Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
Novine koje dolaze s prvim većim ažuriranjem Microsoft Dynamics 365 Business Central u 2023.
Blog

Novine koje dolaze s prvim većim ažuriranjem Microsoft Dynamics 365 Business Central u 2023.

4 min read Mar 29, 2023

Microsoft je za Dynamics 365 Business Central objavio plan ažuriranja za 2023. godinu pod nazivom „Release Wave 1”, u kome su opisane nove funkcije koje izlaze od aprila, pa sve do septembra 2023. godine, u sklopu trenutne verzije softvera V22. Saznajte više informacija o najvažnijim promenama koje su za vas pripremili naši stručnjaci.


Pregled svih funkcionalnosti nove verzije možete da pronađete na zvaničnoj stranici Microsofta, a mi vam u daljem tekstu donosimo nekoliko istaknutih funkcija koje su obuhvaćene prvim talasom ažuriranja za 2023. godinu za sve korisnike cloud verzije poslovnog rešenja Microsoft Dynamics 365 Business Central.  

1. Koristite različite račune glavne knjige za obaveze i potraživanja

Ponekad kompanije žele da knjiže transakcije obaveza i potraživanja na drugačiji račun glavne knjige (G/K), od onog koji je naveden u knjižnoj grupi kupca ili dobavljača - na primer, u slučaju transakcije za nenaplativ dug. Uz novu funkciju, kontrolori sada mogu da definišu pravila za knjiženje ovih nestandardnih transakcija, a računovođe ih mogu menjati tokom knjiženja.

Business Central - Omogućavanje druge grupe knjiga u podešavanjima nabavke

Business Central - Omogućavanje druge grupe knjiga u podešavanjima nabavke

Podešavanje grupe knjiga dobavljača - Zamenske grupe

2. Pregled knjiženja naloga - pre knjiženja

Nova opcija pregleda knjiženja pomoći će vam da izbegnete greške, jer će vam omogućiti da pregledate vrste unosa, koji će biti kreirani kada knjižite nalog ili druge dokumente zaliha - pre nego što unesete promene u svoju bazu podataka.

Pregled knjiženja na glavnim knjigama

3. Postavite i sinhronizujte matične podatke kompanija 

Business Central olakšava vam premeštanje podešavanja jednog preduzeća u drugo preduzeće, u istom okruženju. Takođe, uz ovu funkcionalnost možete da sinhronizujete matične podatke preduzeća. Ova funkcija je namenjena scenarijima u kojima želite da premestite podešavanja u istom okruženju iz jednog u drugo preduzeće, ili kao mehanizam za sinhronizaciju podataka u preduzećima nakon početnog premeštanja.

Podešavanje upravljanja glavnim podacima
Podešavanja izvorne kompanije

4. Storno naloga za prenos 

Ponekad može da se dogodi da korisnici Business Central rešenja knjiže netačne količine na nalozima za prenos. Na primer, možda ste napravili nalog za prenos s netačnim brojem artikla i zatim ga knjižili kao otpremljenog, ali ne i primljenog. Nova funkcija koja stiže s ovim ažuriranjem omogućava vam da poništite knjiženje količine, izvršite potrebne ispravke i zatim knjižite ispravnu količinu.

Nalog za prenos - poništavanje pošiljke poš

5. Efikasno pristupajte radnjama i navigacionom meniju pomoću tastature

Danas kompanije nastoje da uproste svoje operacije putem veštačke inteligencije, automatizacije i osnaživanja radnika alatima za produktivnost. Kada je vreme za unos podataka kritičnan, broji se svaki pritisak na taster i klik mišem.

Business Central usvaja poznato iskustvo iz Microsoft 365 aplikacija, kao što su Excel i Word, kako bi se povećala efikasnost za korisnike tastature. Pristupni tasteri s ključnim savetima pomažu korisnicima da brzo istražuju, kreću se i aktiviraju bilo koju radnju na priručnoj traci, navigacionom meniju i drugim elementima korisničkog interfejsa (UI).

Kada pritisnete taster Alt u veb-klijentu Business Central-a, postaju dostupne sledeće funkcije:

  • Ključni saveti se otkrivaju uz elemente korisničkog interfejsa koji označavaju sledeći pritisak na taster.
  • Nizovi pritisaka na tastere mogu da se koriste za navigaciju korisničkim interfejsom i aktiviranje elemenata korisničkog interfejsa, bez napuštanja trenutno fokusiranog elementa.
  • Radnje postaju dostupne, bez obzira na to da li im je dodeljen određeni taster prečice.
  • Pristupni tasteri biće dostupni za radnje na radnoj traci i veze u navigacionom meniju za korisnike Business Central-a na engleskom jeziku.

6. Analizirajte, grupišite i upravljajte podacima na stranicama popisa pomoću više kartica

Novo izdanje verzije Dynamics 365 Business Central, koja dolazi s 2023 Wave 1, uvodi novi način prikazivanja podataka i analize na stranicama popisa direktno u prikazivaču. Krajnji korisnici i analitičari podataka mogu da analiziraju podatke sa stranica popisa direktno u Business Central-u, bez potrebe da otvaraju stranice u Excel-u ili pokreću izveštaj.

Analiza na stranici „Popis artikala“ – više kartica

Umesto pokretanja izveštaja pomoću različitih opcija i filtera, jednostavno možete da dodate više kartica koje predstavljaju različite zadatke ili poglede na podatke.

Analiza na stranici „Popis artikala“ – uključivanje opcije Analiziraj

Analiza na stranici „Popis artikala“ – uključivanje/isključivanje kolona

Više novina o Release Wave 1 2023. 

Pregled svih novih funkcionalnosti možete da pronađete na zvaničnoj stranici Microsoft-a, a BE-terna klijenti primiće obaveštenje sa detaljnijim uputstvima. Za sva dodatna pitanja u vezi sa poslovnim rešenjem Business Central, budite slobodni da nas kontaktirate.

Imate dodatnih pitanja?

Zanima vas nešto više o Business Central poslovnom rešenju ili kako da pređete s postojećeg računovodstvenog sistema, koji ne može da prati potrebe vašeg poslovanja? Javite nam se i u najkraćem roku ćemo vam odgovoriti.

Kontakt

Svideo vam se sadržaj koji ste pročitali?

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa najnovijim informacijama ...