Dynamics Break Down Sessions  •  Planning Optimization Add-in - Framtiden av effektiv master planning. Anmäl dig till vårt webinar HÄR. 
ERP-implementering ur ett projektperspektiv
Blogg

ERP-implementering ur ett projektperspektiv

4 min read

Implementering av ERP-projekt är utan tvekan en utmaning. Man kan tro att det mest handlar om programvara eller själva systemet, men affärsprocesser och framtida användare är precis lika viktiga. Vilken bransch det än handlar om så följer de flesta projekt ungefär samma livscykler och faser, för alla tre ovanstående aspekter.

Vanliga faser i projektimplementeringen

 Implementeringsprojekt består vanligen av följande faser: analys och design, utveckling, träning, test och utrullning.


undefined


Vanliga faser i projektimplementeringen

1. Analys och design

Huvudmålet i analys- och designfasen är att analysera kundens krav och ta fram en detaljerad systemdesign. Som ett första steg utvärderas verksamhetens systemkrav och befintliga affärsprocesser. Dessa jämförs sedan med en standardlösning. Krav och affärsprocesser (”fits”) är i viss mån samma för alla företag. Samtidigt har varje enskilt företag processer – eller delar av processer – som är unika för just dem och som kräver anpassningar (”gaps”, eller ”luckor”). Arbetet att bestämma vilka krav som kan uppfyllas med en standardlösning och vilka som inte kan det kallas ”fit/gap-analys”. Nästa steg är att definiera nya och uppdaterade affärsprocesser och utveckla den skräddarsydda lösningens design och struktur. Utifrån detta uppskattas sedan den totala insatsen som krävs för att utveckla kundanpassade funktioner. Analys- och designfasen är ett viktigt steg i implementeringen, för den ger en insikt i framtida affärsprocesser och lägger grunden till följande faser i implementeringen. 

2. Utveckling

När den nya lösningens design är klar inleds utvecklingsfasen. Luckor som identifierades i den föregående fasen utvecklas och testas. Beroende på vad det handlar om kan utvecklingen handla om modifiering av standardlösningen eller integrering med ett externt system. Alla funktioner som specialanpassas måste dokumenteras noga i användarmanualerna. Hur lång tid utvecklingsfasen tar beror främst på antalet luckor – färre luckor innebär kortare och mer förutsägbar utveckling. 

3. Träning

Träning är otroligt viktigt när man implementerar ett nytt system. Användare måste lära sig och känna sig säkra på det nya systemet. Delar av träningen, exempelvis hur man utför standardfunktioner, kan göras redan i utvecklingsfasen. Andra delar, som skräddarsydda funktioner och funktioner som täcker hela verksamhetsprocessen, måste göras när utvecklingsfasen är klar.

4. Test

Innan systemet rullas ut måste det genomgå noggranna tester. Syftet med den här fasen är att kontrollera och godkänna lösningen. Det finns flera olika metoder för att testa ett system, som alla täcker olika aspekter av det: datamigration, integrering, säkerhet, helhetsprocesser och stresstestning. Denna fas avslutas med att kunden acceptanstestar systemet, och efter detta bedöms om systemet och användare är redo för att rulla ut det i produktion. 

5. Utrullning

Den sista fasen är utrullningsfasen, som ju är själva målet med implementeringsprojektet. Innan den faktiska utrullningen kan ske är det viktigt att kunden och kundens organisation är redo att börja använda det nya systemet. Då kan datamigrering från det gamla till det nya systemet inledas. Så snart alla data har migrerats kan det nya systemet börja användas. Under utrullningen står leverantören redo att erbjuda support och vägledning i det nya systemet, för att snabbt svara på frågor och problem som dyker upp.

**CTA**

5 regler för framgångsrik ERP-implementering – håll budget och tidsram i stora ERP-projekt

Vi har stor erfarenhet från många projekt, och har identifierat fem viktiga aspekter som kan bidra till en framgångsrik implementering. De är:

  • Definiera affärsmål tidigt
  • Detaljerad analys och design
  • Begränsa kundanpassningar
  • Arbeta aktivt med förändringshantering 
  • Arbeta i nära kontakt med kunden från början till slut i projektet.

Läs mer om fem regler för framgångsrik ERP-implementering i min andra blogg, där jag utvecklar resonemanget om framgångsfaktorerna och hur man kan lyckas med det. Jag diskuterar exemplet med en lösning för energi- och infrastrukturföretag, en ERP-lösning som utvecklats för komplexa infrastrukturprojekt inom el-, kraft-, gas- och vatten.


Gillar du vad du läser?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få relevanta uppdateringar ...

Om författaren

Gal Šmidovnik

Project Manager