praktični vodič  •  Prehod z rešitve Microsoft Navision na Dynamics 365 Business Central - Prenesite brezplačno 
Projekt digiELES: Zaposlenim prijazna pot do digitalne transformacije
Blog

Projekt digiELES: Zaposlenim prijazna pot do digitalne transformacije

6 min read Jun 02, 2023

Eles
customer:
Eles

Smo v obdobju velikih tehnoloških premikov, ki vplivajo na poslovanje podjetij. Kljub temu, da se veliko govori o obetih in priložnostih, ki jih prinašajo nova orodja in digitalna preobrazba, se včasih preveč osredotočamo na samo tehnologijo, pozabimo pa, komu je namenjena.

»Veliko časa porabimo za načrtovanje mostu, premalo pa razmišljamo o ljudeh, ki ga prečkajo.« (Dr. Pabhjot Singh)

Projekt digiELES

Odličen primer takšnega načrtovanja digitalne preobrazbe je projekt »Priprava digitalne strategije za družbo ELES«, ki se je izvajal v okviru prve faze programa DigiELES. Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO). Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost in jo financira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.

ELES je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije, ki skrbi za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije po Sloveniji in v tujini. Z digitalno strategijo želi podjetje pripraviti EES na prihodnje zahteve energetike in si zagotoviti:

 • podatkovno podprto odločanje (z uvajanjem process mining-a, RPA, umetne inteligence, interneta stvari, digitalnih dvojčkov, ...),
 • povečati zadovoljstvo in učinkovitost zaposlenih,
 • privlačnost ELES-a z uporabo sodobnih IT orodij,
 • večjo zanesljivost delovanja omrežja,
 • znižati stroške na vseh ravneh poslovanja,
 • povečati učinkovitost na področju obratovanja, upravljanja s sredstvi in kibernetske varnosti,
 • trajnostni razvoj in trajnostno naravnanost, fokus na transformacijo poslovanja in širitvi omrežja, ki bo povečalo razpoložljivost in delež energije iz obnovljivih virov.
Z načrtno uporabo sodobnih tehnoloških rešitev želijo optimizirati storitve in procese, sprejeti podatkovno podprte odločitve, povečati kibernetsko varnost in razvijati digitalno znanje zaposlenih za varen in zanesljiv prenos električne energije.

Vendar pa glavni izziv predstavlja uvajanje digitalne kulture na nivoju celotne organizacije in uvajanje sprememb. Da bi bila digitalna preobrazba čim bolj učinkovita, je ekipa BE-terne uporabila transformacijsko metodologijo, ki je ekipam podjetja ELES omogočala vzpostaviti enoten pogled na ciljno stanje ter določiti najboljšo pot, ki pelje do skupnega cilja.

Strategija za digitalno preobrazbo

Strategijo smo oblikovali na podlagi naslednjih vprašanj:

 1. Zakaj družba potrebuje digitalno preobrazbo?
 2. Kaj vključuje digitalna strategija in preobrazba?
 3. Kako načrtovati, izvajati, spremljati in upravljati napredek?
 4. Kako komunicirati in upravljati spremembe?
Ekipa BE-terne je pripravila delavnice, na katerih so bile s pomočjo Design Thinking metode opredeljene t.i."persone" oziroma končni uporabniki tehnologije.

Na primer: 
 • »Jaz kot zaposleni, ki oddaja javno naročilo na portal javnih naročil želim prihraniti čas pri ponavljajočih opravilih.«
 • »Jaz kot vodja trajnostnega razvoja želim izračunati ogljični odtis podjetja.«
 • »Jaz kot upravljavec prenosnega omrežja želim vpeljati nov scenarij za načrtovanje in upravljanje elektroprenosega sistema, ki upošteva vhodne parametre digitalnega dvojčka elektro-prometnega sistema (za razvojni načrt).«
 • »Jaz kot analitik v diagnostično analitičnem centru želim napovedati rabo energije za potrebe polnilnic za električna vozila.«
»Primeri uporabe (oz. t.i. »user stories«) so odličen koncept, kjer poslovni uporabniki tesno sodelujejo skupaj s ponudniki tehnoloških rešitev pri oblikovanju zahtev in rešitve. Ta pristop pripelje do bolj kakovostnih digitalnih rešitev v krajšem času. Dobro opredeljeni primeri uporabe so odlična osnova za komunikacijo in sodelovanje med poslovnimi ekipami in tehničnimi ekipami, kjer se osredotočamo na bistvo, ki je za poslovnega uporabnika ključno (kdo, kaj, zakaj),« 

pravi Tina Škerlj, strokovnjakinja za upravljanje sprememb pri podjetju BE-terna.

undefined

Na podlagi person in orodij/tehnologij smo skupaj z konzorcijskimi partnerji identificirali potencialne projekte, za katere smo nato pripravili strategijo in usmeritve. BE-terna je bila vključena v naslednje:

 1. Razvoj orodij za analizo in avtomatizacijo procesov z uporabo process mining-a in RPA;
 2. Vpeljava sistema umetne inteligence za prikaz optimalnih lokacija za širitev omrežja na podlagi podatkov iz digitalnega dvojčka;
 3. Razvoj platforme za zbiranje podatkov za trajnostno poročanje.
 4. Hkrati smo za posamezne digitalne iniciative s konzorcijsko ekipo opredelili orodja in tehnologije, potrebne za digitalizacijo, kot so RPA, process mining, umetna inteligenca, digitalni dvojčki, AR in VR.

Za navedene projekte smo opredelili okvir za načrtovanje in izvedbo:

 • cilje,
 • obseg,
 • tveganja in upravljanje z njimi,
 • časovnico po posameznih aktivnostih,
 • kazalnike uspešnosti,
 • ekipe in odgovorne osebe,
 • oceno vpliva na trajnostno naravnanost,
 • načrtovanje z maksimizacijo pozitivnih trajnostnih učinkov in zmanjšanje negativnih,
 • zagotovitev uspešne izvedbe projekta z uvajanjem change managementa (uvajanje sprememb in njihov vpliv na posameznike).

Naslednji koraki

Naslednji korak je izvedba celotne digitalne strategije po zastavljenem načrtu. To vključuje:

 • Uspešno upravljanje celotne digitalne preobrazbe kot programa;
 • Agilno projektno vodenje izbranih digitalnih projektov, upravljanje z eskalacijami in spremljanje napredka;
 • Upravljanje sprememb, pri čemer je pomembno soustvarjanje strategije uvajanja sprememb. V uvajanje sprememb so vpleteni vsi nivoji – od vodstva do zaposlenih, pri tem pa je potrebno spodbujati kulturo aktivnega poslušanja in sodelovanja;
 • Transparentno komunikacijo, ki mora biti konsistentna. Vsi deležniki morajo imeti dostop do informacij o projektu, morajo biti informirani o hitrih zmagah ali zapletih;
 • Identifikacija digitalnih ambasadorjev med zaposlenimi, ki so gonilna sila digitalne preobrazbe. Na začetku je potrebno takšne zaposlene prepoznati, jih motivirati in jih nagrajevati;
 • Redno spremljanje napredka v digitalnih orodjih in zagotovitev preglednosti z uporabo dashboard-ov;
 • Razvoj inovacijske platforme, portala, kjer lahko deležniki objavljajo predloge za izboljšave;
 • Uvedba knowledge sharing platforme, portala za zbiranje in sledenje novostim, za deljenje dobrih praks in digitalnega znanja

DigiELES med 3 najboljšimi svetovalnimi projekti leta 2022

Gospodarska zbornica Slovenije vsako leto podeljuje nagrado za kakovost, inovativnost, uspešnost in učinkovitost svetovalnih projektov v gospodarstvu. BE-terna je ponosna, da se je s projektom Digitalna strategija ELES uvrstila med 3 najboljše svetovalne projekte.
undefined
Na slavnostni podelitvi je Tamara Slapar, pomočnica direktorja za področje informacijske tehnologije in komunikacije pri podjetju ELES, izrazila svoje navdušenje: 

»Na novih izzivih in poteh je super, če imaš ob sebi svetovalce, ki ti pomagajo. Mi smo vse to in še več našli v poslovnem partnerju, podjetju BE-terna, tako da se že veselimo vseh novih uspehov in projektov tudi v prihodnje.«

Tudi mi se iskreno veselimo vseh uspehov in sodelovanja v prihodnosti. Verjamemo, da bomo skupaj ustvarjali prelomne trenutke ter gradili obetavno prihodnost, polno dosežkov in neprecenljivih izkušenj.

KONTAKT

Stopite v stik z nami

Več

Želite prebirati več takšnih vsebin?

Naročite se na naše e-novice in najnovejše vsebine boste prejeli na vaš e-naslov.