Dynamics Break Down Sessions  •  Planning Optimization Add-in - Framtiden av effektiv master planning. Anmäl dig till vårt webinar HÄR. 
DISKRET TILLVERKNING

Intelligent tillverkning

Accelerera utvecklingen av dina tillverkningsprocesser med effektivt planering och operationell excellens. 

Komplett stöd för tillverkande företag

 • Automatisera och strömlinjeforma tillverkningsprocesser
 • Anpassa företaget efter förändringar i marknaden och utvecklas snabbare
 • Förbättra medarbetarnas effektivitet och sänk rörelsekostnaderna
 • Få bättre kontroll med realtidsöversikt över tillgängligt material, lagerstatus och kostnader
 • Förbättra strategiskt beslutsfattande och vinn konkurrensfördelar
 • Använd IoT och maskininlärning för att bygga in prediktiv service och spara pengar på optimering och mindre nertid.
 • Produktkonfiguration – erbjud en rad produkter som kan konfigureras och anpassas till kundernas specifika behov.
 • Shop floor control – Stöd för det operationella arbetet på ett effektivt och användarvänligt sätt. 
 • Master planning: Hantera verksamhetens behov per enskild eller multi-site/organisation, baserat på nuvarande krav, prognoser eller AI-prognos. 
 • Kapacitets- och resursplanering: Allokera och planera resurser baserat på tillgänglighets- och kapacitetsbehov för specifika operationer. 
 • Kvalitetshantering: Arbeta med transparenta kvalitetsrutiner i tillverkningsprocessen och hantera ställtid för avvikande produkter. 
 • Orderhanteringssystem: Med vårt ordersystem blir arbetet effektivt och transparent, i både interna, externa och intercompanyflöden. 
 • Efterfrågansprognos / Demand forecasting: Prognosticerad efterfrågan baserat på erfarenhet, behovsplanering inom eller utanför er ERP, förstärkt av avancerade maskininlärningsalgoritmer. 
 • Produkt-, lager- och transporthantering: Hantera hela logistikkedjan flexibelt, enkelt eller avancerat, med hjälp av färdiga statiska eller mobila lösningar. 
 • Service management: Upprätta avtal och abonnemang, behandla serviceordrar och kundförfrågningar.  
 • Kvalitetshantering: Arbeta med transparenta kvalitetsrutiner i tillverkningsprocessen och hantera ställtid för avvikande produkter.
 • Projektprognos och budget: Kontrollera och prognosticera projekt ur ett operationellt perspektiv samt budgetera projekt för finansiell övervakning. 
 • Hantering av projektresurser: Allokera rätt resurser till projektet, integrera projektstrukturer, uppskatta kostnader, skapa projektbudget och stäm av kapacitet.  
 • Intercompany-projektfakturering: Skapa kundfakturor mot ett Intercompany-projekt med egna tidrapporter, utgifter och leverantörsfakturor. 
 • Upplupna projektkostnader: Spåra upplupna projektkostnader med inköpskvitton i fall där fakturor kommer senare än varor och tjänster levereras, och få på så sätt korrekt inblick i KPI:er och ekonomi- och projektrapporter.  
 • Projektfakturering: Skapa projektfakturor baserat på material, utgifter, timmar, rapporterade avgifter och projektets faktureringsplan.  
 • Projektanalys: Utvärdera transaktioner i projekt, jämför uppskattningar och prognoser, utnyttjandegraden av projektgruppen och projektets framgång. Håll koll på projektets kassaflöde och granska projektplanen med hjälp av olika analysverktyg. 
 • Service management: Upprätta serviceavtal och serviceabonnemang, behandla beställningar och kundförfrågningar.
 • Säljstyrning: skapa offerter, upptäck möjligheter till mer- och korsförsäljning, skapa säljordrar och automatisera faktureringsprocesser.
 • Undvik order- och produktionsförseningar med smarta notiser och jämförelser av faktiska cykler och planerad cykeltid.
 • Undvik oplanerad nertid i maskinparken, planera om produktion i tid och använd förebyggande automatiska serviceordrar.
 • Höj kvalitetsstandarden med automatisk sensoravläsning och smarta notiser vid avvikelser.