Dynamics Break Down Sessions  •  Planning Optimization Add-in - Framtiden av effektiv master planning. Anmäl dig till vårt webinar HÄR. 
optimera dina företagskostnader och efffektivitet

Microsoft Licens-genomgång

Undvik att betala för licenser som du inte längre behöver eller licenser som kan ingå i andra Microsoft-tjänster.

Vi erbjuder dig just nu en kostnadsfri genomgång av dina Microsoft-licenser.

Vad är en Microsoft licens-genomgång?

En Microsoft licens-genomgång är en strategisk översyn av dina nuvarande licenser och användning av Microsofts produkter och tjänster. Genom noggrann analys av ditt företags licensstruktur och användarbeteenden kan vi hjälpa dig skapa en tydlig och objektiv bild av hur dina licenser används och om de stämmer överens med dina företagsbehov.

Värdet av en Microsoft licens-genomgång?

Optimerad användning

Våra experter hjälper dig att förstå vilka produkter och tjänster som bäst passar ditt företags specifika behov. Genom att optimera din användning av Microsoft-teknologier kan du uppnå ökad produktivitet och effektivitet.

Regelefterlevnad och riskhantering

Genom att säkerställa att dina licenser följer Microsofts licensvillkor och att din användning är korrekt licensierad, hjälper vi dig att minimera risken för oväntade kostnader och rättsliga problem.

Kostnadsbesparingar

Genom att identifiera överflödiga licenser, onödiga prenumerationer och alternativa licensnivåer kan vi hjälpa dig att minska kostnader och fördela resurser till andra mer viktiga initiativ.

Hur fungerar en Microsoft licens-genomgång?

Konsultation

Vi inleder processen genom att förstå dina företagsbehov och mål. Vi kartlägger din nuvarande licensstruktur och identifierar potentiella områden för förbättring.

Datainsamling

Vi samlar in data om ditt företags användning av Microsofts produkter och tjänster. Detta inkluderar information om licenser och användaraktivitet.

Analys

Våra licensspecialister analyserar den insamlade informationen för att utvärdera hur dina licenser används och om de överensstämmer med ditt företags behov. Vi identifierar möjligheter till kostnadsbesparingar och optimeringspotential.

Rekommendationer

Baserat på vår analys ger vi konkreta rekommendationer om hur du kan optimera din licensstruktur och användning av Microsofts produkter och tjänster.

Fördelar med Microsoft licens-genomgång:

 • Kostnadsbesparingar
 • Budgetförutsägbarhet
 • Efterlevnadsförsäkring
 • Tids- och resurseffektivitet

Fördelar med Microsoft licens-genomgång:

 • Effektivitet
 • Noggrannhet
 • Resursoptimering
 • Skalbarhet

Fördelar med Microsoft licens-genomgång:

 • Riskreducerande
 • Lagligt skydd
 • Tids- och kostnadsbesparingar
 • Långsiktigt partnerskap

Gratis Microsoft Licens-genomgång!

Kontakta oss idag för en kostnadsfri licens-genomgång.

*Detta erbjudande är baserat på ett minsta antal av 10 licenser per enskild Microsoft-produkt.
Kontakta oss