KOMMANDE WEBINARS  •  BC Express: Den snabba vägen till ERP med kostnadseffektiv implementering ANMÄL DIG HÄR Uppnå framgång inom B2B-försäljning med hjälp av AI ANMÄL DIG HÄR 
Hur du skapar finansiell stabilitet och tillväxt med Microsoft license review
Blogg

Hur du skapar finansiell stabilitet och tillväxt med Microsoft license review

5 min read Aug 25, 2023

I affärsvärlden spelar mjukvarulicenser en enorm roll för att hålla saker och ting igång smidigt och effektivt – från ERP-system, samarbetsverktyg och kommunikationsprogram som Microsoft Office/365 for Business, Business Central ERP och Power BI. Men vad händer om de licenserna börjar bli för många? Kostnaderna stiger, budgetarna utmanas och det blir svårt att hantera dem alla.

Det är här Microsoft licens review kommer in. Föreställ dig hur ditt företags historia kan förändras med en omfattande Microsoft licens review. Vi pratar om att göra saker mer effektivt och potentiellt spara pengar - en win-win!

Situationen: Förvirring över för många licenser

Föreställ dig ett växande företag som köper och ökar licenser över tid. Det som förr var enkelt blir komplicerat. Det är som en labyrint som är svår att navigera. Tydligheten går förlorad och kostnaderna är svåra att se.

Problemet: Stigande kostnader och bristande insikt

Föreställ dig att du har ökade licenskostnader och saknar insikt i din nuvarande licensstruktur. Att hantera övertid blir ineffektivt och tär på företagets budget. Du vill ändra på detta, men vägen framåt är inte klar.

Den hjälpande handen

I denna tänkta situation samarbetar ditt företag med BE-terna, experterna på Microsoft-licenser. Vi är redo med en plan, utrustade med kunskapen att vägleda dig.

Lösningen: Microsoft license review

Vår resa börjar med en djupgående genomgång av alla dina Microsoft-licenser – en detaljerad titt på hur du använder dina Microsoft-produkter. Genom att kontrollera din tekniska installation och hur ditt team fungerar kan vi hjälpa dig att se om dina licenser matchar dina affärsbehov.

Förändringen: Spara pengar på det smarta sättet

När vi hittar licenser som du inte behöver börjar saker och ting förändras till det bättre. 

Framgångssaga: Brighter future ahead

Med besparingar från strömlinjeformade licenser kan du investera och fokusera uteslutande på din kärnverksamhet. Ditt företag trivs och blir starkare på marknaden.

Slutsats: En ny väg framåt

Kom ihåg att den här historien inte bara är en berättelse – det är en möjlighet. Om licenser är en huvudvärk kan BE-terna hjälpa till. En enkel genomgång kan förändra din ekonomiska situation, eventuellt bidra till att spara pengar och öka tillväxten.

Vill du läsa om en riktig framgångssaga - Klicka HÄR för att läsa om Grönt Maskin AS och deras kostnadsbesparingar på ca 20% - allt tack vare en Microsoft license review!Kostnadsmedveten, effektivitetsdriven eller efterlevnadsorienterad?

Anledningarna till att du vill ta itu med licensutmaningar för ditt företag kan vara många - rädsla för juridiska problem, vill öka effektiviteten eller helt enkelt behovet av att minska kostnaderna. Gäller någon av smärtpunkterna nedan dig? Med Microsoft licens review kan alla dessa hanteras. Så oroa dig inte, du är inte ensam!


Microsoft license review för en kostnadsmedveten CFO

Smärtpunkt:

 • Ekonomisk påverkan: Rädslan för oväntade licenskostnader. Bristande efterlevnad belastar budgetar och påverkar lönsamheten.
Lösning:
 • Proaktiv övervakning: CFO:er letar efter system för att regelbundet kontrollera licensanvändningen. Varningar för potentiella efterlevnadsproblem underlättar tidig upptäckt och korrigerande åtgärder.
Huvudfördelar:
 • Kostnadsbesparingar: Lösningens proaktiva övervakning identifierar kostnadsbesparingsmöjligheter. Den identifierar överlicensiering och underutnyttjande, vilket hjälper välgrundade beslut och minskar kostnaderna.
 • Budgetkontroll: Ekonomichefer värdesätter budgetförutsägbarhet. Proaktiv övervakning ger kontroll över licensutgifter, vilket möjliggör korrekt budgetplanering.
 • Efterlevnadssäkring: Att säkerställa efterlevnad är nyckeln. Proaktiv övervakning försäkrar intressenter om noggrann licenshantering och avtalsefterlevnad.
 • Effektivitetsvinster: Proaktiv övervakning sparar tid och resurser. Team kan fokusera på viktiga ekonomiska uppgifter, inte manuell spårning.

Microsoft license review som en effektivitetsdriven IT-chef

Smärtpunkter:

 • Komplexitet: Att navigera i licensrevisioner blir komplext när man hanterar flera licenser mellan avdelningar och olika leverantörers villkor. Manuella revisioner drar produktiviteten från IT-kärnuppgifter.
 • Resursförbrukning: Licensrevisioner kräver tid och ansträngning och avleder resurser. Manuell spårning leder till fel och ineffektivitet, vilket slösar bort värdefulla tillgångar.
Lösning:
 • Centraliserat arkiv: En centraliserad, automatiserad lösning som innehåller licenser och dokumentation är svaret. Det förenklar licenshanteringen och underlättar spårning över hela organisationen.
Huvudfördelar:
 • Förbättrad effektivitet: Automation ersätter manuella revisioner och erbjuder effektivitet. Att få tillgång till licenser från ett ställe sparar tid och ansträngning att söka igenom filer.
 • Precision: Automation minskar mänskliga fel i datainmatning och organisation, och säkerställer efterlevnad av avtal och regelverk.
 • Resursoptimering: Lösningen optimerar resursanvändningen, och frigör team för strategiska IT-projekt som bidrar till tillväxt.
 • Skalbarhet: En flexibel lösning rymmer affärstillväxt och säkerställer effektiv expansion.

Microsoft license review för en erfterlevnadsorienterad inköpsansvarig

Smärtpunkter:

 • Efterlevnadsrisk: Rädslan för påföljder från oavsiktliga licensbrott, oro för ekonomisk skada och skada på rykte.
 • Manuell spårning: Charlie förlitar sig på manuella metoder och riskerar fel och efterlevnadsproblem på grund av föråldrade processer.
Lösning:

 • Automatiserad licenshantering: Söker efter strömlinjeformade lösningar för spårning i realtid, korrekta register och efterlevnadshantering.

Huvudfördelar:

 • Riskminskning: Automatiserad administration minskar efterlevnadsrisken och skyddar mot påföljder och tvister.
 • Rättsligt skydd: Programvaran säkerställer kontinuerlig efterlevnad av lagar, bevarar rykte och kundrelationer.
 • Tids- och kostnadsbesparingar: Automatisering sparar tid och resurser, vilket möjliggör strategiskt fokus.
 • Långsiktigt partnerskap: Pålitliga leverantörer för skalbara lösningar, stark support och uppdateringar.


Är du redo att ta itu med dina licensutmaningar? Kontakta BE-terna - Starta resan mot smartare ekonomi och låt oss hjälpa dig att styra ditt företag mot framgång.

Erbjudande! Gratis Licens-genomgång!

Microsoft licens-genomgång

Läs mer om erbjudandet!

Gillar du vad du läser?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få relevanta uppdateringar ...

Om författaren

Isabell Persson

Marketing Coordinator