KOMMANDE WEBINARS  •  BC Express: Den snabba vägen till ERP med kostnadseffektiv implementering ANMÄL DIG HÄR Uppnå framgång inom B2B-försäljning med hjälp av AI ANMÄL DIG HÄR 
ENERGI- OCH INFRASTRUKTUR

Få insikt och finansiell kontroll över era investeringsprojekt

Vår moderna ERP-lösning ger er rätt infrastruktur som stöd till er verksamhet.

Energi- och infrastruktur

Perfekt för företag vars verksamhet består av:

Planering och utveckling av infrastruktur-anläggningar

Underhåll av infrastruktur och anläggningar

Hantering och drift av infrastruktur-nätverk

Tillhandahålla access till nätverkstjänster

Utforska fördelarna

Lösningen för energi- och infrastruktur är byggd på Microsoft Dynamics 365 platform och gör att du får:

 • Full insyn i komplexa investeringsprogram i flera länder och på flera platser.
 • Full support i anskaffnings- och upphandlingsprocesser
 • Kontroll över hela konstruktionsfasen
 • Möjlighet att mäta prestanda och kontrollera alla delar av projektförloppet
 • Full insyn och kontroll över inventarier, anskaffning och tillgångar visuellt presenterad per användarroll. 
 • Inklusive: Projektnumrering i varje projektgrupp, hierarkisk avgränsning av investeringsprojekt, finansieringstyper, projektsyfte, dimensionsspårning och projektallokering, utfallsanalys mot projektplan.
 • Avancerad hantering av tekniska tillgångar (kopplat till projekt- och anläggningstillgångar).
 • Automatisk process för artikelbeställning och fraktoptimering med möjligheten att skilja mellan direkt och indirekt artikelförbrukning.
 • Förslag på projektaktivitet - enkel och effektiv eliminering av valda projekttransaktioner från en eller flera tillgångar som har byggts och/eller köpts.
 • Förbättring av standard Dynamics 365-upphandlingsmodul för effektivt genomförande av upphandlingsprocesser.
 • Frigörelse av inköpsrekvisitioner till begäran om offert med utgående typ av inköpsorder / inköpsavtal.
 • Förbättring av köpeavtal: beställare, typ av köpeavtal, redigeringsalternativ för köpeavtal på grund av dokumentstatus, klassificering av köpeavtal.
 • Stöd för effektiv, enkel och lagligt stödd offentlig upphandling - ekonomisk användning av medel, jämlikhet mellan leverantörer, öppenhet i förfarandena och principen om att säkerställa rättvis konkurrens mellan anbudsgivare.
 • Hierarkisk definition av fysiska platser för anläggningstillgångar gör att varje plats kan ha ett huvudsäte och underanläggningar.
 • Skapa nya utlåningsregister för flera anläggningstillgångar. 
 • Partiell avyttring av tillgångar – räkna om och registrera belopp enligt andel av partiellt avyttrande.
 • Spårning per projektresurs – dra fördel av relationen mellan projektledning och lager med ytterligare en spårningsfunktion.
 • Projektvalidering och projektallokering för upphandlingar och förbrukningsvaror.
 • Transparent spårning av lagerartiklar i projekt.
 • Standardiserade, förenklade och effektiva processer för att skapa nya artiklar. Avancerad artikelkonfiguration med hjälp av en kombination av upphandlingskategori och de attributvärden som önskas.
 • Håll koll på mottagna och/eller utgivna lån, insättningsränta eller garantiinsättningar, uttag, återbetalningar, ränta etc. i ett enda system.
 • Registrera lån och insättningar i systemet genom att ange basinformation om belopp, varaktighet, förhållanden, räntekonfiguration och återbetalningsberäkningar. 
 • Generera en lista över förväntade transaktioner, flöden (uttag, ränta, återbetalningar, avgifter etc.) för varje lån, för angiven period. 
 • Gör manuella justeringar i beräknade låneflöden för att matcha den exakta amorteringsplanen för lån.
 • Fullständig integration med Dynamics 365:s standardmoduler för huvudbok, leverantörsskulder och kundfordringar.
 • Investeringar: projektgränssnitt, gränssnitt för resursbehov (material, tjänster), gränssnitt för förbrukning (material, tid, utgifter), gränssnitt för tillgängligt lager, registrering av arbetstimmar.
 • Dokumenthantering: synkronisering av masterdata, gränssnitt för leverantörsfakturor, dokumentvalidering genom integrerade godkännandeprocesser, arkiveringsprocess för dokument.