Pravne informacije

OPĆE INFORMACIJE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

U tvrtki BE-terna svjesni smo značenja zaštite osobnih podataka, zato s vašim podacima postupamo odgovorno i u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka te s njima prihvaćenim temeljnim načelima zaštite osobnih podatka. 

Kao dio šire BE-terna grupacije, na razini Grupe osiguravamo primjerenu i zakonitu obradu osobnih podataka i njihovu sigurnost, zbog koje svrhe smo usvojili potrebne interne akte te ustanovili primjerene poslovne procese.

Zbog lakšeg pregleda nad time koje podatke prikupljamo, u koju svrhu, kako s njima postupamo i kakva prava imate vi koji nam povjeravate svoje osobne podatke pripremili smo ove Opće informacije o zaštiti osobnih podataka.

Izrazi koji se koriste u ovoj ispravi imaju značenja istovjetna onima koja su definirana Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe u Republici Hrvatskoj.

O odgovornoj osobi

Voditelj, odnosno izvršitelj obrade osobnih podataka, zavisno od uloge BE-terne u predmetnoj obradi, je društvo BE-terna d.o.o., Strojarska 20, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Koje kategorije podataka obrađujemo?

U sklopu vašeg posjeta BE-terninoj internetskoj stranici ili za potrebe obavljanja svoje poslovne djelatnosti u predugovorne ili ugovorne svrhe možemo obrađivati sljedeće osobne podatke: ime i prezime, osobni identifikacijski broj ili usporedivi osobni identifikator, poslovnu e-adresu odnosno drugu e-adresu koju ste nam proslijedili, kontakt podatke, podatke o vašem poslodavcu i o poslovnom položaju koji obavljate, podatke potrebne za obračun usluge te primanja i vršenja plaćanja od/prema stranci (bankovni račun, swift), informacije o vašem računalu (IP adresa, vrsta preglednika i vrsta uređaja) te informacije o tome kako koristite našu internetsku stranicu (koje ste stranice posjetili, vrijeme koje provedete na internetskoj stranici i aktivnosti na internetskoj stranici). 

U svrhu potencijalnog zapošljavanja odnosno obrađivanja u okviru otvorenih radnih mjesta, obrađujemo vaše podatke za kontakt i vaš životopis (CV) koji nam šaljete preko našeg internetskog obrasca.

Osim navedenog, obrađujemo također osobne podatke proslijeđene iz povezanih društava BE-terna Grupe ako za to postoji pravna osnova, osobne podatke za koje dajete posebnu suglasnost da ih obrađujemo u druge svrhe te osobne podatke prikupljene iz javnih izvora kada to dopušta zakon. Vaše dodatne osobne podatke obrađivati ćemo ako to bude nužno za poštovanje naših pravnih obveza ili za potrebe naših legitimnih interesa.

Kada i kako prikupljamo osobne podatke?

U BE-terni prikupljamo osobne podatke iz različitih izvora – u većini slučajeva šaljete ih vi aktivnostima na našoj internetskoj stranici (kontakt preko internetskog obrasca, prijava na e-novosti, prijenos brošure, predstavljanje proizvoda, posjet mrežnom seminaru, sudjelovanje u anketi, prijava na događaj, prijava na otvoreno radno mjesto). Nadalje nas možete kontaktirati e-poštom, telefonom, preko društvenih medija ili stupiti s nama u kontakt na sajmovima, događajima i seminarima. Podatke prikupljamo kada s nama sklopite ugovornu suradnju odnosno kada ugovornu suradnju s nama sklopi subjekt za kojega radite (klijent, poslovni partner, podizvođač) ili tijekom priprema za realizaciju poslovne suradnje, a određene podatke prikupljamo iz javnih izvora kada to dopušta zakon. 

Podatke možemo obrađivati i kao izvršitelj obrade, dakle u ime i po nalogu drugog voditelja obrade, kada su za to ispunjeni uvjeti, osobito u smislu jamstva povjerljivosti osobnih podataka.

Također prikupljamo podatke o posjetu internetskoj stranici kolačićima i sličnim tehnologijama. Više o tome pročitajte na ovoj poveznici.   

Pravne osnove obrade osobnih podataka

Pravna osnova za obradu osobnih podataka je sklapanje ugovora s nama kojem ste stranka i izvršavanje ugovornih obveza (kupnja licencija, ugovor o održavanju i podršci, ugovor o implementaciji sustava, ugovor o partnerstvu, savjetovanju, ugovor s podizvođačima). Navedeni podaci potrebni su nam iz gore navedenih razloga i bez njih naše ugovorne odnose odnosno poslovanje nije moguće provoditi odnosno bilo bi otežano ili manje kvalitetno i/ili stručno. 

Osobne podatke obrađujemo također za potrebe naših legitimnih interesa koji se odnose na provođenje naše poslovne djelatnosti, kao što je dobivanje poslovnih prilika, stvaranje dobrog poslovnog odnosa, održavanje poslovnog odnosa te drugih marketinških aktivnosti. Osobne podatke možemo obrađivati također zbog naših drugih i/ili interesa trećih osoba, kao na primjer iz pravnih razloga, poslovnih razloga, sigurnosnih ili marketinških razloga i osiguravanja informacijske sigurnosti.

Podatke obrađujemo također na temelju vaše privole u okviru provođenja marketinških aktivnosti i u slučaju slanja vašeg životopisa i podataka za kontakt preko internetskog obrasca.

Svrha obrade

U okviru predugovorne i ugovorne svrhe vaše podatke koristimo za:

 • provođenje predugovornih aktivnosti, sklapanje ugovora i provođenje ugovornih obveza
 • pružanje učinkovite korisničke podrške i građenja dobrog poslovnog odnosa s trenutačnim i potencijalnim klijentima
 • poboljšanje i razvoj naših rješenja i usluga te njihovo prilagođavanje zakonskim promjenama i nadogradnjama.

Budući da želimo bolje razumjeti zahtjeve i potrebe tržišta i naših klijenata, obrađujemo vaše podatke također za potrebe naših legitimnih interesa među koje uvrštavamo:

 • podizanje kvalitete, usavršavanje i prilagođavanje naših rješenja i usluga
 • utvrđivanje zadovoljstva našim rješenjima i uslugama
 • zaštitu poslovanja i naših poslovnih interesa
 • informiranje o novim rješenjima i proizvodima, edukacijama, zakonskim promjenama i događajima
 • marketinške aktivnosti
 • osiguravanje ljubaznog, prilagođenog i učinkovitog korisničkog iskustva u slučaju prikupljanja podataka preko internetske stranice
 • dijagnosticiranje tehničkih problema, analiziranje trendova u svrhu tehničkog upravljanja internetskim stranicama
 • zahtjeve za otkrivanje podataka i u slučaju prodaje ili kupnje poduzeća i/ili sredstava te u vezi s kojim pravnim ili nadzornim postupkom.

U pojedinim slučajevima marketinške aktivnosti provodimo također na temelju vaše privole. 

Vaše podatke za kontakt i životopis proslijeđen preko internetskog obrasca obrađujemo na temelju vaše privole u svrhu potencijalnog zaposlenja odnosno obrade u okviru otvorenog radnog mjesta.

Kolačići i internetska tehnologija

Pregled korištenih kolačića, daljnje informacije (npr. vrijeme pohranjivanja) i mogućnosti odbijanja možete pronaći na ovoj poveznici.   

Tko koristi Vaše osobne podatke?

Zaposlenici

Vaše osobne podatke koriste naši zaposlenici odnosno osobe koje za nas obavljaju zadatke u okviru svojih radnih zaduženja i ovlaštenja, pri čemu ih obvezuje čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

Prosljeđivanje osobnih podataka izvan društva – unutar BE-terna Grupe

U svrhu pružanja strankama usluge najviše razine društva unutar BE-terna Grupe pojedine zadatke izvršavaju centralizirano te koriste zajedničke usluge, kojom prilikom može posljedično dolaziti do obrade osobnih podataka od strane istih društava, društva BE-terna Grupe. Za potrebe unaprjeđenja vlastitog poslovanja ili za interne potrebe, BE-terna Grupa može koristiti osobne podatke također i za vlastite potrebe, na primjer zbog potrebnih kontakata sa stajališta poslovanja društava u BE-terna Grupi.

Obrada osobnih podataka od strane Grupe BE-terna uređena je na način da je osigurana odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka (prihvaćenim tehničkim i organizacijskim mjerama za sigurnost osobnih podataka te sklopljenim međusobnim ugovorima).

Prosljeđivanje osobnih podataka izvan društva – unutar Grupe BE-terna

U svrhu pružanja strankama usluge najviše razine društva unutar Grupe BE-terna pojedine zadatke izvršavaju centralizirano te koriste zajedničke usluge, kojom prilikom može posljedično dolaziti do obrade osobnih podataka od strane istih društava. društva Grupe BE-terna. Za potrebe unaprjeđenja vlastitog poslovanja ili za interne potrebe, Grupa BE-terna može koristiti osobne podatke također i za vlastite potrebe, na primjer zbog potrebnih kontakata sa stajališta poslovanja društava u Grupi BE-terna.

Obrada osobnih podataka od strane Grupe BE-terna uređena je na način da je osigurana odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka (prihvaćenim tehničkim i organizacijskim mjerama za sigurnost osobnih podataka te sklopljenim međusobnim ugovorima).

Vanjski pružatelji usluga

Za ispunjavanje naših ugovornih i zakonskih obveza surađujemo također s izabranim vanjskim pružateljima usluga (računovodstveni servis, vanjska stručna služba za sigurnost na radu, medicina rada, IT usluge održavanja, pohrana i sl.). Vaše podatke možemo proslijediti također našim odvjetnicima, unutarnjim i vanjskim revizorima, poreznim i drugim savjetnicima za provođenje njihovih usluga u skladu sa sklopljenim ugovorom s nama.

Prosljeđivanje podataka drugim korisnicima

Vaše osobne podatke dužni smo na temelju zakonskih odredbi proslijediti drugim korisnicima koji imaju zakonsku osnovu za takav zahtjev. Radi se uglavnom o državnim tijelima (npr. porezna uprava, sud, policija...) i drugim nositeljima javnih ovlasti.

Iznošenje u treće države

Društvo može osobne podatke unutar Grupe BE-terna i svojih vanjskih pružatelja usluga iznositi također i u treće države. U tom je slučaju osigurana odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka, bilo na temelju obvezujućih poslovnih pravila (engl. Binding Corporate Rules), standardnih ugovornih klauzula zaštite privatnosti, bilo da je za pojedinu državu i/ili prijenos odlukom pojedinog državnog tijela utvrđena odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka.

Vrijeme pohranjivanja osobnih podataka

Društvo će obrađivati osobne podatke dokle god postoji ovdje opisana pravna osnova za obradu osobnih podataka. Oni podaci koje je nužno zadržati zavisiti će o posebnim okolnostima svakog pojedinačnog slučaja, uzimajući u obzir razloge za prikupljanje osobnih podataka, prirodu osobnih podataka, relevantne zakonske i/ili operativne potrebe za zadržavanje. 

Društvo će zadržati osobne podatke stranke najmanje šest godina od dana posljednje interakcije sa klijentom, sukladno važećem pravnom okviru, ili dulje ako je to pretpostavka ispunjenja zakonskih obveza ili otklanjanja profesionalne odgovornosti društva prema stranci klijentu ili trećima.

Društvo će zadržati osobne podatke posjetitelja BE-ternine internetske stranice najmanje tri godine od dana posljednje interakcije sa posjetiteljem, sukladno važećem pravnom okviru, ili dulje ako je to pretpostavka ispunjenja zakonskih obveza ili otklanjanja profesionalne odgovornosti Društva prema posjetitelju, klijentu ili trećima.

Osobne podatke koje prikupljamo na temelju vaše privole pohranjujemo najkraće moguće vrijeme, dok postoji svrha za njihovo prikupljanje odnosno do opoziva privole. 

Podaci pohranjeni iz razloga dokazivanja sukladnosti s vašim zahtjevima obrađivat će se do trenutka dok sukladnost nije dokaza ili postala irelevantna zbog zakonskih ili drugih razloga.

Po isteku trajanja obrade društvo će osobne podatke brisati, odnosno uništiti bez potrebe davanja bilo kakve daljnje obavijesti ili bilo kakve daljnje odgovornosti.

Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka

Pristup vašim osobnim podacima i ispravak netočnih podataka

Od nas imate pravo zatražiti potvrdu o tome koje vaše osobne podatke obrađujemo, imate pravo na pristup osobnim podacima, pravo na informacije o svrsi obrade, korisnicima, rokovima pohranjivanja i na druge informacije u skladu s ovim »Općim informacijama o zaštiti osobnih podataka« i važećim propisima. Možete zatražiti da ispravimo vaše eventualno netočne podatke. Molimo vas da nas obavijestite o bilo kakvim promjenama vaših osobnih podataka kako bi podaci koje imamo o vama bili točni i ažurni.

Pravo na brisanje podataka

Ako se obrada osobnih podataka temelji na vašoj privoli, istu možete bilo kada pisanim putem opozvati. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju takve suglasnosti prije njezina opoziva.

Brisanje podataka možete zatražiti ako:

 • osobni podaci nisu više potrebni u svrhu za koju su izabrani ili drukčije obrađeni 
 • osobni podaci obrađeni su protuzakonito
 • osobne podatke potrebno je izbrisati za ispunjavanje pravne obveze u skladu s pravom EU-a ili hrvatskim pravom.

Pravo na brisanje ograničeno je ako je obrada osobnih podataka potrebna u skladu s člankom 17. Opće uredbe. Imate pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u skladu s člankom 18. Opće uredbe.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo svoje osobne podatke koje ste nam proslijedili dobiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom, strojno čitljivom obliku i prenijeti ih drugom voditelju obrade u skladu s vašim zahtjevima u okviru ograničenja i pod uvjetima koje određuje zakonodavstvo (ako se obrada osobnih podataka temelji na suglasnosti ili ugovoru, ako se osobni podaci obrađuju automatizirano i ako je tehnički izvedivo). 

Pravo na prigovor na obradu na temelju zakonitog i/ili legitimnog interesa

Na temelju svoje posebne situacije imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka na temelju zakonitog i/ili legitimnog interesa. Takve vaše osobne podatke prestat ćemo obrađivati, osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako se vaši osobni podaci obrađuju za potrebe marketinške aktivnosti odnosno izravnog marketinga, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor.

Pravo na pritužbu kod ovlaštenika prava na informaciju Republike Hrvatske

BE-terna osigurava da vaše osobne podatke obrađuje u svakom trenutku zakonito i u skladu s propisima. Ako ste unatoč tomu mišljenja da se vaši osobni podaci pohranjuju ili drukčije obrađuju protivno valjanim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu kod ovlaštenika prava na informaciju Republike Hrvatske.

Opoziv privole

Privolu na temelju koje obrađujemo vaše osobne podatke možete u svakom trenutku opozvati slanjem svoje e-adrese na marketing.croatia@be-terna.com.

U e-poruci možete kliknuti na poveznicu »Odjava« koja se nalazi na dnu e-poruke te se odjaviti od primanja e-novosti.

Vaša se prava mogu ograničiti u skladu s člankom 23. Opće uredbe.

Kako štitimo Vaše osobne podatke?

U BE-terni imamo u području informacijske sigurnosti prihvaćenu sigurnosnu politiku čija je svrha zaštita informacijskih sustava i izvora BE-terne u skladu s preporukom standarda ISO/IEC 27001. U okviru Informacijske sigurnosti posebnu pozornost pridajemo edukaciji zaposlenih u području rada s osobnim podacima.

Više o tome možete pročitati na ovoj poveznici

Podaci za kontakt voditelja/izvršitelja obrade osobnih podataka i službenika za zaštitu osobnih podataka

Naziv društva: BE-terna d.o.o.

Sjedište poduzeća: Strojarska 20, 10000 Zagreb, Hrvatska

Odgovorna osoba: Krešimir Mlinarić, direktor

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Prisha Alfirev Justinek

Vaša eventualna pitanja u vezi s ovim Općim informacijama o zaštiti osobnih podataka i ostvarivanjem prava pošaljite službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-adresu: dataprotection@be-terna.com.

Izmjene

Zadržavamo pravo izmijeniti, odnosno ažurirati naša pravila o obradi osobnih podataka iz ove Opće informacije o zaštiti osobnih podataka u svrhu unaprjeđenja naše internetske stranice ili poslovanja. Obavijest o prethodnoj izmjeni bit će objavljena na našoj internetskoj stranici. 

Ažurirano: 3. srpnja 2020.

SVE O KOLAČIĆIMA

Što su kolačići?

BE-terna na svojim internetskim stranicama koristi kolačiće, čija je svrha praćenje posjeta internetskim stranicama u svrhu osiguravanja boljeg korisničkog iskustva.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se prilikom posjeta našim internetskim stranicama pohranjuju na vaš uređaj (računalo, prijenosno računalo, tablet, pametni telefon i sl.). Kolačići našim sustavima omogućuju praćenje kada, kako i koje stranice posjećujete, pomažu pratiti promet internetskih stranica i prepoznavati ponovnog posjetitelja. Kolačići ne mogu pristupati, čitati ili mijenjati bilo koje druge podatke na vašem računalu ili bilo kako uzrokovati štetu na vašem uređaju.

Ako se slažete s korištenjem kolačića, prilikom prvog posjeta internetskoj stranici kliknite na „Prihvaćam“, čime se slažete s postavkama kolačića za analitiku i personalizaciju te drugim kolačićima trećih internetskih stranica koji vam mogu poboljšati korisničko iskustvo. Ako prilikom prvog posjeta kliknete na gumb „Zatvori“ ili nastavite s posjetom internetskoj stranici, pohranit će se kolačići koji su nužni za djelovanje internetskog mjesta i analitiku, dok će kolačići za personalizaciju i drugi kolačići trećih mjesta potrebni za bolje korisničko iskustvo biti blokirani.

Kolačići povezanih internetskih stranica

Naše internetske stranice mogu sadržavati poveznice na druga internetske stranice/mjesta i usluge koje pružaju kolačiće. Preporučujemo vam da pregledate sva pravila o privatnosti, usluge i aplikacije koje pronađete na tim internetskim mjestima kako biste razumjeli kako se mogu prikupljati i koristiti vaši podaci na tim internetskim mjestima.

Automatizacija marketinga

Internetske stranice koriste programe za automatizaciju marketinga ClickDimensions koji djeluju u ime BE-terne i koriste kolačiće trećih osoba za praćenje posjeta internetskoj stranici.

Kada korisnik posjeti našu internetsku stranicu, kolačić koji je povezan s jedinstvenim ID-om kolačića u pregledniku pohranjuje podatke o posjetu. Ako se korisnik identificira dobrovoljnim posredovanjem osobnih podataka, npr. ispunjavanjem obrazaca za kontakt ili klikom na poveznice u e-pošti koju šalje BE-terna, jedinstveni ID korisnika kolačića povezan je s osobnim podacima koje je dobrovoljno proslijedio korisnik.

Internetska analitika

Internetske stranice društva BE-terna koriste usluge kao što su Google Analytics i druge usluge internetske analitike koju osigurava Google Inc. Podaci koje kolačići prikupljaju o vašoj posjećenosti internetskoj stranici (zajedno s vašom IP adresom) bit će proslijeđeni Googleu i drugim ponuđačima usluga analize internetskih usluga i pohranjeni u ime društva BE-terna.

BE-terna koristi analitiku internetskog mjesta za procjenjivanje posjeta internetskome mjestu, prikupljanje izvještaja o aktivnostima internetskog mjesta za operatere internetskih stranica i osiguravanje drugih usluga u vezi s djelatnostima internetskog mjesta i korištenjem interneta.

Druge usluge trećih osoba

Naša internetska stranica može sadržavati poveznice na druga internetska mjesta i gumbiće za dijeljenje kao što su Twitter, Facebook, LinkedIn i koji ne djeluju u ime BE-terne. Ti ponuđači internetskih mjesta, usluga ili aplikacija mogu svoje korisničke kolačiće instalirati na računala korisnika, prikupljati podatke ili tražiti osobne podatke.

Izdavatelji takvih kolačića trećih osoba imaju svoja pravila o privatnosti. Preporučujemo vam da se s njima upoznate. BE-terna u vezi s njima ne preuzima nikakvu odgovornost.

Koje kolačiće koristimo?

cuvid

Kolačić se instalira u preglednik prilikom prvog posjeta stranici. Ovaj se kolačić koristi za određivanje jedinstvenog ID-a posjetitelja internetskome mjestu te se ažurira svakim posjetom stranici. Osim toga, ovaj kolačić ima jedinstveni ID koji aplikacija koristi za osiguravanje valjanosti i pristupa kolačića kao dodatne sigurnosne mjere.

Trajanje: 2 godine

Cusid

Ovaj se kolačić koristi za uspostavljanje i nastavak korisničke sesije s internetskim mjestom. Kada korisnik posjeti stranicu, šifra skripte pokušava ažurirati ovaj kolačić. Svaki put kada korisnik posjeti drugu stranicu na internetskome mjestu, kolačić se ažurira. Kolačić prestaje vrijediti kada korisnik zatvori stranicu na internetskome mjestu na više od 30 minuta.

Trajanje: 30 minuta

cuvon

Koristi se za signalizaciju zadnjeg puta kada je korisnik posjetio stranicu.

Trajanje: 30 minuta

cd_optout_accountke

Ovaj se kolačić stvori kada se posjetitelj odluči da će onemogućiti praćenje dok je prisutan i za takvog posjetitelja nećemo stvoriti nikakve podatke o internetskom praćenju.

Trajanje: 6 mjeseci

Google Analytics

Alat za internetsku analitiku koji nam pomaže razumjeti kako korisnici koristite našu internetsku stranicu.

Lead Forensics

Identificira javne IP adrese internetskih stranica. IP adresu uspoređuje s registriranim URL adresama. Ne identificira osobe i osobne podatke, nego samo javne podatke poduzeća.

Kako onemogućiti kolačiće?

Kolačiće možete onemogućiti tako da u pregledniku prilagodite postavku koja vam omogućuje da odbijete prihvatiti kolačiće. Želimo vas upozoriti da u slučaju blokiranja kolačića možda nećete moći pristupati određenim dijelovima internetskog mjesta.

Microsoft Teams
 

Za svoju se komunikaciju u pisanom obliku (chat) i u obliku telefonskih konferencija, online sastanaka i videokonferencija koristimo alatom „Microsoft Teams” („MS Teams”). Pružatelj usluge je Microsoft Ireland Operations („Microsoft”), Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, Irska. Microsoft Ireland Operations, Ltd., dio Microsoftove grupe tvrtki sa sjedištem u One Microsoft Way, Redmond, Washington, SAD. 

Pri korištenju alata MS Teams obrađuju se sljedeći osobni podatci:

 • sastanci, razgovori, govorna pošta, dijeljene datoteke, snimke i transkripcije 
 • podatci koji su podijeljeni o vama (npr. vaša e-adresa, profilna slika i telefonski broj) 
 • detaljna povijest telefonskih poziva koje upućujete 
 • podatci o kvaliteti poziva 
 • podatci o podršci/povratne informacije i informacije koje se odnose na kartice za rješavanje problema ili povratne informacije poslane Microsoftu 
 • dijagnostički podatci i podatci o usluzi, dijagnostički podatci koji se odnose na korištenje usluge. 

Kako bi se omogućio prikaz videosnimka i reprodukcije zvuka, podatci s mikrofona vašeg krajnjeg uređaja i s videokamere na krajnjem uređaju obrađuju se tijekom trajanja sastanka. U svakom trenutku sami možete isključiti ili uključiti kameru ili mikrofon putem aplikacija „Microsoft Teams“. 

Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP). U okviru radnog odnosa odgovarajuća obrada podataka odvija se na temelju državnih propisa (npr. čl. 26. Saveznog zakona o zaštiti podataka SR Njemačke (BDSG)). Pravna osnova za korištenje „MS Teams” u okviru ugovornih odnosa je članak 6. stavak 1. točka (b) OUZP-a. U svim ostalim slučajevima pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a. Naš je interes aktivna provedba online sastanaka. 

Ako snimamo online sastanke, obavijestit ćemo vas prije početka i, ako je potrebno, zatražiti vaš pristanak za snimanje. Ako to ne želite, možete napustiti online sastanak. 

„MS Teams” kao usluga temeljena na oblaku obrađuje navedene podatke u sklopu pružanja usluge. U mjeri u kojoj „MS Teams“ obrađuje osobne podatke u vezi s Microsoftovim zakonitim poslovima, Microsoft je neovisni voditelj obrade podataka za tu upotrebu i kao takav odgovoran je za poštovanje važećih zakona i obveza voditelja obrade podataka. Ako pristupite internetskoj stranici alata MS Teams, Microsoft je odgovoran za obradu podataka. Pristup internetskoj stranici potreban je radi preuzimanja softvera MS Teams. 

Ako ne želite ili ne možete preuzeti softver, usluga se može pružiti putem vašeg preglednika i u tom smislu također putem Microsoftove internetske stranice. 

Ta američka tvrtka certificirana je prema Okviru privatnosti podataka EU-SAD. Postoji odluka o primjerenosti u skladu s člankom 45. Opće uredbe o zaštitni podataka (OUZP), tako da se osobni podatci mogu prenositi i bez daljnjih jamstava ili dodatnih mjera. 

Detaljne informacije o temi zaštite podatka u vezi s alatom „MS Teams” možete pronaći na: https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/teams-privacy

PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U SKLADU S GDPR ODREDBOM

U tvrtki BE-terna d.o.o. svjesni smo odgovornosti za rukovanje osobnim podacima i zato sve osobne podatke prikupljamo, pohranjujemo, obrađujemo i kontroliramo u skladu s Općom odredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Nova regulativa u području upotrebe i obrade osobnih podataka korisnicima donosi brojne prednosti kao što su:

 • Personalizirane komunikacije
 • Poboljšana kontrola osobnih podataka
 • Lakše podnošenje zahtjeva za ispravak osobnih podataka
 • Mogućnost davanja jasne i izričite suglasnosti u koje svrhe možemo koristiti vaše osobne podatke.

Saznajte više o tome kako brinemo za vaše osobne podatke na Opće informacije o zaštiti osobnih podataka.  

Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka (DPO) u tvrtki BE-terna:

Prisha Alfirev Justinek, BE-terna d.o.o., Verovškova cesta 55a, 1000 Ljubljana.

E-mail: dataprotection@be-terna.com

POLITIKA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI

U BE-terni smo svjesni važnosti informacijske sigurnosti te smo u skladu s tim usvojili sigurnosne politike usmjerene na zaštitu BE-terninih informacijskih resursa i imovine od svih opasnosti, unutarnjih ili vanjskih, namjernih ili nenamjernih, u skladu s preporukama norme ISO / IEC 27001.

Sigurnosna politika ujedinjuje upute i standarde za pružanje i upravljanje informacijskom sigurnošću za sve korisnike informacijskog sustava.

Saznajte više o tome kako se u BE-terni brinemo o informacijskoj sigurnosti na slijedećoj poveznici: Politika informacijske sigurnosti  

Odgovorna osoba za informacijsku sigurnost tvrtke BE-terna:

Prisha Alfirev Justinek, BE-terna d.o.o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana

E-mail: ciso@be-terna.com