 Implementeringsprojekter består normalt af følgende faser: analyse og design, udvikling, træning, test og lancering.

undefined

Typiske projektimplementeringsfacer

1. Analyse og Design

Hovedformålet med analyse- og designfasen er at analysere kundens behov og udarbejde et detaljeret systemdesign. Som det første trin i denne fase evalueres og sammenlignes systemkrav og de eksisterende forretningsprocesser med en standardløsning. Krav og forretningsprocesser (kaldet 'fits') er til en vis grad de samme for alle virksomheder, men samtidig har alle virksomheder også nogle specifikke forretningsprocesser (eller dele heraf), der kræver tilpasninger (kaldet 'gaps'). Processen med at fastslå, hvilke behov der kan opfyldes med en standardløsning, og hvilke der ikke kan, kaldes en fit/gap-analyse. Næste trin er at definere nye og opdaterede forretningsprocesser og udvikle et design og en arkitektur til den tilpassede løsning. Det fungerer som et udgangspunkt for at anslå den samlede indsats, det kræver at udvikle tilpassede funktioner. Analyse- og designfasen er et vigtigt trin i implementeringen, idet den giver indblik i fremtidige forretningsprocesser og danner et grundlag for de resterende faser i implementeringsprojektet.

2. Udvikling

Når det nye løsningsdesign er tilgængeligt, kan udviklingsfasen gå i gang. De 'gaps', der blev identificeret i den foregående fase, udvikles og testes. Alt efter hvilket gap, der er tale om, kan udviklingen være en tilpasning af standardløsningen eller en integration med et eksternt system. Alle specialudviklede funktioner skal dokumenteres omhyggeligt i brugermanualer. Udviklingsfasens varighed afhænger i høj grad af antallet af gaps; færre gaps betyder kortere og mere forudsigelige udvikling.

3. Training

Træning er et vigtigt aspekt af ibrugtagningen af et nyt system. Det er afgørende, at brugerne lærer det nye system og betjeningen af det at kende. Dele af træningen kan foregå under udviklingsfasen, f.eks. i forbindelse med standardfunktioner, men træning i tilpasninger og start til slut-forretningsprocesser kan kun finde sted, når udviklingen er færdig.

4. Test

Inden systemet rulles ud, skal det testes grundigt. Formålet med denne fase er at verificere og validere løsningen. Der er flere forskellige testmetoder, der hver især dækker forskellige aspekter af systemet: test af dataoverførsel, integration, sikkerhed, start til slut og stresstest. Denne fase munder ud i kundens godkendelsestest, der angiver, om systemet og kundens brugere er klar til, at det går i produktion.

5. Udrulning

Det sidste trin er udrulningsfasen, der er kulminationen på implementeringsprojektet. Inden den faktiske udrulning kan finde sted, er det afgørende, at kundens organisation er klar til at implementere det nye system. Når den er det, kan overførslen af data fra det gamle system til det nye begynde. Så snart dataene er overført, kan det nye system anvendes fuldt ud. Under hele udrulningen tilbyder den implementerende virksomhed support og vejledning i brugen af det nye system med det formål hurtigt at løse alle problemer, der forhindrer en smidig drift i løbet af det første par måneder.

Dynamics 365 for Finance and Supply Chain

Topklasse ERP til multi-site financielle og driftsmæssige aktiviteter

Udforsk

5 regler for en vellykket implementering af ERP – sådan overholder du budgettet og tidsplanen i forbindelse med store ERP-implementeringsprojekter

Ud fra vores erfaringer med mange tidligere projekter har vi været i stand til at identificere fem vigtige aspekter, der skaber vellykkede implementeringer. De er som følger:

  • Definer forretningsmål fra begyndelsen
  • Detaljeret analyse og design
  • Begræns tilpasninger
  • Håndter ændringsstyring på en seriøs måde
  • Oprethold kundeengagement fra projektets begyndelse til dets afslutning

Læs mere om de fem regler for en vellykket ERP-implementering i min anden blog, hvor jeg fortæller mere om disse succesfaktorer, og hvordan de opnås på baggrund af eksemplet med implementering af Utilities and Infrastructure Management-løsningen – en ERP-løsning, der er udviklet til styring af komplekse infrastrukturprojekter i infrastrukturselskaber for elektricitet, gas og vand.

Kan du lide hvad du læser?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få relevante updates

Om forfatteren

Gal Šmidovnik

Project Manager