detaljhandel

Arbeta effektivt på en rörlig marknad 

Från ledtider för beställningar, lagerhållning, kapacitet och returhantering till leverans i rätt tid – ha alltid koll på hela leveranskedjan, så att du kan göra exakta analyser och fatta snabba beslut.  

Agera snabbare och fatta bättre beslut

Förenkla de mest komplexa processerna i distributionssystem med många kanaler.

 • Hantera komplexa lagringsstrukturer enklare, med integrerad lagerstyrning för flera platser och heltäckande mobila lösningar
 • Visa systemstödda förpackningsprocesser i flera steg, inklusive förpackningsinstruktioner
 • Behandla masterdata på rätt sätt och använd flera olika valutor och språk
 • Förenkla inköpsprocessen med en integrerad leverantörsportal och kvalitetskontroll
 • Minska ledtiderna för ordrar med automatiska processer
 • Gör realtidsanalyser av lagernivåer, varuhantering, ordrar och kostnader
 • Kommunicera tydligt och transparent i hela värdekedjan
 • Få fullständig kontroll över kostnader i leverans- och distributionskedjan
 • Planera transport och frakt direkt i systemet
 • Stöd e-handelsprocesser – från underhåll av masterdata till e-postkommunikation och hantering av returer
ERP-lösningen för detaljhandelsföretag

7 skäl till att välja en ERP-lösning för detaljhandelsföretag

Läs mer om fördelarna med ERP-branschlösningen.
Läs mer
 • Masterdatahantering, globalt och lokalt
 • Standardkostnadsberäkning produktkostnadsberäkning
 • Serie- och batch-hantering och/eller spårning
 • Produktkonfiguration
 • Produktattribut och funktionshantering
 • Transportstyrning och ruttplanering
 • Hantering av flera olika lager
 • Flexibel lagerhantering
 • Mobil skannerlösning för lagerrörelser
 • Leverantörsportal (offertförfrågningar/ordrar)
 • Interna inköpsförfrågningar
 • Ramavtal
 • Producentavtal
 • Granskning av inkommande fakturor
 • Bonushantering
 • Kvalitetsbedömning
 • Leverantörsbedömning
 • EDI-ramverk
 • Offert- och orderhantering (inklusive beräkning)
 • Ramavtal/-kontrakt
 • Granskning av kreditgräns
 • Bonushantering
 • Reklamationshantering 
 • Internservice (underhåll)
 • Reparations- och serviceavtal
 • EDI-ramverk
 • Internt i företaget
 • Mellan företag
 • Olika valutor
 • Internationell redovisning
 • Digital balansräkning
 • Organisationsförvaltning
 • Integrerad tillgångsredovisning
 • Kostnadsredovisning
 • Budgetering
 • Utgiftshantering och tidrapportering