Dynamics Break Down Sessions  •  Korta och informativa webinarier där vi går igenom olika aspekter av Dynamics 365. Tveka inte att anmäla dig till alla dessa sessioner HÄR. 
INTERNATIONELLA PROJEKT

Dynamics 365 för internationella företag

Vårt globala kompetenscenter stöder dig i alla led i din internationella affärstransformation. Vi hjälper internationella företag att effektivisera affärsprocesser, harmonisera data och få djup insikt i ditt företag. 

Global center of excellence

Rådgivning

Varje internationell affärstransformation börjar med en vision och en tydlig strategi. Det är därför vi börjar med att bestämma din vision, mål och möjligheter innan vi fokuserar på teknik. Vi fungerar som din pålitliga rådgivare och ger dig råd om ERP-strategi, teknikval och bästa praxis för internationellt genomförande. På så sätt kan du förverkliga din affärsvision och maximera värdet av din teknikinvestering.

Implementation

Vi utvecklar en CORE-lösning centralt och använder vårt unika globala leveransramverk för att se till att det implementeras effektivt och konsekvent i din internationella verksamhet. Du får en global lösning, en global leveransram, ett globalt kontrakt, ett globalt team och - mycket viktigt - en enda ansvarspunkt för hela leveransen. På så sätt hjälper vi dig att framgångsrikt implementera Microsoft Dynamics 365 över hela världen.

Support

Vi har lokal närvaro i +85 länder runt om i världen och erbjuder både globalt och lokalt stöd för ditt internationella företag. Du drar nytta av centralt hanterat stöd för din CORE-lösning med supportfunktioner på lokalt språk och tidszon, utfört av experter med inblick i lokala lagkrav, marknadsförhållanden och kulturella detaljer.

Global täckning

Vi är specialiserade på att förenkla affärstransformation för internationella företag. Oavsett vart ditt företag tar dig hanteras varje Microsoft Dynamics 365-implementering centralt av oss med stöd från lokala implementeringsteam som finns i +85 länder. Det är så vi gör affärstransformation enkelt för internationella företag. 

Med förtroende från