Dynamics Break Down Sessions  •  Korta och informativa webinarier där vi går igenom olika aspekter av Dynamics 365. Tveka inte att anmäla dig till alla dessa sessioner HÄR. 
DYNAMICS 365 FÖR FINANCE AND SUPPLY CHAIN

ERP i världsklass för multi-site hantering av finans- och supply chain management. 

Förbättra resultat, leverera exceptionella kundupplevelser och fatta strategiska beslut för framtida framgångar.

Låt din verksamhet utvecklas och växa på ett säkert sätt.

 • Omvandla data till aktiviteter med smartare insikter och inbäddade analyser
 • Gör verksamheten mer agil, skalbar och säkrare 
 • Tillmötesgå er verksamhets lokala och globala behov, säkra regelefterlevnad och säkerställ kontinuitet i verksamheten
 • Gör affärer när och var som helst med intelligenta och integrerade applikationer
 • Stärk de anställda med moderna och intuitiva lösningar, och förändra era affärsprocesser.

Passar de flesta branscher

Tillverkning

Läs mer

Distribution

Läs mer

Energi och infrastruktur

Läs mer

Fordonsindustrin

Läs mer

Kemikaliebranschen

Läs mer
 • Avancerad budgetering och prognostisering: Budgetplanera med hjälp av befintliga data. Registrera dem i systemet och få hjälp att hålla koll på kostnader och utgifter med varningar och rapporter. 
 • Utgiftshantering: Håll koll på vilka utgifter medarbetarna har, definiera utgiftsregler för enklare hantering och automatisera processen för ersättning av resekostnader.
 • Finansiell rapportering och analys: Skapa och hantera olika typer av ekonomiska rapporter med hjälp av integrerad business intelligence som ger en visuell och interaktiv upplevelse.
 • Regelefterlevnad: Modul för regelefterlevnad, färdig att använda med över 35 länder och med en mängd lokala tillägg från samarbetspartners.
 • Lean, process- och diskret tillverkning: Verksamheten kan stödjas av olika tillverkningsstrategier baserat på verkliga behov och produktionsmetoder.
 • Produktkonfiguration: Det är en självklarhet att erbjuda konfigurerbara produkter som kan anpassas till kundernas specifika behov.
 • Shop floor management: Hantera tillverkningsoperationer på ett effektivt och användarvänligt sätt. 
 • Master planning: Hantera verksamhetens behov per enskild eller multi-site/organisation, baserat på nuvarande krav, prognoser eller AI-prognos.
 • Kapacitets- och resursplanering: Allokera och planera resurser baserat på tillgänglighets- och kapacitetsbehov för specifika operationer.
 • Kvalitetshantering: Arbeta med transparenta kvalitetsrutiner i tillverkningsprocessen och hantera ställtid för avvikande produkter.
 • Orderhanteringssystem: Med vårt ordersystem blir arbetet effektivt och transparent, i både interna, externa och intercompanyflöden.
 • Efterfrågansprognos / Demand forecasting: Prognosticerad efterfrågan baserat på erfarenhet, behovsplanering inom eller utanför er ERP, förstärkt av avancerade maskininlärningsalgoritmer.
 • Produkt-, lager- och transporthantering: Hantera hela logistikkedjan flexibelt, enkelt eller avancerat, med hjälp av färdiga statiska eller mobila lösningar.
 • Service management: Upprätta avtal och abonnemang, behandla serviceordrar och kundförfrågningar. 
 • Kvalitetshantering: Arbeta med transparenta kvalitetsrutiner i tillverkningsprocessen och hantera ställtid för avvikande produkter.
 • Projektprognos och budget: Kontrollera och prognosticera projekt ur ett operationellt perspektiv samt budgetera projekt för finansiell övervakning.
 • Hantering av projektresurser: Allokera rätt resurser till projektet, integrera projektstrukturer, uppskatta kostnader, skapa projektbudget och stäm av kapacitet. 
 • Intern projektfakturering: Skapa kundfakturor mot ett projekt med egna tidrapporter, utgifter och leverantörsfakturor.
 • Upplupna projektkostnader: Spåra upplupna projektkostnader med inköpskvitton i fall där fakturor kommer senare än varor och tjänster levereras, och få på så sätt korrekt inblick i KPI:er och ekonomi- och projektrapporter. 
 • Projektfakturering: Skapa projektfakturor baserat på material, utgifter, timmar, rapporterade avgifter och projektets faktureringsplan. 
 • Projektanalys: Utvärdera transaktioner i projekt, jämför uppskattningar och prognoser, utnyttjandegraden av projektgruppen och projektets framgång. Håll koll på projektets kassaflöde och granska projektplanen med hjälp av olika analysverktyg.
 • Gör fysiska tillgångar synliga: Data kan organiseras hierarkiskt, per lokation och kan ge både finansiell och teknisk översikt över företagets tillgångar.
 • Automatiserat underhåll: Förebyggande service av fysiska tillgångar görs via underhållsbegäran och arbetsorder. t.ex. regelbundet underhåll, och använder en kraftfull planeringsmotor för att lägga ut arbete på olika medarbetare. 
 • Effektiv reservdelshantering och spårning: Ger en fullständig översikt över tillgångarnas nyttjandegrad, vilket optimerar underhållsprocessen.
 • Kostnadskontroll och KPI:er: Kontroll på kostnader (prognoser och verkliga) ur olika perspektiv (tillgångar, fysisk plats, arbetsordrar). Översikt över tillgångars prestanda baserat på upptid, nertid, reparationstid och genomsnittlig tid mellan fel.
 • Lägg alla uppgifter om anställda i samma system – få fullständig översikt och kontroll över arbetsflöden och processer.
 • Automatisera och optimera HR-processer – reducera misstag genom att automatisera vanliga uppgifter, minska det administrativa arbetet och säkra er data.
 • Förbättra medarbetarupplevelsen med självbetjäningssystem.
 • Förbättra visibiliteten med avancerad analys och dashboards.
 • Customer engagement i alla kanaler: Era kunder kan oavsett enhet och fysisk plats. Med den senaste tekniken säkerställer ni en konsekvent och smidig process i alla lägen – i alla kanaler, såväl offline som online.
 • Bygg upp kundlojalitet: Få en tydlig bild av varje kunds upplevelse och möt deras behov snabbt. Använd smarta verktyg för att stärka ert varumärke och odla långsiktiga kundrelationer.
 • Stärk e-handeln: Styr verksamheten framåt med e-handel i en helhetslösning som är lätt att anpassa till era behov i alla traditionella och nya shoppingkanaler.
 • AI-driven smart handel: Djupgående AI-teknik personaliserar shoppingupplevelsen. Förbättra kundupplevelsen och därmed också lönsamheten.