Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
Qlik Sense aplikacija za finansijski kontroling
Snimak webinara

Qlik Sense aplikacija za finansijski kontroling

2 min read Nov 26, 2020

Kako živimo u vremenu velikih neizvesnosti, izazov je pratiti ključne pokazatelje poslovanja na jednostavan način. Aplikacija Qlik Sense upravo adresira pomenuti izazov, a BI konsultant Predrag Ivković na webinaru »Controlling App for P&L« predstavio je samu aplikaciju, mogućnosti primene, korake u implementaciji, kao i benefite koji se mogu ostvariti uz pomoć aplikacije Qlik Sense.

Ideja je da se omogući praćenje ključnih pokazatelja poslovanja na jednostavan način.

- Predrag Ivković, BI konsultant, BE-terna d.o.o. Beograd

Uspostavljanje sistema kontrolinga i odgovarajuće analitike u Qlik Sense aplikaciju obuhvata dve faze:

  • Savetovanje podrazumeva redefinisanje organizacionih šema, mesta i nosioca troškova unutar organizacije, procesa i pravila izrade godišnjih prihoda i troškova, definisanje strukture internog P&L izveštaja sa bilansnim pozicijama i mapiranje odgovarajućih konta glavne knjige i mesta troškova.
  • Implementacija podrazumeva da se sve definisano u koraku jedan implementira u aplikaciju Qlik Sense na način koji automatizuje proces pripreme P&L izveštaja i omogućava poređenja planiranog i ostvarenog kako bi se mogle preduzeti korektivne akcije.
Neki od benefita implementacije rešenja su:
  • Uprava može da pristupi finansijskim izveštajima bilo kada i bilo gde sa svog mobilnog telefona, što znači jasan i brz uvid u odstupanja.
  • U kontekstu kontrolinga, primena aplikacije omogućava više vremena za analizu i predlaganje korektivnih akcija umesto da to vreme bude utrošeno na prikupljanje podataka. Procesi zatvaranja godine ili meseca su kraći i podržavaju reviziju. Kontrolne funkcije u samoj aplikaciji detektuju pogrešna i naknadna knjiženja čime se smanjuje mogućnost greške.
  • Zaposleni zaduženi za IT sada mogu da pomere fokus ka kvalitetu podataka umesto na pripremu za izveštavanje. Takođe, samo održavanje je lakše jer se napušta koncept da „svako ima svoj Excel“.
VIše informacija o aplikaciji Qlik Sense, kao i kratak demo, možete pogledati na snimku webinara »Controlling App for P&L«.

Svideo vam se sadržaj koji ste pročitali?

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa najnovijim informacijama ...