praktični vodič  •  Prehod z rešitve Microsoft Navision na Dynamics 365 Business Central - Prenesite brezplačno 
Dynamics 365 for Finance and Supply Chain

Moderna ERP rešitev za vaše mednarodno poslovanje.

Povežite finance in poslovanje, izboljšajte poslovno uspešnost, strankam ponudite izjemno izkušnjo in sprejemajte prave strateške odločitve ter si zagotovite uspešno prihodnost.

Preobrazite in razširite svoje poslovanje

 • Pretvorite podatke v pomembne odločitve z interaktivnimi dashboardi in vgrajeno analitiko
 • Zagotovite si agilno poslovanje, razširljivost in varnost poslovanja
 • Izpolnite lokalne in globalne poslovne potrebe, poskrbite za skladnost in zagotovite neprekinjeno poslovanje
 • Poslujte kadarkoli in kjerkoli z inteligentnimi in vgrajenimi aplikacijami
 • Transformirajte način dela v vaši organizaciji s sodobnimi, uporabniku prijaznimi rešitvami 

Ustvarjeno za potrebe vaše industrije

Zagotovite svojim poslovnim procesom najboljšo podporo z rešitvami, ki so prilagojene potrebam številnih industrij. 

Proizvodnja

Razišči

Infrastruktura

Razišči

Distribucija

Razišči
 • Napredno načrtovanje proračunov in napovedovanje: Načrtujte svoje proračune na podlagi obstoječih podatkov zbranih v sistemu, ki vam bo z opozorili in poročili pomagal nadzirati stroške in odhodke. 
 • Upravljanje odhodkov: Sledite denarju, ki ga zaposleni porabijo za poslovne odhodke, opredelite odhodkovne politike za lažje upravljanje in avtomatizirajte proces povračila potnih stroškov.
 • Finančno poročanje in analitika: Učinkovito ustvarjajte, oblikujte, vzdržujte in pregledujte različne vrste finančnih poročil s pomočjo vgrajene poslovne inteligence, ki zagotavlja vizualno in interaktivno izkušnjo.
 • Skladnost z zakonodajo: Že ob namestitvi je na voljo skladnost v več kot 35 državah, na voljo pa so še številne dodatne lokalizacije, zagotovljene s strani Microsoft partnerjev.
 • Vitka, procesna in kosovna proizvodnja: Organizacijo lahko podpirajo različni proizvodni pristopi glede na dejanske potrebe in proizvodne metode.
 • Konfiguracija izdelkov: Poskrbite za nabor komponent, ki jih je mogoče konfigurirati glede na specifične potrebe strank v sodobnem poslovnem okolju.
 • Upravljanje proizvodnje: Upravljajte proizvodni proces na učinkovit in uporabniku prijazen način.
 • Obvladajte načrtovanje: Prihodnje potrebe uskladite s trenutnimi zahtevami, napovedmi ali predvidevanji, ki temeljijo na strojnem učenju.
 • Načrtovanje zmogljivosti in virov: Zagotovite si možnost dodeljevanja in načrtovanja virov glede na potrebe po razpoložljivosti in zmogljivosti v specifičnem proizvodnem procesu.
 • Upravljanje kakovosti: Zagotovite transparentnost na področju upravljanja kakovosti v proizvodnem procesu in upravljajte čas, potreben za obravnavo neskladnih izdelkov.
 • Sistem upravljanja naročil: Uporabite pristop enkratnega vnosa naročila ter tako zagotovite učinkovitost in transparentnost tako v internih kot v mednarodnih scenarijih.
 • Napovedovanje povpraševanja: Napovedujte povpraševanje glede na lastne izkušnje ali s pomočjo algoritmov strojnega učenja na podlagi podatkov zbranih v vaši ERP rešitvi kot tudi ostalih zunanjih sistemov.  
 • Upravljanje zalog, skladišč in transporta: Upravljajte celoten proces logistične verige na prilagodljiv, preprost in napreden način z uporabo »out-of-the-box« ali mobilnih zmogljivosti.
 • Upravljanje storitev: Vpeljite storitvene pogodbe in naročnine za storitve, upravljajte naročila storitev in poizvedbe strank ter tako upravljajte in analizirajte dobavo storitev strankam.
 • Upravljanje kakovosti: Zagotovite transparentnost na področju upravljanja kakovosti v vseh logističnih procesih in upravljajte čas, potreben za obravnavo neskladnih izdelkov.
 • Projektne napovedi in načrtovanje proračunov: Nadzorujte in napovedujte potek svojega projekta z operativnega vidika skupaj z načrtovanjem proračuna za finančno spremljanje.
 • Načrtovanje resurse: Opredelite in rezervirajte ustrezne resurse, integrirajte seznam izvedbenih nalog, predvidite stroške resoursov, pripravite osnutke projektnih proračunov in uskladite zmogljivosti. 
 • Zaračunavanje projektnih stroškov med podjetji: Ustvarjajte račune za stranke po posameznih projektih v pravni osebi, ki si vire izposoja, z uporabo medpodjetniških evidenc opravljenih ur, odhodkov in računov ponudnika v pravni osebi, ki vire posoja.
 • Časovne razmejitve projektnih stroškov: Sledite stroškom projekta tudi takrat, ko računi prispejo kasnej od datuma dobave blaga ali storitev, ter tako pridobite celosten vpogled v ključne finančne in projektne kazalnike uspeha.
 • Obračunavanje projektov: Ustvarjajte projektne račune na podlagi materiala, odhodkov, ur, zabeleženih stroškov in urnikov obračunov v povezavi s projekti. 
 • Projektna analiza: Imejte nadzor nad porabo resursov (planirano/realizirano), stroške sodelovanja članov projektne ekipe in splošen uspeh projektov. Spremljajte denarni tok projekta in pregledujte projektne izkaze z uporabo različnih analitičnih orodij. 
 • Podroben pregled fizičnih sredstev: Podatke o delovnih sredstvih je mogoče urediti hierarhično glede na njihovo fizično lokacijo, uporabnikom je na voljo tako finančni kot tehnični pregled nad delovnimi sredstvi podjetja.
 • Avtomatizirano upravljanje zahtevkov in delovnih nalogov: Korektivno in preventivno vzdrževanje fizičnih sredstev poteka prek vzdrževalnih zahtevkov in delovnih nalogov, ki so podprti z najnaprednješimi funkcijami ob izpolnjenih pogojih in časovnih okvirjih. 
 • Optimizacija rezervnih delov: Zagotavlja popoln pregled nad uporabo sredstev, kar optimizira proces vzdrževanja.
 • Nadzor nad stroški in ključnimi kazalniki uspeha: Vpogledi v stroške (napovedani/dejanski) iz različnih vidikov (sredstva, fizična lokacija, delovni nalogi). Pregled delovanja sredstev na podlagi časa delovanja in trajanja izpadov, časa za popravilo ter povprečnega časa med okvarami.
 • Centralizirajte podatke o zaposlenih na enem samem mestu - pridobite popoln pregled in nadzor nad delovnimi procesi.
 • Avtomatizirajte in optimizirajte kadrovske procese - zmanjšajte število napak z avtomatizacijo pogostih nalog, zmanjšajte administrativno delo in zaščitite svoje podatke.
 • Preoblikujte izkušnjo zaposlenih s »self-service« rešitvami.
 • Zagotovite vidljivost z napredno analitiko in nadzornimi ploščami.

Dynamics 365 je za nas več kot le ERP sistem. Je temelj naše digitalne strategije in glavni dejavnik naše nenehne rasti.

RO-RA Aviation Systems
Preberi vse

Jasno opredeljeni cilji ter iskrena in odprta komunikacija z našimi partnerji na BE-terni so omogočili enostavno in hitro implementacijo naše nove ERP rešitve.

Masterflex Group
Preberi vse