Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
Sve što treba da znate o Microsoft Catalyst metodologiji!
Blog

Sve što treba da znate o Microsoft Catalyst metodologiji!

3 min read

Microsoft Catalyst metodologija je zasnovana na popularnom »design-thinking« pristupu. Metodologija obuhvata četiri međusobno povezane faze, koje kao rezultat imaju plan kako implementirati tehnološka rešenja da bismo pokrili najvažnije poslovne izazove i šanse. Zajedno, ove faze čine akronim IDEA (Inspire, Design, Empower and Achieve).


INSPIRE

Cilj Inspire faze jeste da identifikuje strateške ciljeve i inicijative koje kompanija može da iskoristi da ostvari ciljeve i prioritizuje ih. Kroz radionice, BE-terna vodi kompanije kroz ovaj proces i pomaže im da proizvedu dokument koji pokriva cilj ove faze.

DESIGN

Cilj Design faze je da preduzeće stekne jasnu sliku o poslovnoj vrednosti izabranih inicijativa ili projekata (kroz procenu poslovne vrednosti) definisanu u prethodnoj fazi. Tokom ove faze kompanija radi sa BE-ternom na validaciji predloženih tehnoloških rešenja (procenom predloženih rešenja) i pomaže osiguranju da su strateški ciljevi ispunjeni.

EMPOWER

Cilj Empower faze je da se validiraju rezultati prve dve faze sa svim zainteresovanim stranama unutar kompanije i da se pozicioniraju u stratešku i operativnu realnost kompanije.

ACHIEVE

Cilj Achieve faze je pripremanje akcionog plana sa neophodnim elementima za implementaciju zajednički dogovorenih aktivnosti iz prethodnih faza.


undefined


AKCIONI PLAN DIGITALNE TRANSFORMACIJE MORA DA POSTOJI!

Ukoliko kompanija prolazi kroz digitalnu transformaciju na način koji angažuje i zaposlene i menadžere, primenjuje strukturiran pristup analizi kako internih procesa tako i korisničkog iskustva i uzima u obzir i potencijal velike kompanijske kulture i neograničene mogućnosti tehnologije, sve to se može postići kreiranjem akcionog plana digitalne transformacije pomoću Microsoft Catalyst metodologije. Kompanija će imati mnogo širi i jasniji akcioni plan za implementaciju tačnih/važnih koraka na putu ka digitalnoj transformaciji, nego da je pokušala da to postigne sama ili sa kompanijijama kojima fali holističko iskustvo sa digitalnim poslovnim praksama i tehnologijom koja ih podržava. Takođe, BE-terna koristi svetki poznatu metodologiju.

90% DIGITALNE TRANSFORMACIJE DOŽIVI NEUSPEH, EVO ZAŠTO! 

Ako brojevi pokazuju nisku stopu uspešnosti inicijative digitalne transformacije, kompanija ovo može da prevaziđe identifikovanjem priritetnih izazova, procenjujući ih, tako što će imati jasan plan kako ih prevazići (potencijalno uključujući  3rd party solutions koje kompanija može da koristi), i pre svega, postavljanjem jasnih prioriteta kako implementirati inicijative koje vode do digitalne transformacije (od brze pobede do vizije budućeg stanja - što je i cilj same digitalne transformacije).

Istovremeno, ovaj pristup - korišćenjem Microsoft Catalyst metodologije - koji uključuje glavne preduslove za uspeh digitalne transformacije kompanije, ili zaposlenih i menadžera, omogućava mnogo veću posvećenost u obavljanju neophodnih aktivnosti i pripremi ljudskih resursa za novu realnost, a to je agilnost u svemu što radimo.

MICROSOFT CATALYST METODOLOGIJA OMOGUĆENA OD STRANE BE-TERNA INDUSTRIJSKOG ZNANJA 

Microsoft Catalyst je moderni pristup digitalnoj transformaciji i opšteprihvaćen globalno zato što ga podržava Microsoft korporacija, sam po sebi jedan od najboljih primera digitalne transformacije pod vođstvom Satya Nadella i njegovog tima. Lokalno govoreći, BE-terna je prva koja je omogućila kompanijama Adriatic regiona da iskoriste moć ove svetski poznate metodologije, a mi smo već održali nekoliko radionica za naše klijente.

Ako vas interesuje naš pristup Microsoft Catalyst Metodologiji, obratite se našim »design-thinking« ekspertima putem kontakt forme.

Svideo vam se sadržaj koji ste pročitali?

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa najnovijim informacijama ...

O autoru

Ivo Švrljuga

Regional Head of Sales