Pridružite nam se na besplatnom online eventu  •  Digital Darwinism: Where Professional Services Meet Business of Tomorrow • 30. ožujka 2023 . • Prijavite se! 
Analitika za bankarstvo

Sveobuhvatno BI rješenje za
bankarski sektor

Pametno iskoristite vaše podatke, otkrijte izvore profita i učinkovito upravljajte rizicima pomoću automatiziranog poslovnog izvješćivanja za banke.

Osnažite svoje zaposlenike self-service analitikom

 • Jedinstveni pogled na radni učinak svih zaposlenih, odjela i podružnica. 
 • Informacije se koriste opsežnije i pristupačnije su za podršku u odlučivanju. 
 • Učinkovita analiza kreditne sposobnosti i potencijalnih gubitaka iz kreditnog portfelja. 
 • Proaktivno smanjenje rizika i upravljanje učinkom prilagođeno riziku. 
 • Brži procesi pripreme analize s manjom ovisnošću o informacijskoj tehnologiji.
 • Povećana učinkovitost unutarnje kontrole i sprječavanje prijevara. 
Gartner izvještaj za 2020.
Qlik i Microsoft u 2020. i dalje vodeći u Gartnerovu „Magic Quadrantu“.
 • Analiza prodaje i prihoda 
 • Segmentacija klijenata
 • Analiza upravljanja portfeljem 
 • Analiza uspješnosti prodaje 
 • Analiza online kanala prodaje
 • Prikazi nadzornih ploča prilagođenih potrebama izvršnog odbora
 • Uravnotežen sustav upravljanja (eng. Balanced scorecards)
 • Prediktivna / ‘What-if’ analiza
 • Učinak i izvedbe proizvoda
 • Dostupnost podataka bilo kad i bilo gdje putem mobilne analitike
 • Analiza transakcijskih aktivnosti: depoziti i isplate, plaćanja i naplate
 • upravljanje hipotekom i kreditima  
 • istraga prijevara
 • Upravljanje troškovima  
 • Financijsko i upravljačko izvješćivanje 
 • Analiza dobiti i gubitka po liniji poslovanja
 • Računovodstvo fodnova / Glavna knjiga
 • Analiza troškova dobavljača
 • Analiza izloženosti riziku: kreditni, tržišni, portfeljni, operativni rizik i rizik likvidnosti
 • Usklađenost sa zakonskom regulativom
 • Analiza i upravljanje portfeljem
 • Praćenje učinaka putem više kanala
 • Istraživanje proizvoda
 • Analiza scenarija / „What-if“ analiza
 • Unakrsna prodaja i prodaja povezanih artikala 
 • Profitabilnost i segmentacija kupaca  
 • Analiza uspješnosti proizvoda 
 • Analiza marketinške kampanje 
 • Mrežna analitika
 • Upravljanje IT sustavom i ugovorima o razini usluge 
 • Upravljanje portfeljem projekta 
 • Inventar materijalne imovine 
 • Optimizacija podružnica/mreže poslovnica  
 • Optimizacija broja bankomata 

Reference