Pridružite nam se na događaju: Nove strategije i alati za održivo poslovanje  •  Hotel Esplanade, Zagreb • 13. ožujka 2024 . • Prijavite se!  

Besplatna digitalna transforma(k)cija vašeg poslovanja

Većina poduzeća digitalnu transformaciju greškom poistovjećuje s upotrebom novih tehnologija ili automatizacijom poslovnih procesa.

Što je zapravo digitalna transformacija i kako provesti promjene koje su prvenstveno poslovne, pa tek onda tehnološke?

Digitalna Transform-a(k)cija

6 poduzeća darujemo s personaliziranim planom digitalne transformacije i ROI analizom prema metodi Microsoft Catalyst

Uključite se mogu sve tvrtke na području jadranske regije. Kupovina rješenja nije uvjet za sudjelovanje.

Što za poduzeće znači personalizirani plan digitalne transformacije?

 • Identificiranje prilika za optimizaciju poslovanja 
 • Popis izazova i mogućnosti digitalne transformacije
 • Naglašavanje područja u kojima su potrebna poboljšanja
 • Definiranje ključnih ljudi u poduzeću za konkretne procese
 • Prioritizacija koraka za provođenje transformacije
 • Procjena isplativosti predloženih poboljšanja (ROI)
 • Razrađeni plan implementacije

Što time dobivaju zaposlenici?

 • Sveobuhvatno razumijevanje procesa provođenja transformacije poduzeća
 • Iskustvo sudjelovanja u kreiranju digitalne strategije 
 • Nove kompetencije u području procesa digitalne transformacije

Što time dobiva menadžment poduzeća? 

 • Detaljan uvid trenutno stanje poduzeća
 • Prijedlog ulaganja u digitalnu transformaciju
 • Jasnu strategiju za provođenje transformacije
Uvjeti sudjelovanja Prijavite se
DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODUZEĆA

Više od 70% digitalnih transformacija je neuspješno

Prema analizi IDC-a, više od 70% poduzeća nije ispunilo ciljeve digitalne transformacije. Od ukupno utrošenih 1.3 bilijuna dolara na digitalnu transformaciju, više od 900 milijardi dolara je "bačeno", procjenjuje IDC.

Koji su razlozi neuspjeha i kako provesti digitalnu transformaciju koja će vam omogućiti veću produktivnost, rast i konkurentnost na tržištu?

6 najčešćih razloga za neuspjeh digitalne transformacije

Personalizirani plan digitalne transformacije i ROI analiza prema Microsoft Catalyst metodologiji

Što je zapravo digitalna transformacija?

Digitalna transformacija poslovanja je transformacija poslovnih procesa, kulture poduzeća, korisničkog iskustva i načina rada zaposlenih uz pomoć tehnologije. Na ovaj način poduzeće stvara i uvodi nove pristupe za poboljšanje poslovanja s ciljem da (p)ostane agilno i konkurentno u svijetu koji se brzo mijenja.

Digitalna transformacija ne počinje implementiranjem tehnologije, već definiranjem digitalne strategije usklađene s očekivanjima korisnika, kako danas tako i u bliskoj budućnosti.

Digitalna transformacija može biti zasnovana na tehnologijama koje poduzeće već koristi u svom poslovanju uz postepeno dodavanje novih alata, a u slučaju naprednih poslovnih strategija i na umjetnoj inteligenciji, cloud tehnologijama, IoT tehnologijama i sl.

Bitan faktor u uspjehu digitalne transformacije je uspostavljanje organizacijske kulture koja omogućava brzo i pouzdano dijeljenje informacija i responzivnost na promjene u okruženju

Važno je naglasiti pozitivan utjecaj digitalne transformacije na održivi razvoj poduzeća i ublažavanje ekološkog otiska kroz smanjenu potrošnju papira, optimizaciju transportnih ruta i brojne druge promjene.

Mitovi i istine o digitalnoj transformaciji koje svako poduzeće mora znati!

6 najčešćih razloga za neuspjeh digitalne transformacije

Zamke digitalne transformacije koje možete izbjeći dubljim razumijevanjem digitalne transformacije i pametnim planiranjem.

1. Nerazumijevanje digitalne transformacije: digitalna transformacija više je od uvođenja tehnologije u poslovanje. Ona obuhvaća i uvođenje inovativnih poslovnih modela, strategija, procesa, kulture i tehnologija čiji je cilj poboljšanje konkurentske prednosti. Fokus nije samo na tehnologiji, već i na čitavom ekosustavu poduzeća.

2. Nedostatak uključenosti izvršnog direktora i menadžmenta: digitalna transformacija zasnovana je na viziji poduzeća koju je kreiralo rukovodstvo pa je važno da je glavni promotor projekta digitalne transformacije upravo menadžment.

3. Nedostatak fokusa i jasni ciljevi: prije početka digitalne transformacije potrebno je postaviti jasne poslovne ciljeve i korake za provođenje transformacije. Zaposleni moraju razumjeti svrhu i učinak svakog pojedinačnog cilja. 

4. Otpor promjenama: rečenica "Do sada smo uvijek radili na ovaj način i funkcioniralo je!" crveni je alarm za budućnost poduzeća. Potrebno je poduzeti taktičke mjere kako bi se promijenio način razmišljanja (tzv. upravljanje promjenama ili change management).

5. Fokus na izbor tehnologije: digitalna transformacija treba biti zasnovana na viziji i potrebama kupaca, a ne na funkcionalnostima tehnologije koju planirate da kupite.

6. Nedostatak znanja: nedostatak znanja o digitalnoj transformaciji dovodi do lošeg planiranja resursa, loše procijene rizika i planiranja rokova te do neadekvatnog izbora tehnologije i određivanja prioriteta.

Poklonite vašem poduzeću uspješnu digitalnu strategiju!
Rječnik digitalne transformacije

DIGITALNI RJEČNIK

Termini i izrazi koje je dobro znati i još bolje razumjeti!

Digitalizacija poslovanja

Digitalizacija je transformacija analognih oblika u digitalne što omogućava transformaciju i automatizaciju poslovnih procesa koji postavljaju put digitalnoj transformaciji čitavog poslovanja.

Digitalna revolucija 4.0

Digitalna revolucija 4.0 povećat će utjecaj digitalnih tehnologija (blockchain, IoT) transformirati fizički svijet (robotika, AI, novi materijali, novi proizvodni procesi), mijenjati ljudska tijela (biotehnologija, virtualna i proširena stvarnost) i integrirati okruženje (energetske politike, svemirska tehnologija).

Digitalna strategija

Digitalna strategija je stalni proces identificiranja zajedničkog cilja digitalnog poslovanja, razvijanja kratkoročnih inicijativa koje će približiti poduzeće tom cilju, ali i njegovog ponovnog razmatranja s obzirom na iskustvo stečeno kroz provođenje kratkoročnih inicijativa.

Digitalna transformacija

Digitalna transformacija utječe na sva područja poslovanja - od interakcije s kupcima, poboljšanja operativne efikasnosti do osnaživanja zaposlenih.

Digitalna transformacija zasnovana je na strategiji, ljudima i tehnologiji.

Digitalna zrelost

Digitalna zrelost nam govori gdje se na liniji digitalne transformacije neko poduzeće nalazi. Kriteriji koji se mogu koristiti za procjenu su strategija, inicijative, kompetencije zaposlenih, tehnološko okruženje, izvori i strukture podataka, posvećenost menadžmenta, financijska ulaganja, proces istraživanja i razvoj, itd.

Digitalne inovacije

U digitalnom svijetu, poduzeća moraju potpuno promijeniti svoj pristup inovacijama i razvoju proizvoda. Brzo eksperimentiranje, učenje na greškama i kontinuirano učenje su pristupi koje tehnološki razvoj omogućava čim se smanjuju troškovi razvoja, a povećava se brzina lansiranja proizvoda na tržište.

Tehnološki dug

poduzeća koja se ne odluče za fleksibilnu tehnološku platformu, ne nadograđuju je i tako ne razvijaju moderno tehnološko okruženje koje može podržati stalno promjenjive zahtjeve digitalnog tržišta nalaze se u tehnološkom dugu koji koči njihovu poslovnu agilnost.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA NIKAD NE ZAVRŠAVA

Mitovi o digitalnoj transformaciji

Mit ili istina?

Zatražite obrazac za prijavu i sudjelovanje u programu "Digitalna transforma(k)cija"

Dodatne informacije o programu

vjerujte najboljima

Zašto odabrati BE-ternu za partnera u digitalnoj transformaciji?

Digitalna transformacija je lakša s pouzdanim partnerom.

 • Microsoft rangira poduzeće BE-terna kao jedno od najboljih integratora na svijetu.
 • U 2021. godini, BE-terna je primila nagradu za izvrsnost na području inovacija i implementacije rješenja s fokusom na zadovoljstvo klijenata za jadransku regiju.
 • 1.650 zadovoljnih klijenata, 2.900 uspješno završenih projekata u 85 zemalja širom svijeta i 920 zaposlenih u 9 država u kojima posluje - na ovaj način vam je omogućen pristup stručnim znanjima.
 • S uredima na 25 lokacija uvijek smo blizu naših klijenata.
 • Konstantno ulažemo u znanje naših zaposlenih.
 • Pokrivamo sva poslovna područja što nam omogućava potpun pregled digitalne transformacije svakog poduzeća.
 • U našoj ponudi su ERP, CRM, BI, AI, IoT, HR rješenja, kao i rješenja zasnovana na proširenoj realnosti i ostalim modernim tehnologijama.
 • Neprestano dijelimo svoje znanje sa svojim klijentima.