KOMMANDE WEBINARS  •  BC Express: Den snabba vägen till ERP med kostnadseffektiv implementering ANMÄL DIG HÄR Uppnå framgång inom B2B-försäljning med hjälp av AI ANMÄL DIG HÄR 
RÅDGIVNING, IMPLEMENTERING OCH SUPPORT

Vårt löfte: Fullständig service

Vi följer er från val av tjänst och planering till implementering av programvara och vidare efter det. Så att ni kan fokusera på er verksamhet!

Rådgivning

Att hitta rätt programvara till ert företag utan rätt rådgivning, på en marknad som är otroligt svår att överblicka, kan vara en riktig utmaning. Med många års erfarenhet och branschexpertis hjälper vi er i valet av programvara, så att ni hittar rätt lösning snabbt och enkelt.

1. Analys

Vi tar tillsammans med er fram scenarier för hur ni vill att er digitalisering ska se ut. Vi samordnar er affärsmodell med nyttan hos ledande tekniska plattformar. Detta skapar scenarier och möjligheter för ert företag att åstadkomma verklig förändring.

2. Planering och budgetering

Vi sätter ihop ett paket med scenarier och möjligheter och tar fram en digitaliseringsstrategi som passar er framtida verksamhet.
Vi planerar anpassade implementeringar för ert företag.
Vi utgår från era mål och definierar den teknik, den plattform och den implementeringsstrategi som passar er – och er budget – bäst.

3. Förberedelse

Förutom analys och planering är det viktigt att förbereda er egen organisation på projekt som innebär förändring.
Digitalisering går inte bara att leverera som den är. Förändringsvilja och engagemang hos medarbetarna är två av de viktigaste framgångsfaktorerna. Tillsammans skapar vi en miljö i er organisation som kan hantera ett implementeringsprojekt till maximal nytta för hela företaget.

Implementering och support

Baserat på erfarenhet från en mängd nationella och internationella projekt har vi utvecklat processmodeller för implementering av programvarulösningar, i synnerhet för företag som uppfyller kraven för medelstora företag, och de har visat sig vara framgångsrika i praktiken.

1. Pilot

Riskfritt, snabbt och kompetent.
Med hjälp av branschexpertis, bred erfarenhet, beprövade metoder och tillsammans med ert team, kan vi på mycket kort tid få en översikt över ert företag. Ni kommer sedan att kunna se resultaten i en sammanfattning online. Vi implementerar utvalda områden i ett pilotprojekt tillsammans med ert team i en digital lösning.

2. Implementering

Vi är verkliga samarbetspartners i intensiva digitaliseringsprojekt.
Vare sig det handlar om affärsrådgivning, konfiguration, utveckling, integrering eller organisation står våra experter till ert förfogande före och under implementeringen. Våra medarbetare kännetecknas av branschspecifik och teknisk expertis. Våra implementeringsprojekt skapar mycket lite pappersarbete men ger er många lösningar, så att ert företag kan generera värde från investeringar så snabbt som möjligt. Vi arbetar alltid organiserat, målinriktat och i samverkan med kunden – med största möjliga engagemang för ert projekt!

3. Support

Efter ett projekt fortsätter vi vara en pålitlig partner med lösningar av allra högsta kvalitet.
Vårt kundcenter finns här för er: Skräddarsydda avtal, särskilt anpassade efter era behov, säkerställer att ni och ert team alltid har rätt kontaktperson, oavsett ärende. Samarbete mellan virtuell personal och personal på plats gör att vi alltid erbjuder effektiv hantering av era förfrågningar. Vi arbetar alltid fullständigt transparent via vårt servicecenter online. 

Med förtroende från