Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
BE-terna je razvila i sertifikovala napredni BE-terna ESIR (Elektronski sistem za izdavanje računa)
BE-terna vesti

BE-terna je razvila i sertifikovala napredni BE-terna ESIR (Elektronski sistem za izdavanje računa)

1 min read Apr 18, 2022

Republika Srbija donela je Zakon o fiskalizaciji koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 153/20 i 96/21. Ovim zakonom uređuje se predmet fiskalizacije, postupak fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, određuju se obveznici fiskalizacije i uređuju druga pitanja od značaja za fiskalizaciju.

Ovaj zakon primenjuje se po uspostavljanju svih tehničko-tehnoloških uslova, a obavezan je od 1. maja 2022. godine. Prema ovom zakonu, predmet fiskalizacija je promet dobara i usluga na i primljeni avans za promet na malo.

BE-terna je u sladu sa Zakonom razvila i sertifikovala napredni BE-terna ESIR.

Za više informacija o BE-terna ESIR-u budite slobodni da nas kontaktirate putem veb-sajta ili na sledeću e-mejl adresu: info.belgrade@be-terna.com.

Prijavite se na naš newsletter.

Budite informisani o najnovijim dešavanjima u našoj kompaniji ...