Webinar

Introduktion till Demand Driven MRP i Dynamics 365 Supply Chain Management 

Webinariet hålls på engelska.

onsdag 07 juni, 2023 09:00-09:45

Detaljer

Datum: onsdag, 07 juni, 2023
Tid: 09:00-09:45
Var: Online
Registrera dig för evenemang

Som planerare vill du se till att rätt produkter finns tillgängliga vid rätt tidpunkt. Detta är ett starkt incitament för att bygga upp lager i försörjningskedjan. Samtidigt har ditt företag ett stort ekonomiskt intresse av att minimera lagret.

När man strävar efter dessa två mål så kan det ironiskt nog sluta med för mycket lager av fel produkter och för lite lager av rätt produkter, vilket inte gör någon nöjd.


  • Kämpar du med utmaningen att hålla låg lagernivå och samtidigt maximera servicenivå?
  • Tycker du att det är tidskrävande och komplicerat att underhålla lagerstyrningsparametrar och prognoser?
  • Saknar du ibland ett mer visuellt verktyg i den dagliga planeringsverksamheten för att bättre förstå vad man bör prioritera?

Säg hej till Demand driven MRP! (DDMRP)

Demand Driven MRP är en relativt ny metod för planering som kombinerar funktionaliteten från traditionell MRP med “Pull”-filosofin från Lean Production. I en värld där produktlivscykler krymper och marknadens förväntningar på ledtider blir tuffare, är ett effektivt materialflöde en stor konkurrensfördel. DDMRP kan hjälpa ditt företag att minska lagernivåer, öka servicenivåer och få bättre koll på prioriteringar. 

vad är skillnaden mellan traditionell MRP och DDMRP, och hur tillämpar vi DDMRP i Dynamics 365 Supply Chain Management? Detta tittar vi på i vårt kommande webbinarie.