Proizvodnja

Inteligentna preobrazba proizvodnje.

Z učinkovitim načrtovanjem in nadzorom pospešite preobrazbo svoje proizvodnje, zmanjšajte stroške ter pospešite inovacije.

Popolna podpora za proizvodna podjetja

 • Avtomatizirajte in poenostavite proizvodne procese z višjo stopnjo prilagodljivosti.
 • Hitro se odzivajte na spremembe na trgu ter pospešite razvoj inovacij.
 • Povečajte storilnost zaposlenih in znižajte stroške poslovanja.
 • Zagotovite si dostop do podatkov o razpoložljivosti materiala, zalogah in stroških v realnem času ter zboljšajte vpogled v proizvodnjo. 
 • Izboljšajte strateško odločanje in svoj konkurenčni položaj.
 • Izkoristite IoT podatke in zmožnosti strojnega učenja (machine learning), preprečite izpade proizvodnje s pomočjo prediktivnega vzdrževanja in prihranite na stroških in času. 
 • Konfiguracija izdelkov: ponudite nabor izdelkov, ki jih je mogoče prilagoditi glede na specifične potrebe strank.
 • Upravljanje proizvodnih lokacij: podpora za upravljanje proizvodnje na učinkovit in uporabniku prijazen način. 
 • Načrtovanje: uskladite prihodnje potrebe v okoljih na eni ali več lokacijah ali celo v več podjetjih v skladu s trenutnimi zahtevami, predvidevanji in napovedmi, pripravljenimi s pomočjo strojnega učenja.
 • Načrtovanje zmogljivosti in virov: odprite si možnost za dodeljevanje in načrtovanje virov na podlagi potreb glede razpoložljivosti ter zmogljivosti pri specifičnih proizvodnih aktivnostih.
 • Upravljanje kakovosti: zagotovite transparentno upravljanje kakovosti v proizvodnem procesu in upravljajte roke za obdelavo naročil pri obravnavi nestandardnih izdelkov.
 • Sistem za upravljanje naročil: vpeljite pristop enkratnega vnosa naročila, kar zagotavlja učinkovitost in transparentnost pri internem in zunanjem poslovanju ter pri poslovanju med podjetji.
 • Napovedovanje povpraševanja: napovejte povpraševanje na podlagi svojih izkušenj ali pa se poslužite dodatnih pristopov in uporabite podatke iz svojega sistema ERP ali zunanje podatke, ki jih lahko obogatite z naprednimi algoritmi strojnega učenja.
 • Upravljanje zalog, skladišč in transporta: za enostavno ali napredno upravljanje celovitih logističnih verig imate na voljo prilagodljive statične ali mobilne funkcionalnosti, ki so vam na voljo takoj ob namestitvi.
 • Upravljanje kakovosti: zagotovite transparentno upravljanje kakovosti v proizvodnem procesu in upravljajte roke za obdelavo naročil pri obravnavi nestandardnih izdelkov.
 • Projektne napovedi in načrtovanje proračunov: nadzorujte in napovejte potek svojega projekta z operativnega vidika skupaj z načrtovanjem proračuna za finančno spremljanje
 • Načrtovanje projektnih virov: opredelite in rezervirajte ustrezne vire za projekt, integrirajte strukture razčlenitve del, predvidite stroške virov, pripravite osnutke projektnih proračunov in uskladite zmogljivosti. 
 • Zaračunavanje projektnih stroškov med podjetji: pripravite račune za stranke po posameznih projektih v pravni osebi, ki si vire izposoja, z uporabo medpodjetniških evidenc opravljenih ur, odhodkov in računov ponudnika v pravni osebi, ki vire posoja. 
 • Časovne razmejitve projektnih stroškov: sledite stroškom projekta od računov za nakupe, kjer računi prispejo kasneje, kot je bilo dobavljeno blago ali storitev, ter tako pridobite pravi vpogled v ključne kazalnike uspeha ter finančna in projektna poročila.
 • Obračunavanje projektov: pripravite projektne račune na podlagi materiala, odhodkov, ur, zabeleženih stroškov in urnikov obračunov v povezavi s projekti.
 • Projektna analiza: ocenite transakcije, do katerih pride med projekti, točnost ocen in napovedi, stroške sodelovanja članov projektne ekipe in splošen uspeh projektov. Spremljajte denarni tok projekta in pregledujte projektne izkaze z uporabo različnih analitičnih orodij. 
 • Upravljanje storitev: vpeljite storitvene pogodbe in naročnine za storitve, upravljajte naročila storitev in poizvedbe strank ter tako upravljajte in analizirajte dobavo storitev strankam.
 • Upravljanje prodaje: pripravite ponudbe, enostavno preglejte upselling in cross-selling priložnosti, pripravite naročila ter avtomatizirajte postopek izdaje računov.