Kadrovska evidencija i obračun plaća: Kako do obračuna plaća u nekoliko klikova?
Blog

Kadrovska evidencija i obračun plaća: Kako do obračuna plaća u nekoliko klikova?

7 min read Aug 13, 2021

Razvijene na osnovi višegodišnjeg iskustva naših stručnjaka, BE-Payroll i BE-Human Resource aplikacije predstavljaju vrhunska softverska rješenja za vođenje kadrovske evidencije i obračuna plaća, a koje su besprijekorno integrirane sa svjetski poznatim ERP softverom – Microsoft Dynamics 365 Business Central, jednim od najnovijih Microsoft proizvoda koji omogućava jedinstven pogled na poslovanje, bilo kada i bilo gdje. Rješenje zahtijeva minimalnu edukaciju za korištenje, smanjuje troškove i korisnici ga brzo i lako prihvaćaju u svakodnevnom radu. Postavka softvera u okviru modula za kadrovsku evidenciju i obračun plaća u potpunosti je prilagođena zakonskim zahtjevima Republike Hrvatske: Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i sl.

Glavne karakteristike modula za vođenje kadrovske evidencije i obračun plaća su: jednostavnost, sveobuhvatnost, fleksibilnost, automatizacija procesa i mogućnost integracija s drugim aplikacijama.

undefined

Slika 1: Početni prikaz modula za vođenje kadrovske evidencije i obračuna plaća u Dynamics 365 Business Central rješenju

Postavljanje softvera fleksibilno je i usklađuje se s aktualnostima na tržištu rada i promjenjivom zakonodavstvu. Postavka parametara za obračun plaća, kao i drugih primanja, tijekom implementacije ERP rješenja u određenoj tvrtki radi se u skladu sa zakonskom regulativom i uključuje sve aktivne primjene gore navedenih zakona. BE-Payroll aplikacija za obračun plaća precizna je, brza, moderna i jednostavna za korištenje.

Kadrovska evidencija: Zaposlenici su ključni resurs svake tvrtke

Osnova za obračun plaća iz radnog odnosa i primanja izvan radnog odnosa podaci su iz HR odjela. Aplikacija za Kadrovsku evidenciju omogućava unos podataka o zaposlenima, kao najznačajnijem resursu svake tvrtke. Velika prednost rješenja je u tome što nema ograničenja u broju tvrtki za koje se mogu unijeti postavke za kadrovsku evidenciju i obračun plaća. Prednost se ogleda i u tome što ne postoji ograničenje u broju unesenih zaposlenika u sustav. Također, u skladu s općim pravilnikom tvrtke postoji mogućnost da se za svaku tvrtku urede različite postavke obračuna plaća, neovisno jedna od druge, u okvirima zakonske regulative. Zahvaljujući velikom broju prilagodljivih parametara, postoji mogućnost da svaki korisnik lako prilagodi program svojim potrebama.

Kadrovska evidencija postavljena je kako bi korisnicima omogućila unos optimalnog broja podataka neophodnih za obračun svih vrsta primanja na jednome mjestu. Za mogućnost šireg praćenja podataka o zaposlenicima postoji mogućnost integracije s Microsoft Dynamics 365 Human Resource modulom. Na kartici zaposlenih moguća je evidencija radnog staža i na osnovi istog – izračun minulog rada. Minuli rad može se postaviti za svakog zaposlenika posebno ili na razini cijele tvrtke.

Softver nam omogućava evidentiranje i praćenje godišnjih odmora. Evidentirani sati godišnjeg odmora automatski se prenose u obračun plaća. Evidentiranjem podataka u kadrovsku evidenciju moguće je vidjeti povijest istih (tzv. povijest plaće). Unos podataka u okviru kadrovske evidencije jednostavan je, ali i jednokratan, tako da se jednom uneseni aktivni podaci o zaposlenicima mogu koristiti u neograničenom broju obračuna.

U okviru sustava podržan je unos sljedećih vrsta obračuna:

 • Obračun plaće – nesamostalni rad
 • Drugi dohodak
 • Drugi dohodak umirovljenika
 • Autorski honorari
 • Primici čl. nadzornog odbora
 • Nagrade učenicima i studentima
 • Primici učenika i studenata
 • Stručno osposobljavanje.

  Dynamics 365 Business Central

  Povežite vaše sustave i procese uz pomoć sveobuhvatnog ERP rješenja

  Saznajte više

  U okviru kadrovske evidencije definiranje plaća zaposlenih može biti:

  • Ugovoreni mjesečni bruto/neto iznos
  • Ugovoreni bruto/neto po satu
  • Ugovorena bruto/neto plaća za mjesec ili po satu u različitim valutama za svakog zaposlenika pojedinačno
  • Mogućnost evidentiranja plaće na osnovi koeficijenata složenosti poslova.

   Obračun i naknada plaća – kako lako i brzo do obračuna plaća?

   Kako biste na precizan i jednostavan način obračunali plaću i naknade plaće, potrebno je jednom unijeti aktivne podatke o zaposlenicima u okviru kadrovske evidencije. Velika prednost je što podaci za obračun mogu biti iz kadrovske evidencije, ali se također može napraviti i uvoz podataka u sam obračun iz Excel datoteke ili iz nekog integriranog sustava za evidenciju radnog vremena (kao na primjer: Špica i slično).

   Na osnovi podataka, omogućeno je sljedeće:

   • Neograničen broj obračuna u tijeku obračunskog razdoblja
   • Automatski prijenos dodataka u obračun na osnovi postavke na kartici zaposlenika (bruto i neto dodatci te primici u naravi)
   • Automatski izračun prosjeka za naknade plaća
   • Mogućnost neograničenog broja ispravaka u samom obračunu
   • Automatski prijenos sati u obračun na osnovi podataka iz kadrovske evidencije, kao i mogućnost uvoza sati
   • Podržan je obračun primitaka u naravi – nenovčanih davanja zaposlenicima
   • Omogućen je obračun naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad na teret HZZO-a
   • Podržana je opcija isplate doprinosa kada ne postoji obveza isplate plaće.

    Radi bolje troškovne analize plaća i naknada postoji mogućnost postavke alokacije troškova prema različito definiranim kriterijima za zaposlene, na pojedinačnoj razini. Ako tvrtka ima softver za evidenciju radnog vremena, postoji mogućnost integracije sa sustavom, kao i mogućnost integracije s nekim drugim HR softverom odakle bi se preuzimali podaci potrebni za obračun.

    undefined

    Slika 2: Kreiranje JOPPD obrasca plaća


    Integracija s programom za elektroničko plaćanje

    Nakon izvršenog obračuna plaća softverom je omogućeno sljedeće:
    • Automatski izvoz naloga za elektroničko plaćanje za sva plaćanja (neto isplata, porezi, doprinosi, obustave)
    • Automatsko generiranje više naloga plaćanja za neto iznose za zaposlene koji imaju evidentirano više bankovnih računa za isplatu
    • Kreiranje SEPA datoteke virmana za isplatu plaća.

    undefined

    Slika 4: Nalog za plaćanje

    Financijsko evidentiranje plaća

    Programsko rješenje omogućava nam generiranje temeljnice glavne knjige, kao i mogućnost izvoza u druge softvere. Omogućeno je knjiženje temeljnice glavne knjige prema definiranim dimenzijama. Također, postoji mogućnost knjiženja detaljne analitike za svaki element obračuna.

    undefined

    Slika 5: Priprema temeljnice za knjiženje u glavnu knjigu

    Zakonski izvještaji

    U skladu s propisima i zakonodavstvom Republike Hrvatske, program omogućava generiranje sljedećih izvještaja:
    • Rekapitulacija obračuna plaća
    • JOPPD obrazac (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja)
    • IP obrazac
    • ER-1 obrazac
    • Potvrda o isplaćenom primitku
    • Kreiranje SEPA datoteke virmana za isplatu plaća
    • DNR obrazac
    • MPP-1 obrazac.

    Isplatni listić sadrži sve zakonski propisane podatke prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. Omogućeno je slanje isplatne liste e-poštom.

    Automatizacija poslovnog procesa

    Radi lakšeg, bržeg i jednostavnijeg rada koji doprinosi povećanju produktivnosti i efikasnosti u okviru sustava, omogućena je automatizacija sljedećih procesa:
    • Na kartici zaposlenog jednom se unese aktivan iznos plaće te dodataka na plaću: topli obrok, nagrade, naknade za prijevoz koji se automatski prenose u kreirane obračune
    • Mogućnost unosa bruto/neto dodatka za sve zaposlenike odjednom u istom iznosu
    • Automatski prijenos sati na osnovi evidentiranog ugovora o radu ili evidencije radnog vremena
    • U slučaju da je plaća zaposlenog iz nekog razloga obračunana ispod minimalne plaće automatski se dopunjava iznos do propisane minimalne plaće
    • Postoji mogućnost obračuna različitih vrsta primanja gdje se automatski razdvajaju neoporezivi i oporezivi iznosi
    • Automatski obračun na osnovi najniže i najviše osnovice doprinosa
    • Automatski obračun prosjeka na osnovi prethodnih obračuna.

    Ako ste zainteresirani za više informacija o tome kako poboljšati svoju kadrovsku evidenciju i obračun plaća kroz moderno poslovno rješenje, slobodno nam se obratite. Naši stručnjaci za implementaciju modula kadrovske evidencije i obračuna plaća stoje Vam na raspolaganju za sva Vaša dodatna pitanja.

    -> Microsoft AppSource: BE-terna aplikacija za obračun plaća

    -> Microsoft AppSource: BE-terna aplikacija za kadrovsku evidenciju

    -> Dynamics 365 Business Central poslovno rješenje

    Napomena: Tvrtka CRONUS koja se spominje na blogu nije službeno registrirana tvrtka, već se samo koristi kao fiktivna tvrtka unutar demo aplikacije.

    Ostanite informirani

    Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte informacije o novostima, poslovnim rješenjima i događanjima.