Storitvena podjetja

Edina rešitev za upravljanje poslovanja na področju poslovnih storitev, ki jo boste kdaj koli potrebovali! 

Ne glede na to, s kakšno vrsto strokovnih storitev se ukvarja vaše podjetje, in ne glede na to, kakšne storitve nudite svojim strankam, pa naj bodo te s področja računovodstva, pravnega svetovanja, informacijskih tehnologij, trženja, oglaševanja, oblikovanja ali iskanja delovne sile, vam bo ta rešitev za avtomatizacijo strokovnih storitev pomagala upravljati prodajo, projekte, pogodbe, stranke, finance in zaposlene z enotnim vpogledom, ki je na voljo kjerkoli

Učinkovito upravljajte prodajo, projekte, ljudi in finance

Dostopajte do podatkov in delovnih virov od kjerkoli, kadarkoli in s katerekoli naprave. Povežite svoje lokalno ali globalno poslovanje z rešitvijo v oblaku, ki nudi najboljše funkcionalnosti:

 • Poslovno-informacijskega sistema (ERP)
 • Sistema za upravljanje odnosov s strankami (CRM)
 • Tehnologij za poslovno inteligenco (BI)
 • Sistema za upravljanje kadrov (HRM)

Izberite svoj nabor modulov, ki vam bodo pomagali doseči rast poslovanja in zaposlenih.

 • Od potencialne stranke do ponudbe s sledenjem in upravljanjem priložnosti: Zajemite potencialne stranke iz zunanjih virov ter jih kvalificirajte kot priložnosti ali odkrijte priložnosti iz vrst obstoječih strank s prodajo naprednejših ali dodatnih izdelkov oziroma storitev. Ustvarite uvodno razčlenitev dela, vključno z ocenama stroškov in dobička, ki vam bosta pomagali pripraviti ponudbo.
 • Od ponudbe do pogodbe: Opredelite potrebne vire in pripravite načrt projektnih časovnic in strukturirano razčlenitev dela ter nato potrdite pogodbo.
 • Upravljanje strank in pogodb: Na enem mestu upravljajte stranke in pogodbe, zagotovite si popoln nadzor in vpogled v vse dejavnosti, roke, podaljšanja pogodb itd.
 • Upravljanje virov: Preprosto upravljajte in optimizirajte svoje vire, njihovo razpoložljivost, veščine in certifikate. Analizirajte izkoriščenost virov ter odkrijte in odpravite ozka grla na področju kadrov.
 • Vodenje projektov: Ustvarite in opredelite projekt. Načrtujte podrobno strukturirano razčlenitev dela ter ustvarite in potrdite projektni proračun. Spremljajte napredek v realnem času (sledite odstotku opravljenega dela, stroškom, zagotovljenim storitvam in dobavljenim izdelkom). Načrtujte, nadzorujte in upravljajte zahteve in dodelitve virov, delovne enote in spremljanje časa, porabljenega na projektih.
 • Pogodbeno obračunavanje: Preprosto upravljajte postopek izdajanja računov s pogodbenimi pogoji in samodejnim pošiljanjem računov. Izdajte račun vsakič, ko je dosežen mejnik, ali ga ustvarite iz podatkov, zbranih o projektu, z uporabo naročnin in obračuna časa in materiala.
 • Zaposlovanje: Izbira najboljših kandidatov, učinkovit in inteligenten proces zaposlovanja ter prilagojena priprava in uvajanje, ki zagotavljata hitrejši začetek storilnega dela.
 • Učenje, razvoj in usposabljanje: Ustvarite učne cilje, ki ustrezajo trenutnim in prihodnjim vlogam, razvijajte veščine, sledite učnemu napredku in analizirajte možnosti izboljšave učenja. 
 • Uspešnost: Ustvarite k uspehu usmerjeno organizacijo z merjenjem in spremljanjem veščin ter odkrivanjem pomanjkljivosti. Pridobite si vpogled v zaposlene, da boste lažje in bolj samozavestno sprejemali odločitve pri iskanju talenta in poslovanje dvignili na novo raven.
 • Upravljanje dopustov in odsotnosti: Ustvarite in upravljajte urnike dopustov ter z delovnimi tokovi enostavno upravljajte zahteve zaposlenih. Omogočite samopostrežni proces oddajanja zahtev po dopustu za zaposlene. Optimizirajte načrtovanje virov z merjenjem in spremljanjem ravnovesja in koriščenja dopusta. 
 • Ključne kadrovske funkcije: Organizirajte in upravljajte svoje zaposlene. Ustvarite in upravljajte oddelke, položaje in delovna mesta. Sledite vsem zaposlenim in njihovim nalogam.
 • Upravljanje financ: Upravljajte finančne evidence, bilance in davke. Konsolidirajte evidence, pripravite finančna poročila, poravnajte davke in izvozite podatke v potrebnih formatih. 
 • Procesi nabave: Sledite projektnim naročilnicam in računom dobaviteljev, plačilnemu procesu in vsem drugim oblikam obveznosti.
 • Projektno računovodstvo: Računovodstvo za projekte z upravljanjem prihodkov je povsem integrirano z glavno knjigo.
 • Priprava in izdaja računov: Enostavno upravljajte obračunavanje projektov. Izdajajte račune na podlagi porabljenega časa in materiala, fiksnih cen ali pavšalnih pogodb.
 • Upravljanje terjatev: Upravljajte terjatve s sledenjem odprtim transakcijam. Upravljajte postopke kreditiranja, opominjanja in izterjave.
 • Prodajni kontroling in optimizacija prodajnega lijaka: Pridobite vpogled v strukturo in stanje prodajnega lijaka, proaktivno upravljajte prodajne aktivnosti in prejmite opozorila, če gibanje po lijaku ne poteka v skladu z načrti.
 • Poročanje vodstvu in finančni kontroling: Pridobite jasen vpogled v uspešnost oddelkov, ekip in projektov ter vodstvu podjetja omogočite sprejemanje odločitev, ki temeljijo na podatkih.
 • Donosnost projektov: Analizirajte donosnost projektov po različnih dimenzijah, da dobite podatke za nadaljnje projektne dejavnosti in prodajni ekipi zagotovite informacije o najbolj donosnih področjih.
 • Napoved prihodkov: Omogočite napoved prihodkov ob koncu meseca, ustvarite dolgoročne načrte na podlagi obstoječih podatkov in napovedi upravljajte kot stalen proces.
 • Izkoristek virov: Analizirajte obstoječe vzorce izkoristkov ter ustvarite učne poti in cilje zaposlenih.
 • Načrtovanje izkoristka: Omogočite odkrivanje neizkoriščenih virov vnaprej in optimizirajte načrte za prihodnost.

Trusted by