Anmäl dig till vårt webinar:  •  Bygg apparna som bygger din verksamhet! 
DISKRET TILLVERKNING

Intelligent tillverkning

Accelerera utvecklingen av dina tillverkningsprocesser med effektivt planering och operationell excellens. 

Komplett stöd för tillverkande företag

 • Automatisera och strömlinjeforma tillverkningsprocesser
 • Anpassa företaget efter förändringar i marknaden och utvecklas snabbare
 • Förbättra medarbetarnas effektivitet och sänk rörelsekostnaderna
 • Få bättre kontroll med realtidsöversikt över tillgängligt material, lagerstatus och kostnader
 • Förbättra strategiskt beslutsfattande och vinn konkurrensfördelar
 • Använd IoT och maskininlärning för att bygga in prediktiv service och spara pengar på optimering och mindre nertid.
 • Produktkonfiguration – erbjud en rad produkter som kan konfigureras och anpassas till kundernas specifika behov.
 • Shop floor control – Stöd för det operationella arbetet på ett effektivt och användarvänligt sätt. 
 • Master planning: Hantera verksamhetens behov per enskild eller multi-site/organisation, baserat på nuvarande krav, prognoser eller AI-prognos. 
 • Kapacitets- och resursplanering: Allokera och planera resurser baserat på tillgänglighets- och kapacitetsbehov för specifika operationer. 
 • Kvalitetshantering: Arbeta med transparenta kvalitetsrutiner i tillverkningsprocessen och hantera ställtid för avvikande produkter. 
 • Orderhanteringssystem: Med vårt ordersystem blir arbetet effektivt och transparent, i både interna, externa och intercompanyflöden. 
 • Efterfrågansprognos / Demand forecasting: Prognosticerad efterfrågan baserat på erfarenhet, behovsplanering inom eller utanför er ERP, förstärkt av avancerade maskininlärningsalgoritmer. 
 • Produkt-, lager- och transporthantering: Hantera hela logistikkedjan flexibelt, enkelt eller avancerat, med hjälp av färdiga statiska eller mobila lösningar. 
 • Service management: Upprätta avtal och abonnemang, behandla serviceordrar och kundförfrågningar.  
 • Kvalitetshantering: Arbeta med transparenta kvalitetsrutiner i tillverkningsprocessen och hantera ställtid för avvikande produkter.
 • Projektprognos och budget: Kontrollera och prognosticera projekt ur ett operationellt perspektiv samt budgetera projekt för finansiell övervakning. 
 • Hantering av projektresurser: Allokera rätt resurser till projektet, integrera projektstrukturer, uppskatta kostnader, skapa projektbudget och stäm av kapacitet.  
 • Intercompany-projektfakturering: Skapa kundfakturor mot ett Intercompany-projekt med egna tidrapporter, utgifter och leverantörsfakturor. 
 • Upplupna projektkostnader: Spåra upplupna projektkostnader med inköpskvitton i fall där fakturor kommer senare än varor och tjänster levereras, och få på så sätt korrekt inblick i KPI:er och ekonomi- och projektrapporter.  
 • Projektfakturering: Skapa projektfakturor baserat på material, utgifter, timmar, rapporterade avgifter och projektets faktureringsplan.  
 • Projektanalys: Utvärdera transaktioner i projekt, jämför uppskattningar och prognoser, utnyttjandegraden av projektgruppen och projektets framgång. Håll koll på projektets kassaflöde och granska projektplanen med hjälp av olika analysverktyg. 
 • Service management: Upprätta serviceavtal och serviceabonnemang, behandla beställningar och kundförfrågningar.
 • Säljstyrning: skapa offerter, upptäck möjligheter till mer- och korsförsäljning, skapa säljordrar och automatisera faktureringsprocesser.
 • Undvik order- och produktionsförseningar med smarta notiser och jämförelser av faktiska cykler och planerad cykeltid.
 • Undvik oplanerad nertid i maskinparken, planera om produktion i tid och använd förebyggande automatiska serviceordrar.
 • Höj kvalitetsstandarden med automatisk sensoravläsning och smarta notiser vid avvikelser.