QLIK DATA TRANSFORMATION EVENT  •  Ugotovite, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje podatke - Pridruži se brezplačno 
Finančni kontroling in poročanje vodstvu

Ohranite nadzor nad svojimi financami z učinkovitim finančnim kontrolingom.

Od upravljanja stroškov, skladnosti in napovedovanja poslovanja do prihrankov časa in zagotavljanja transparentnosti podatkov. Rešitev za poslovno inteligenco je odgovor na vse vaše izzive.

Nadzorujte, ocenite in podprite stalno rast svojega podjetja

 • Hitrejša konsolidacija, priprava in predstavitev podatkov.
 • S točnimi in transparentnimi podatki si zagotovite vpogled v celotno poslovanje.
 • Ostanite skladni ter obenem sprejemajte pomembne odločitve o tem, kam vlagati sredstva in kje zmanjševati stroške.
 • Oglejte si, kaj čaka vaše podjetje v prihodnosti, in samozavestno ter natančno predstavite svoje vpoglede.
Case study

Učinek nove rešitve BI: 4-odstotno povečanje prodaje

Odkrijte, kako je podjetje Marche z novo rešitvijo za poslovno inteligenco skrajšalo čas za pripravo poročil in izboljšalo svoje poslovne odločitve.
Preberi študijo primera na mednarodni strani
 • Neodvisnost od sistema ERP
 • Hitra obdelava podatkov
 • Poslovno logiko nadzoruje oddelek za finančni kontroling
 • Uvoz je nadzorovan in upravljan
 • Certificirana uporaba s sistemi SAP, Microsoft Dynamics in drugimi rešitvami ERP
 • Primerjajte knjiženja pred in po razporejanju
 • Ključ za razporeditve določi oddelek za finančni kontroling
 • Izvirna knjiženja ostanejo v aplikaciji skupaj s prerazporejenimi knjiženji
 • Odkrivanje anomalij v podatkih/procesih
 • Hitri popravki podatkov
 • Prepoznavanje podvojenih/nedoločenih transakcij
 • Računovodski nadzor
 • Nadzor nad prerazporejanjem stroškov
 • Hitri popravki podatkov
 • Predstavitve izvirnih in popravljenih poročil
 • Poročila o pregledih zaključenih obdobij so na voljo brez posredovanja v sistemu ERP
 • Bilanca stanja ostane usklajena
 • »Cross-check« kontrola
 • Zaposleni v finančnem kontrolingu imajo vsa orodja za iskanje po podatkih in pripravo lastnih poročil
 • Konec čakanja, da oddelek za informacijske tehnologije pripravi in objavi nova poročila
 • Sprotna priprava poročil
 • Povezava med knjiženji v glavni knjigi in razknjižbami
 • V izkazu poslovnega izida lahko razčlenjujete do nivoja računov ali knjiženj
 • »High-level« pregled z vsemi podrobnostmi na enem mestu 
 • Primerjave z različnimi proračuni in napovedmi
 • Podpora postopkom načrtovanja (letna priprava proračunov, operativno načrtovanje, načrtovanje nabav itd.)
 • Uvoz rezervacij
 • Uvoz prilagoditev
 • Uvoz strukture proračunov
 • Izključitev transakcij med podjetji
 • Uvoz konsolidiranih knjiženj

Zaupajo nam